> 
 > 
 > 

Wat is er nodig voor aanmelding?

Om aangemeld te kunnen worden voor open jeugdzorg bij De Hoenderloo Groep, zijn er een paar dingen nodig:

  • Indicatie/verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin of het sociaal wijkteam of van/via jeugdbescherming. Een medewerker bekijkt welke hulp u en uw zoon/dochter nodig hebben. Dit komt dan in de indicatie/verwijzing te staan.
  • Besluit van de gemeente dat de zorg verleend mag worden.
  • Rapportages over de jongere, bijvoorbeeld over de hulpverleningsgeschiedenis

Om voor JeugdzorgPlus in aanmerking te komen, is naast bovenstaande ook een zogenaamde ‘machtiging voor gesloten jeugdzorg' van de kinderrechter nodig.

 

Klantenbureau

De indicatie/verwijzing, het besluit van de gemeente en alle relevante rapportages over uw zoon of dochter worden naar het klantenbureau van De Hoenderloo Groep gestuurd. Dit noemen we ook wel het 'dossier'. Het klantenbureau bekijkt of aan alle plaatsingsvoorwaarden is voldaan. Een aantal criteria is bijvoorbeeld:

  • Is er een indicatie/besluit?
  • Is er een besluit van de gemeente van herkomst?
  • Is de jongere ouder dan 10 jaar?
  • Is de jongere normaal begaafd?
  • Is de jongere geschikt voor VMBO, ZMOK- of algemeen vormend onderwijs e.d?

Als een aanmelding aan de plaatsingsvoorwaarden voldoet, wordt deze goedgekeurd. In dat geval lezen de gedragswetenschappers van het klantenbureau het dossier. Op basis hiervan geven zij aan waar uw zoon of dochter binnen De Hoenderloo Groep kan worden geplaatst. Hij of zij wordt dan toegewezen aan een leefgroep/gezinsgroep.

Na de aanmelding

Als uw zoon of dochter is aangemeld bij De Hoenderloo Groep en er is een plek beschikbaar in de behandelgroep, dan gaan we over tot plaatsing. Ook bestaat de kans dat er een wachtlijst is voor de groep waarvoor hij/zij is aangemeld. Zodra er plek is, wordt u geïnformeerd en volgt een uitnodiging voor het plaatsingsgesprek. 


Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]