> 
 > 

Hoe gaat het als er een probleem is? Als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) niet tevreden zijn over de dienstverlening van De Hoenderloo Groep, dan willen we dat graag weten. Met klachten kan De Hoenderloo Groep zijn diensten verbeteren. Die klacht kan over van alles gaan: over slecht eten, een oud gebouw, maar ook over personen.

 

Het beste is om dan eerst over de klacht te praten met de betrokken personen. Er is een vertrouwenspersoon die bij dit gesprek kan ondersteunen. Lost het gesprek de klacht niet op? Of wil je zo’n gesprek niet? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie. De behandeling van een klacht is gratis.

De vertrouwenspersoon ondersteunt je
De vertrouwenspersoon kan ondersteunen. Samen een oplossing zoeken. Vaak helpt dat al. Lukt het zo niet, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het indienen van een klacht. Ook verwanten en voogden kunnen de vertrouwenspersoon benaderen. De vertrouwenspersoon bezoekt regelmatig de locaties.
Neem bij een klacht telefonisch contact opnemen met de AKJ vertrouwenspersoon van de locatie (zie prikbord) of via het algemene nummer van het AKJ, T 088 - 555 10 00.

 

De klachtenfunctionaris bemiddelt voor jou
Is het lastig om over de klacht met de betrokken medewerker(s) te praten? Dan kun je een gesprek aanvragen met een onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze bemiddelt tussen de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) en de betrokken medewerker(s). Je klacht is vertrouwelijk. Samen bekijk je hoe jullie de klacht kunnen oplossen. De klachtenfunctionaris is te bereiken op T 06 - 22 30 59 46 of per e-mail op klachten@pluryn.nl. Lukt dit niet of wil je dit niet? Dan kun je de klachtencommissie benaderen.


De klachtencommissie behandelt klachten
Als je als ouder/ wettelijk vertegenwoordiger een klacht indient, dan is deze bij de klachtencommissie in goede handen. De klachtencommissie heeft een onafhankelijke voorzitter. Zij behandelen de klacht zeer vertrouwelijk en houden de klacht geheim. De leden van de commissie mogen met de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) en met medewerkers van De Hoenderloo Groep praten. De commissie komt met een uitspraak of advies. Ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) horen dan wat De Hoenderloo Groep met de uitspraak/ het advies doet. Alle betrokkenen bij de klacht krijgen daarover bericht. Ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen de klachtencommissie benaderen via klachten@pluryn.nl.


Hoe dien je een klacht in?
Om een klacht in te dienen, schrijf je eerst op waarover je wilt klagen. Download hiervoor het klachtenformulier (zie onderaan deze pagina) of pak een formulier dat op de locatie ligt. Na het invullen kun je het klachtenformulier:

  • in de speciale brievenbus doen voor de klachtenfunctionaris. Deze vind je op het terrein van De Hoenderloo Groep;
  • in een envelop stoppen en zonder postzegel in een gewone brievenbus van Post.nl doen. 
    Het adres is:
    Klachtenfunctionaris
    Antwoordnummer 2002   
    7350 ZX Hoenderloo

De klachtenfunctionaris bevestigt dat de klacht ontvangen is en je hoort wat de vervolgstappen zijn.
Mail voor vragen naar: klachten@pluryn.nl.  

 

Klachten over Hoenderloo College
Voor klachten over onderwijs geldt een andere regeling...

 

Downloads:

De officiële regeling kun je opvragen via klachten@pluryn.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]