> 
 > 

Een overzicht van E-brochures voor ouders:

 

 Algemene informatie

Corporate brochure
   Wat doen we en waar staan we voor?

* Folder JeugdzorgPlus
   Visie en aanpak De Hoenderloo Groep
Magazine Sterk!
    Juni 2017 
 
 Informatie over behandeling
* Flyer Aan de slag met het gezin
   Overzicht van behandelingen gericht op gezinnen
* Flyer Gezinsbehandeling
   Beschrijving van de interventie gezinsbehandeling

* Flyer MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) 
   Beschrijving van de interventie MDFT

* Folder Nieuwe Autoriteit
  Training voor ouders van jongeren met grensoverschrijdend gedrag

* Flyer Vaktherapie en groepstrainingen
 
Informatie over wonen
Folder Leven in een groep bij DHG
   Hoe gaat dat en wat vinden jongeren?
* Flyer Gezinsgroepen
   Behandeling in de veilige context van een gezin
* Folder Entr'acte buitenlandprojecten
   Werken aan jezelf in het buitenland 
 
Informatie over leren
* Flyer Hoenderloo College - Leren in Hoenderloo
* Flyer Hoenderloo College - Leren in Deelen
* Schoolgids Hoenderloo College 2017-2018
 
Informatie over rechten, plichten en klachten 
Jongerenreglement open jeugdzorg
   Rechten en plichten van jongeren binnen open jeugdzorg bij DHG
Jongerenreglement Jeugdzorg Plus 
   Rechten en plichten van jongeren binnen JeugdzorgPlus bij DHG
Klachtenreglement voor jongeren van DHG
Klachtenformulier voor jongeren van DHG
Klachtenformulier voor ouders van jongeren van DHG
 
Informatie over Levensbeschouwing
* Folder Levensbeschouwing
   Praten over levensvragen en geloof 
 
Informatie over onderzoek
Flyer Onderzoek binnen DHG - voor ouders
   Wat vragen we? Waarom? En wat doen we met de gegevens?

 

   Cover schoolgids Hoenderloo College 2015-2016      Flyer Gezinsgroepen

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]