Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, mei 2014 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Nieuw: Diagnostiekgroep voor meisjes

Vanaf september beschikt De Hoenderloo Groep over de diagnostiekgroep Magnolia voor meiden. Centrale vraag bij meiden die voor deze groep kunnen worden aangemeld, is het verhelderen van het persoonsbeeld, met bijkomende begeleidings- en/of behandelbehoefte. “Dat vraagt om een andere personele inzet dan bij de behandelgroepen. Er wordt gewerkt met een specialistisch team van pedagogisch medewerkers met verschillende opleiding en achtergronden, zoals psychomotorische therapie, psychologie en ergotherapie”, aldus clusterleider Remco Verschuur.

Verder is er een multidisciplinaire samenwerking met het behandelteam, bestaande uit een psychiater, gedragswetenschapper, gezinsbehandelaar, vaktherapeut en diagnosticus. Binnen maximaal drie maanden tijd moet dankzij de handelingsgerichte diagnostiek duidelijk zijn wie het betrokken meisje is. Van daaruit volgt een duidelijk advies over de begeleidingsbehoefte en doorplaatsing binnen De Hoenderloo Groep of een andere instelling.
Nadere informatie geeft het Klantenbureau, tel. 055 - 527 53 45 of klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Snel duidelijkheid met intelligentietesten

Marc is een jongen met complexe problemen. Hij zou direct bij een zorgorganisatie als Pluryn terecht kunnen. Er is maar één probleem: hij heeft nooit een intelligentietest gedaan. En dat is nodig om te zorgen dat Marc de juiste ondersteuning krijgt. Normaal zou hij maanden moeten wachten voordat hij zo’n test kan doen. Gelukkig neemt Pluryn nu zelf intelligentietesten af. En dat gaat veel sneller. Zo krijgt Marc eerder de ondersteuning die bij hem past.

Mensen van alle leeftijden komen in aanmerking voor intelligentieonderzoek bij Pluryn. Met de uitslag bepaalt Pluryn welke hulpverlening het best bij iemand past. Gekwalificeerde medewerkers nemen de testen af. Er is een speciale test voor kinderen tot en met 16 jaar en mensen vanaf 16 jaar.
De test maakt duidelijk of Pluryn passende ondersteuning kan geven. Bij Pluryn kunnen veel verschillende mensen terecht. Blijkt uit de test dat iemand toch beter op een andere plek ondersteuning kan krijgen? Dan kunnen de medewerkers zo zorgvuldig mogelijk doorverwijzen.
Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau van Pluryn: klantenbureau@pluryn.nl, tel. 088 - 779 50 00. 

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaats vrij in meidengroepen

Voor jongere en oudere meiden met internaliserende of externaliserende problematiek, is er plaats bij de leefgroepen Plataan en Salix, op het terrein van De Hoenderloo Groep. Plataan is voor meiden van 10 tot 14 jaar, Salix voor meiden van 16-18 jaar. De Hoenderloo Groep biedt hen een integraal programma van behandeling in de groep, onderwijs en arbeidstoeleiding op het Hoenderloo College, (ggz-)therapie en vrijetijdsbesteding. Alle voorzieningen bevinden zich in de veilige omgeving van het eigen terrein.

Meiden die toe zijn aan een volgende stap richting zelfstandigheid kunnen terecht in het kleinschalige Trainingshuis Begeleid Wonen Salix-Alba. Ook dit huis bevindt zich op het terrein van De Hoenderloo Groep. De meiden die hier wonen, hebben een redelijke mate van zelfstandigheid. Ze krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben en worden zo begeleid richting een passende vervolgplek. Ook bij Salix-Alba is op korte termijn een plaats beschikbaar.
Meer informatie verstrekt het Klantenbureau, tel.  055 - 527 53 45 of klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Tienermoeder met baby welkom in WilmaHuis

Het WilmaHuis in Zoetermeer heeft een plaats vrij voor een tienermoeder met haar kindje. Bestaande gezinshuizen zijn vaak niet toegerust op de opvang van zwangere tienermeisjes en tienermoeders met een kind. De Hoenderloo Groep biedt bij het WilmaHuis gespecialiseerde begeleiding. Hier kunnen moeder en kind samen een toekomst opbouwen. De zorg voor en een adequate ontwikkeling van de baby staat centraal. DHG biedt, eventueel in samenwerking met een plaatselijke instelling, diverse vormen van therapie.

Het WilmaHuis bestaat uit twee aan elkaar geschakelde woningen, eigendom van initiatiefneemster Wilma Wijers Bruins. Op de bovenste verdieping hebben moeder en kind de beschikking over een eigen slaapkamer en woonkamer. Er is 24/7 professionele hulpverlening aanwezig. Een nabijgelegen dependance biedt plaats aan twee tienermoeders met kind, die al een grotere mate van  zelfstandigheid hebben.
Het WilmaHuis is een vorm van ‘jeugdzorg met verblijf’. Aanmelden kan via het Klantenbureau van De Hoenderloo Groep, tel. 055 - 527 53 45  of e-mail klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plurynwaaier: helder antwoord op complexe zorgvragen

Deze week verschijnt de Plurynwaaier. Dit is een praktisch naslagwerk met hierin het complete aanbod van Pluryn bij complexe zorgvragen in gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Handig voor zorgprofessionals, beleidsmakers, transitiemanagers, sociale wijkteams en iedereen die zich bezighoudt met het regelen van zorg. In een oogopslag ontdekt u met de Plurynwaaier de antwoorden die Pluryn biedt bij zorgvragen van jongeren én volwassenen, op het gebied van behandeling, wonen, werken, leren en vrijetijd.

De Plurynwaaier is ingedeeld naar thema’s, zoals behandeling, werk, wonen, leren en vrije tijd. U kunt de waaier gebruiken bij gesprekken aan de keukentafel, bij de huisarts, bij het WMO-loket, op school of bij het consultatiebureau.
Pluryn verstuurt de Plurynwaaier naar alle relaties. Meer informatie is te vinden op www.pluryn.nl/plurynwaaier. U kunt de waaier daar ook bestellen.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Thuiswonende Dennis leert op het Hoenderloo College

Drie jaar geleden ging het gewoon echt niet meer op zijn reguliere basisschool. Dennis (12) moest vaak wachten op extra uitleg, en andere kinderen pestten hem regelmatig. Dit met woedeaanvallen tot gevolg. Na een eerste kennismaking met het Hoenderloo College wist Dennis meteen: “Hier ben ik veel beter op mijn plek”.
Omdat Dennis PDD-NOS heeft, kon hij moeilijk meekomen op de reguliere basisschool waar hij op zat. “Als ik iets niet begreep, moest ik vaak wachten op uitleg. Daardoor zat ik vaak tot ’s avonds laat nog huiswerk te maken.”

Sinds drie jaar zit hij nu op de Gangel, de Voortgezet Speciaal Onderwijs-school voor de onderbouwers van het Hoenderloo College. En het bevalt nog steeds uitstekend. “We hebben twee leraren voor een groep van elf kinderen”, weet Dennis, die elke dag vanuit huis naar het Hoenderloo College gaat. “Een heel verschil met mijn vorige school. Hier word ik veel sneller geholpen, en bovendien weten de leraren goed om te gaan met mijn vorm van autisme. Daardoor ben ik veel rustiger geworden.”
Lees het volledige artikel hier.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Hoenderloo TV op pad met minister Opstelten in Hoge Veluwe

De jonge reporters Steven en Lianno van Hoenderloo TV, het eigen televisiestation van De Hoenderloo Groep, hadden Tweede Paasdag een bijzondere ontmoeting. Zij gingen op pad om een item te maken over de natuurbrand die een dag eerder in het nabijgelegen Park de Hoge Veluwe woedde en stuitten per toeval op minister Yvo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Steven en Lianno trokken hun stoute schoenen aan en vroegen of ze met de minister mee mochten naar het getroffen gebied. Dat mocht en zie hier het resultaat. Een mooi filmpje over de brand op de Hoge Veluwe en het bezoek van de minister aan het getroffen gebied.

Monique Kokke, hoofd Bezoekersmanagement van Nationaal Park De Hoge Veluwe, is onder de indruk van het werk van de jongeren. “De heren hebben op de dag zelf een professionele indruk achtergelaten en het resultaat ziet erg goed uit. Het is niet alleen mooi om te zien dat er interesse bestaat vanuit De Hoenderloo Groep, maar ook dat we als buren elkaar hiermee weten te vinden. Complimenten!”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk/arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten).

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2014 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2014 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Nieuw: Diagnostiekgroep voor meisjes
Snel duidelijkheid met intelligentietesten
Plaats vrij in meidengroepen
Tienermoeder met baby welkom in WilmaHuis
Plurynwaaier: helder antwoord op complexe zorgvragen
Thuiswonende Dennis leert op het Hoenderloo College
Hoenderloo TV op pad met minister Opstelten in Hoge Veluwe
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Brochure DHG

Wat doen we
en waar staan
 we voor?

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn