> 
 > 
 > 

Wat is er nodig voor aanmelding?

Om aangemeld te kunnen worden voor open jeugdzorg bij De Hoenderloo Groep, zijn er een paar dingen nodig. Dit samen noemen we ook wel jouw dossier:

  • Indicatie/verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin of het sociaal wijkteam of van/via jeugdbescherming. Een medewerker bekijkt welke hulp jij nodig hebt. Dit komt dan in de indicatie/verwijzing te staan.
  • Besluit van de gemeente dat de zorg verleend mag worden.
  • Rapportages over jou, bijvoorbeeld over eerdere hulpverlening, je gezin en school

Om voor JeugdzorgPlus in aanmerking te komen, is naast bovenstaande ook een zogenaamde ‘machtiging voor gesloten jeugdzorg' van de kinderrechter nodig.

Klantenbureau

Het klantenbureau ontvangt van de verwijzer jouw ‘dossier'. Hierin zit alle informatie over jou die relevant is voor je plaatsing.

Het eerste dat het klantenbureau doet, is kijken of jouw aanmelding voldoet aan de voorwaarden die de Nederlandse wet hieraan stelt. Ook bekijken we of De Hoenderloo Groep jou kan helpen, of wij de juiste instelling zijn voor jou. We kijken bijvoorbeeld naar het volgende:

  • Is er een indicatie/besluit?
  • Is er een besluit van de gemeente van herkomst?
  • Is de jongere ouder dan 10 jaar?
  • Is de jongere normaal begaafd?
  • Is de jongere geschikt voor VMBO, ZMOK- of algemeen vormend onderwijs e.d?

Als jouw aanmelding aan deze voorwaarden voldoet, lezen gedragswetenschappers van het klantenbureau jouw dossier om te bepalen waar jij binnen De Hoenderloo Groep het beste op je plek bent. Je wordt dan toegewezen aan een leefgroep/gezinsgroep.

Na de aanmelding

Als je bent aangemeld bij De Hoenderloo Groep en er is een plek beschikbaar in de behandelgroep, dan gaan we over tot plaatsing. Ook bestaat de kans dat er een wachtlijst is voor de groep waarvoor je bent aangemeld. Zodra er plek is, krijg je bericht en spreken we af wanneer je geplaatst wordt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]