Het Hoenderloo College geeft competentiegericht onderwijs. Dat betekent dat we niet alleen de didactische ontwikkeling van de leerling belangrijk vinden, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling in directe leervoorwaarden en de werknemersvaardigheden. Alle leerlingen krijgen de kans hun competenties te ontwikkelen binnen de combinatie Weten, Zijn, Willen en Kunnen:

 

1. Weten (didactische ontwikkeling)

We hebben binnen ons theorieprogramma een passend aanbod op verschillende didactische vakgebieden.

 

2. Zijn (sociaal-emotionele vaardigheden)

Onder zijn verstaan wij de vaardigheden die betrekking hebben op de leerling en zijn/haar omgang met zichzelf en anderen. Het betreft het inzicht in de eigen gevoelens en het omgaan daarmee. Maar ook het inzicht in de ander, de gevoelens van anderen en het beïnvloeden daarvan.

 

3. Willen (directe leervoorwaarden)

Door middel van specifieke instructie en begeleiding krijgen we een beeld van de belangrijkste cognitieve condities van leerlingen, die bevorderen of belemmeren dat ze hun cognitieve vermogens op school optimaal kunnen ontwikkelen.

 

4. Kunnen (werknemersvaardigheden)

Voor het vergroten van de arbeidsvaardigheden, motorische competenties en arbeidshouding bieden we een passend programma, zowel binnen de sectorvakken als in de verschillende vormen van arbeidstraining.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]