> 
 > 

De Hoenderloo Groep doet haar best optimale zorg te verlenen. Toch kunnen zich situaties voordoen waarover je wilt klagen. Daarvoor is er een klachtenreglement binnen De Hoenderloo Groep.

Als je ergens niet tevreden over bent, bijvoorbeeld over regels of afspraken op de groep of over de manier waarop je wordt behandeld, maak je dit bespreekbaar. Het beste is om eerst te proberen het probleem op te lossen met de mensen die erbij betrokken zijn, op de plek waar iets gebeurd is. Dat kan zijn op de groep, op school of ergens anders. Je kunt ook met de vertrouwenspersoon die bij je op de groep komt of met je mentor in gesprek gaan.

 

Als er geen goede oplossing wordt gevonden of als jij niet tevreden bent over het gesprek kun jij beslissen om een officiële klacht in te dienen. Hierbij is het belangrijk om te weten dat een klacht pas echt een klacht is als het op papier is gezet door jou. De klacht kun je indienen bij de externe onafhankelijke klachtencommissie van DHG. Je kunt hiervoor het klachtenformulier invullen. Er is ook een speciaal klachtenformulier voor ouders .

 

De klachtenformulieren liggen ook op de groep en op de locaties onderwijs en vrije tijd. Voor hulp bij het omschrijven en indienen van je klacht kun je ook bij de vertrouwenspersoon terecht.

 

De externe onafhankelijke klachtencommissie
De externe onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, gedragswetenschapper, jurist, arts, psychiater en een lid gekozen als vertegenwoordiger van de jongeren van DHG door de jongerenraad van DHG. Deze mensen werken niet bij DHG. Daarom wordt de klachtencommissie onafhankelijk genoemd.

 

Indienen van een klacht
Om een klacht in te dienen moet je opschrijven waarover je wilt klagen. Je kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken of een formulier pakken dat op de groep ligt. Na het invullen kun je het klachtenformulier:

  • in de brievenbus op school doen
  • in de brievenbus bij de receptie in gebouw 18 (Deelen) doen
  • afgeven bij de receptie van Kampheuvel in Hoenderloo
  • aan een groepsleider geven, die zal zorgen dat jouw klacht bij de commissie terecht komt. 

 

Van de klachtencommissie krijg je een brief dat jouw klacht ontvangen is. In deze brief staat ook of jouw klacht daadwerkelijk een klacht is, of dat je jouw klacht op een andere manier zult moeten oplossen.

 

De klachtencommissie stelt daarna een onderzoek in naar jouw klacht. Eerst zal de commissie een schriftelijke reactie vragen van diegene over wie jij klaagt. Het kan zijn dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de commissie. Tijdens dit gesprek word je gehoord over de klacht die jij ingediend hebt. Ook diegene tegen wie jij een klacht hebt ingediend is bij dit gesprek aanwezig. Samen met jou wordt er gepraat over de klacht en ook met diegene tegen wie je de klacht hebt ingediend. Dit heet ‘hoor en wederhoor’. Alle partijen komen aan het woord, en je weet van elkaar wat je tijdens het gesprek hebt gezegd.

 

Dit is een vertrouwelijk gesprek. Dus er mag niet met iemand anders over gesproken worden, zonder jouw toestemming. Als jij het prettig vindt, mag je iemand meenemen naar het gesprek met de klachtencommissie, bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon of je mentor. 

 

De klachtencommissie neemt vervolgens een beslissing over hoe de klacht opgelost moet worden. De commissie schrijft een brief aan de directeur van De Hoenderloo Groep met de beslissing. De directeur zal je daarna binnen vier weken laten weten wat hij met de beslissing van de commissie zal doen.

 

Als jouw klacht gaat over een beperkende maatregel, dan is de uitspraak van de commissie bindend. Dit betekent dat De Hoenderloo Groep het oordeel van de commissie niet naast zich neer kan leggen.
Mocht je het niet eens zijn met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kun je in beroep gaan bij de beroepscommissie van de Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Bij de RSJ kun je ook een schorsingsverzoek indienen. Meer informatie over het in beroep gaan bij de Raad of het indienen van een schorsingsverzoek vind je in de informatiemap op de groep. Hierbij kan de vertrouwenspersoon je ook helpen.

 

De vertrouwenspersoon
Het is belangrijk om over problemen te kunnen praten. Anders ga je het alleen maar opkroppen en komt je verdriet of boosheid er op een andere manier uit. Bovendien zijn er veel dingen die je nu eenmaal niet in je eentje kunt oplossen en verwerken. Het is dus erg belangrijk dat je erover praat. Meestal doe je dat met je ouders of met je vrienden, maar dat is niet altijd mogelijk omdat ze bijvoorbeeld niet in de buurt zijn.

 

Natuurlijk kun je dan praten met een groepsgenoot, groepsleider of behandelcoördinator waar je het goed mee kunt vinden. Maar je kunt ook praten met een vertrouwenspersoon.
Een vertrouwenspersoon is iemand die werkt bij De Hoenderloo Groep. Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als je iets wilt vertellen waarmee je zit, of als je een vraag hebt die je niet aan de groepsleiding durft te stellen. Als je ontevreden bent over de manier waarop er op de groep met je omgegaan wordt of als er iets vervelends gebeurt op school en je wilt hierover met iemand praten, kun je ook bij de vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon kan je ook ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de externe onafhankelijke klachtencommissie.

 

AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg)
Op jouw groep ligt een folder van het AKJ waarin je meer kunt lezen over de  vertrouwenspersoon. Ook op de website www.akj.nl kun je hierover meer lezen. Het AKJ is een onafhankelijke stichting met als doel het bieden van ondersteuning bij vragen of klachten over de jeugdzorg.

 

Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via telefoonnummer 0570 – 67 16 61.

 

Wil je weten wanneer de vertrouwenspersoon op jouw groep aanwezig is, dan kun je kijken op het rooster. Deze vind je op je groep. Ook op www.dehoenderloogroep.nl vind je meer informatie over de vertrouwenspersoon.

 

Taken van een vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal. Hij/zij kan je vragen beantwoorden, tips geven en iets vertellen over je rechten, maar ook over jouw plichten. De vertrouwenspersoon kan je helpen met het oplossen van je problemen of klachten, maar ook helpen bij het opschrijven van je klacht. Op het moment dat je naar een gesprek gaat, kan zij met je meegaan en je ondersteunen. Alles wat je aan een vertrouwenspersoon vertelt, is vertrouwelijk. Hij/zij vertelt jouw verhaal dus niet door aan anderen. Behalve als je de vertrouwenspersoon iets vertelt dat voor jou of anderen gevaarlijk is. Maar hij/zij zal dit altijd eerst met jou bespreken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]