> 

Een overzicht van E-brochures voor jongeren:

 

 Algemene informatie
Corporate brochure
   Wat doen we en waar staan we voor?
* Folder Jij - Wij
  (bijna) alles wat je wilt weten over DHG
* Folder JeugdzorgPlus
   Visie en aanpak De Hoenderloo Groep
Magazine Sterk!
   Juni 2017 
 
 Informatie over behandeling
* Flyer Aan de slag met het gezin
   Overzicht van behandelingen gericht op gezinnen
Flyer MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) 
   Een positieve toekomst voor jou en je ouders
* Flyer Gezinsbehandeling
   Beschrijving van de interventie gezinsbehandeling
* Flyer Vaktherapie en groepstrainingen 
 
 Informatie over wonen
Folder Leven in een groep bij DHG
   Hoe gaat dat en wat vinden jongeren?
* Flyer Gezinsgroepen
   Behandeling in de veilige context van een gezin
 
 Informatie over leren
Flyer Hoenderloo College - Leren in Hoenderloo 
* Flyer Hoenderloo College - Leren in Deelen
* Schoolgids Hoenderloo College 2017-2018
 
 Informatie over rechten, plichten en klachten
Jongerenreglement open jeugdzorg 
   Rechten en plichten van jongeren binnen open jeugdzorg bij DHG
Jongerenreglement JeugdzorgPlus
   Rechten en plichten van jongeren binnen Jeugdzorg Plus bij DHG
* Klachtenreglement voor jongeren van DHG
* Klachtenformulier voor jongeren van DHG
Klachtenformulier voor ouders van jongeren van DHG
 
 Informatie over levensbeschouwing
Folder Levensbeschouwing
   Praten over levensvragen en geloof
 
 Informatie over onderzoek
Flyer Onderzoek binnen DHG
   Wat vragen we aan je? Waarom? En wat doen we met de gegevens?

 

 cover corporate brochure De Hoenderloo Groep     Cover schoolgids Hoenderloo College 2016-2017       Flyer Gezinsgroepen

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]