Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Pluryn Klantenbureau
Nieuwsbrief, april 2016 Werkplein Pluryn
 
Afbeelding
Kop van Deelen bruist van de energie

JeugdzorgPlus - De locatie Kop van Deelen van Pluryn is springlevend. Jongeren met een gesloten machtiging, afgegeven door de rechter, kunnen hier terecht voor jeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp). Zij krijgen zo kort als het kan en zo intensief als nodig behandeling en ondersteuning in een veilige, besloten omgeving. De afgelopen periode startte Pluryn/De Hoenderloo Groep verschillende nieuwe initiatieven op de Kop van Deelen. De Kop van Deelen is uniek vanwege zijn ligging midden op de Veluwe (zie luchtfoto). Door de afwezigheid van hekken of muren, wijkt de locatie af van het algemene beeld dat over JeugdzorgPlus-locaties bestaat.

Verblijf in jeugdzorgPlus is altijd tijdelijk. We bieden de behandeling aan in de vorm van trajecten. Als de behandeling van een jongere daartoe aanleiding geeft, schakelen we snel tussen open jeugdzorg en jeugdzorgPlus. Zonder dat onderwijs, therapie en vrijetijdsactiviteiten worden onderbroken.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Smaragd: zeer intensieve zorg op maat

Intensieve jeugdzorg - Er is een categorie jongeren, die niet behandeld kan worden in een reguliere behandelgroep. Vanwege hun gedragsproblematiek en mogelijke psychiatrische aandoening vertonen de jongeren, wanneer zij overvraagd worden, snel fors risicovol of agressief gedrag. Daardoor loopt hun eigen veiligheid en die van hun omgeving direct gevaar.

Voor deze jongens en meisjes is op de locatie Kop van Deelen ‘Smaragd’ geopend. Het betreft een behandelsetting met zeer intensieve, individuele begeleiding. Daarin is plaats voor maximaal 4 jongeren, met of zonder licht verstandelijke beperking en met of zonder machtiging voor een gesloten plaatsing. De jongeren beschikken over een eigen leefruimte en volgen een individueel dagprogramma op maat. Onderdeel daarvan is onderwijs of het opnieuw wennen daaraan. Doel van de intensieve behandeling is zo snel mogelijk door te stromen naar een vervolgplek. Dat kan zijn bij De Hoenderloo Groep, Pluryn of in de eigen regio.
Voor meer informatie: Klantenbureau Pluryn, tel. 088-779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Nieuw: gesloten LVB-zorg op Kop van Deelen

LVB-zorg - Met de opening van de groepen Parel en Zand op de locatie Kop van Deelen geeft Pluryn antwoord op de groeiende vraag naar behandelplaatsen in een gesloten setting voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). De groepen bieden plaats aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, die een machtiging voor gesloten plaatsing opgelegd hebben gekregen van de rechter. Daarnaast zijn er enkele plekken voor spoedplaatsing beschikbaar.

Een gespecialiseerd team van De Beele draagt zorg voor begeleiding en behandeling van de LVB-jongeren op de Kop van Deelen. Verder wordt waar mogelijk samengewerkt met de jeugdzorgPlus-locatie van De Hoenderloo Groep die hier van oudsher gevestigd is. Zo gaan de jongeren naar school op het Hoenderloo College, dat op het terrein gevestigd is. Er is een aparte klas voor hen gevormd. Ook doen ze mee aan vrijetijdsactiviteiten.
Voor meer informatie: Klantenbureau Pluryn, tel. 088-779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Afdeling R&D Pluryn publiceert Jaarbeeld 2016

Zorginnovatie - Op welke terrein was de afdeling Research & Development (R&D) van Pluryn de afgelopen periode actief? Het is te lezen in het nieuwe Jaarbeeld 2016 ‘Wetenschap en praktijk stevig verankerd’. In het Jaarbeeld staat ook hoe R&D bij Pluryn is georganiseerd.

Pluryn investeert in een actief kennisbeleid, waarvan de afdeling Research & Development onderdeel is. “Er is een intensieve leercultuur nodig om mensen met complexe hulpvragen op integrale wijze een passende behandeling en ondersteuning te kunnen bieden”, aldus Ignace Vermaes, directeur Kwaliteit van Zorg en Innovatie.
Talentvolle zorgprofessionals en wetenschappers van Pluryn trekken daarin samen op. Ze ontwikkelen en testen nieuwe zorgconcepten, werkwijzen en methodieken, in samenwerking met universiteiten en kenniscentra. “De opgedane kennis wordt gedeeld en geïntegreerd in cliëntprogramma’s. Op die manier onderhouden, ontwikkelen en innoveren wij binnen onze organisatie.”
Het Jaarbeeld 2016 bevat de resultaten van alle inspanningen en enkele concrete voorbeelden. Tot slot staat er een overzicht in van promotieprojecten, wetenschappelijke publicaties en presentaties.

Δ Naar boven
 
Afbeelding
Hersenz: winst voor cliënt, mantelzorger en samenleving

Behandeling - Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) functioneren beter en hebben minder zorg nodig door de nieuwe behandelaanpak van Hersenz, blijkt uit onderzoek. Na de behandeling voelen mensen zich fysiek en psychisch sterker. Hersenz levert ook winst op voor de mantelzorgers: zij ervaren minder zorglast. Behandeling van de klachten die mensen ervaren na hun hersenletsel spaart de samenleving bovendien veel geld uit. Iedere euro die geïnvesteerd wordt in de behandeling van Hersenz bespaart de samenleving vijf euro.

Dit blijkt allemaal uit de maatschappelijke businesscase die Dock4& Organisatieadvies in Zorg in opdracht van Hersenz heeft gemaakt en uit een pilotstudie van Maastricht University onder 62 mensen die de behandeling gevolgd hebben. Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel dat wordt aangeboden door twaalf zorgorganisaties in Nederland, waaronder Pluryn.
Neem voor meer informatie contact op met ons Klantenbureau, tel. 088 – 79 50 08 of hersenz@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Kop van Deelen bruist van de energie
Smaragd: zeer intensieve zorg op maat
Nieuw: gesloten LVB-zorg op Kop van Deelen
Afdeling R&D Pluryn publiceert Jaarbeeld 2016
Hersenz: winst voor cliënt, mantelzorger en samenleving
In deze uitgave
 
Vertel het aan

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Vragen over zorg

Heeft u vragen over de diensten van Pluryn of over aanmeldingen?

Klik hier
In deze uitgave
 
In deze uitgave
Informatiebijeenkomst Hersenz

Zaterdag 16 april
Bloesem Theehuis, Herpen

meer informatie
In deze uitgave
 
 

Voor meer informatie over Pluryn kijk op www.pluryn.nl
U kunt ons bereiken via e-mail: klantenbureau@pluryn.nl of per telefoon: 088 779 50 00.

Wilt u geen informatie van Pluryn meer ontvangen? Klik hier om u uit te schrijven
Copyright © 2012 Pluryn