De Hoenderloo Groep biedt verschillende varianten van verblijf en jeugdhulp. Verblijfsvarianten zijn leefgroepen, gezins(groep)huizen en fasehuizen. Daarnaast hebben wij Intermezzo gezinshuizen in diverse Europese landen. Aanvullend kan De Hoenderloo Groep aan jongeren met bijkomende GGZ-problematiek diagnostiek, therapie en training bieden.

Aanmelden

Jongeren kunnen via diverse wegen worden aangemeld. Via een Centrum voor Jeugd en Gezin, een sociaal wijkteam, de Jeugdbescherming of via een zorgaanbieder (onderaannemerschap). Aanmeldingen voor open jeugdzorg bij De Hoenderloo Groep komen binnen bij het klantenbureau Pluryn – locatie De Hoenderloo Groep. Hier begeleidt en coördineert een team van gedragswetenschappers nauwkeurig de hele procedure van aanmelding tot plaatsing. Zij zijn een belangrijke schakel tussen de verwijzers, de jongeren en zijn/haar ouders/verzorgers.

 

Aanmeldingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) komen ook binnen bij het klantenbureau. Klik hier voor meer informatie. 

Wat hebben we van u als verwijzer nodig?

  • Indicatie/verwijzing (terminologie afhankelijk van regio van herkomst)
  • Verleningsbesluit van gemeente van herkomst (besluit van de gemeente dat de zorg verleend mag worden)
  • Rapportages over de jongere, zoals psychologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek, Raadsonderzoeken, onderwijskundig rapport, cluster 4 indicaties en relevante rapportages rond de hulpverleningsgeschiedenis

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Op basis van de rapportages wijzen de gedragswetenschappers van het klantenbureau de jongere toe aan een behandelgroep. Is er een plek beschikbaar, dan gaan we over tot plaatsing van de jongere. Als er niet direct een plek beschikbaar is, komt de jongere op een wachtlijst.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]