> 
 > 

De Hoenderloo Groep doet haar best optimale zorg te verlenen. Toch kunnen zich situaties voordoen waarover u wilt klagen. Binnen De Hoenderloo Groep is een klachtenreglement voor jongeren aanwezig.

De externe onafhankelijke klachtencommissie
De externe onafhankelijke klachtencommissie die uw klacht behandelt, bestaat uit een voorzitter, gedragswetenschapper, jurist, arts, psychiater en een lid gekozen als vertegenwoordiger van de jongeren van DHG door de jongerenraad van DHG. Deze mensen werken niet bij DHG en zijn daarom onafhankelijk.

Indienen van een klacht
Een klacht kan pas in behandeling worden genomen als deze schriftelijk is ingediend bij de klachtencommissie. Dit kan door het klachtenformulier voor ouders in te vullen. Er is ook een klachtenformulier voor jongeren. U kunt ook een brief schrijven en deze opsturen naar:

Externe Onafhankelijke Klachtencommissie DHG
Antwoordnummer 2002
7350 ZX HOENDERLOO (een postzegel is niet nodig)

U kunt ook mailen: klachtencommissie@pluryn.nl  

U ontvangt binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. De klachtencommissie stelt daarna een onderzoek in naar uw klacht. De commissie zal veelal om een schriftelijke reactie vragen aan de beklaagde. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de commissie. Tijdens dit gesprek word u gehoord over de klacht die u ingediend hebt. Ook diegene tegen wie u een klacht hebt ingediend is bij dit gesprek aanwezig in verband met ‘hoor en wederhoor’. Alle partijen komen aan het woord, en u weet van elkaar wat tijdens het gesprek is besproken. Dit is een vertrouwelijk gesprek.

De klachtencommissie neemt vervolgens een beslissing over hoe de klacht opgelost moet worden.
Deze uitspraak zal verstuurd worden naar de directeur van DHG, aan u en aan de beklaagde en diens leidinggevende. De directeur zal daarna binnen vier weken laten weten wat hij met de beslissing van de commissie zal doen.

Als uw klacht gaat over een beperkende maatregel dan is de uitspraak van de commissie bindend. Dit betekent dat De Hoenderloo Groep het oordeel van de commissie niet naast zich neer kan leggen.

AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg)
Het AKJ is een onafhankelijke stichting met als doel het bieden van ondersteuning bij vragen of klachten over de jeugdzorg.

U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via telefoonnummer 0570 – 67 16 61.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]