Om onze leerlingen een onderwijsprogramma op maat te bieden, ontwikkelden we binnen de bestaande uitstroomprofielen Vervolgonderwijs, Arbeid en Dagbesteding uiteenlopende arrangementen. Door deze arrangementen weer in fases verdeeld, sluit het onderwijs nog beter aan op het ontwikkelingsniveau van de leerling. Elk individueel traject leggen we vast in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

 

Locaties Gangel en Eikenhof

De locaties Gangel en Eikenhof van het Hoenderloo College bieden onderwijs binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. Dit uitstroomprofiel is onderverdeeld in drie arrangementen:

  • Leerwerktraject Instroom mbo 2
  • Leerwerktraject Instroom mbo 3
  • Staatsexamen vmbo-tl Instroom mbo 4

 

De locatie Gangel biedt de arrangementen Toeleiding vso onderbouw, vso onderbouw, vso bovenbouw staatsexamen vmbo-tl.

 

De locatie Eikenhof biedt de bovenbouwarrangementen Leerwerktraject Instroom mbo 2 en Leerwerktraject Instroom mbo 3.

 

Voor onderwijs binnen de uitstroomprofielen Dagbesteding en Arbeid werken we samen met De Bolster, school voor voortgezet speciaal onderwijs in Apeldoorn en Voorst. Voor leerlingen die op havo-niveau of hoger functioneren, zoeken we samenwerking met andere vso-scholen in de regio.

Locatie Kop van Deelen

De locatie Kop van Deelen biedt onderwijs binnen de uitstroomprofielen Dagbesteding, Arbeid en Vervolgonderwijs in de vorm van vijf toeleidingsarrangementen: vso dagbesteding, vso arbeid, vso onderbouw, vso bovenbouw mbo en vso bovenbouw vmbo-tl

 

Het doel van deze toeleidingsarrangementen is om de leerling toe te leiden naar een volwaardig opleidingsarrangement. Wanneer een leerling de streefniveaus van het toeleidingsarrangement beheerst, kan hij/zij doorstromen naar een passend vervolgarrangement op De Bolster (uitstroomprofielen Dagbesteding en Arbeid) of het Hoenderloo College (uitstroomprofiel Vervolgonderwijs). Daarnaast hebben we individuele ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met een specifieke onderwijsvraag.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]