Buiten de behandeling op de groep is het mogelijk een therapie of training te volgen. Dit is afhankelijk van jouw hulpvraag. Het kan zijn dat je de vraag hebt “hoe kan ik mijn gevoelens uiten of hoe leer ik omgaan met mijn boosheid?” Met deze vragen en andere vragen kun je aan het werk in een therapie of training. 

 

Samen met de therapeut of de trainer ga je dan aan de slag door te doen, te ervaren en te oefenen. Op deze manier leer je dan omgaan met de problemen die je dwars zitten. 

 

DHG biedt veel verschillende therapieën en trainingen aan. Natuurlijk volg je alleen een therapie of training die je nodig hebt en die jou kan helpen.

 

Individuele therapie

Qua individuele therapie zijn er twee varianten:

 

Cognitieve therapie
Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. In cognitieve therapie onderzoeken de therapeut en de jongere of de manier van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren.

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Deze therapie is erop gericht om de nare ervaringen te verwerken.

 

Vaktherapie

Vaktherapie is een behandelvorm die zich met name richt op het doen en ervaren. Problemen kunnen helder en bespreekbaar worden gemaakt. Deze therapievorm wordt ingezet bij psychische en/of sociale en emotionele problemen. De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in groepen.

 

Je werkt onder andere aan het uiten van emoties, omgaan/samenwerken met anderen, zelfvertrouwen opbouwen, verwerken van negatieve ervaringen.
 

Vormen van vaktherapie:
 
Beeldende therapie
Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen, zoals teken- en schildertechnieken, houtbewerking en werken met stof, klei, steen en kosteloos materiaal. Er is sprake van een eindproduct. 
  
Dramatherapie
We gebruiken verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals rollenspel, maskerspelen, improvisatiespelen, gezelschapsspelen, decors en hutten bouwen, spelen met materialen, psychodrama, verhalen. 
   
Psychomotorische therapie
We zetten bewegingssituaties in die gericht zijn op bewegingsgerichte methoden zoals balspelen en lichaamsgerichte methoden zoals ontspanningsoefeningen.
   

Trainingen

Binnen de afdeling Therapie & Training bieden we diverse trainingen op maat aan. We werken aan het leren van verschillende vaardigheden zoals onderhandelen, voor jezelf opkomen, luisteren, samenwerken, sollicitatiegesprek voeren. De training is praktisch en de jongere oefent veel met behulp van rollenspelen. 

 

Trainingen kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Op maat worden er trainingen aangeboden die gericht zijn op stage, werk, (vervolg)opleiding en vrije tijd. De training is bedoeld voor jongeren die hun sociale vaardigheden willen leren uitbreiden.

 

Trainingen die je kunt volgen zijn: 

 

SOVA (Sociale Vaardigheidstraining)
Centraal staat het aanleren van verschillende sociale vaardigheden. De training is praktisch en op maat en je oefent veel met behulp van rollenspellen.

 

Stop Denken Doen 
Bij deze training gaat het om het vergroten van de controle op eigen impulsiviteit. We maken zowel gebruik van sport en spel activiteiten als drama-activiteiten.

 

Bodytalk
Je onderzoekt via beeldende en sport en spel opdrachten, jouw lichamelijke kenmerken en wordt je bewuster van je zintuiglijke waarneming en lichaamssignalen. Ook wordt je je bewuster van de invloed van media op het lichaamsbeeld en gaan we aan de slag met grenzen ervaren en leren aangeven. 

 

ART (Agression Replacement Training)
De ART is een training gericht op het verminderen van agressief gedrag en aanleren van nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden.

 

ERT (Emotie Regulatie Training)
Via dramaopdrachten werken we aan het aanbrengen van een verbetering in de emotieregulatie van jezelf. Dat betekent dat je werkt aan het (h)erkennen, benoemen en uiten van emoties.

 

Girlzwize
Deze training is bedoeld voor meisjes vanaf 12 jaar. Het doel hiervan is het bevorderen van seksuele gezondheid, gezond seksueel gedrag en seksuele interactiecompetenties bij meisjes. 

 

Budgettraining
Bij de budgettraining verstrekken we  informatie over financiële zaken waarmee jongeren na hun 18e te maken krijgen. Ook oefenen we onder andere met informatie opzoeken, formulieren invullen en financiële regelingen aanvragen.

>> Terug naar Jongeren

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]