Wilt u een leerling aanmelden bij het Hoenderloo College? Maak dan gebruik van het aanmeldingsformulier. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op.

 

Meteen nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld bij het Hoenderloo College, gaat onze zorgplicht in. Dit betekent dat we een zo passend mogelijk onderwijsaanbod doen en een plek zoeken op onze school. Dit doen we onder de volgende voorwaarden:

  • Er is plaats/ruimte op school.
  • U respecteert de grondslag van de school.
  • Bij het voortgezet onderwijs moet de leerling uitzicht hebben op het behalen van een diploma ofwel voldoen aan het Inrichtingsbesluit.
  • U moet melden waar u uw kind nog meer heeft aangemeld. De scholen van het samenwerkingsverband bepalen onderling hoe hiermee om te gaan. U kunt natuurlijk vertellen welke school uw voorkeur heeft. Eén school krijgt de zorgplicht. Ook als er nog geen toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. 

Het samenwerkingsverband beslist of de leerling toegelaten kan worden op de (v)so-school waar hij of zij is ingeschreven. Hiervoor vindt overleg plaats met de school en met deskundigen. Zonder een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ laat een school de leerling niet toe.   

 

Als uw kind op De Hoenderloo Groep geplaatst wordt, volgt hij of zij direct onderwijs op onze school. Dit voorkomt dat uw kind moet wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]