Als een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, betekent dat een grote verandering voor het hele gezin. Het vraagt veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van ouders/opvoeders en de jongere om met de nieuwe situatie om te gaan. De Hoenderloo Groep vindt het belangrijk dat er aandacht is voor deze ingrijpende verandering. Daarom is er een afdeling Gezinsbehandeling, die zich richt op de relaties binnen het gezin. Het behandelteam hecht daarbij veel waarde aan een goede samenwerking met u als ouders.  

Gezinsanalyse

Wordt uw zoon of dochter binnen de open jeugdzorg bij De Hoenderloo Groep geplaatst, dan heeft u samen met alle gezinsleden een kennismakingsgesprek met een gezinsbehandelaar. Dit is de start van de gezinsanalyse. De gezinsbehandelaar vraagt dan naar ieders doelen, hulpvragen en wensen en brengt deze zo helder mogelijk in kaart. Daarbij maakt hij onderscheid tussen individuele doelen en gezinsdoelen.

 

Voor JeugdzorgPlus ziet het er anders uit. Een trajectbegeleider maakt dan een verlofplan voor uw zoon of dochter. Daarin staat ook een schets van de gezinssituatie en het netwerk van de jongere. Als de behandelcoördinator het wenselijk vindt, maken we op een later moment een gezinsanalyse.  

En daarna

Tijdens de gezinsanalyse bekijkt de gezinsbehandelaar samen met de ouders en de jongere hoe ze hun doelen en wensen het beste kunnen bereiken. Dat kan betekenen dat we een gezinsinterventie inzetten. Het kan ook inhouden dat één of meerdere gezinsleden eerst een individuele therapie gaan volgen, waarna een gezinsinterventie aan bod komt. De gezinsinterventie kan ook later in het traject ingezet worden, bijvoorbeeld als duidelijk wordt dat uw zoon of dochter weer thuis komt wonen. Een gezinsinterventie kan dan helpen bij het werken aan de doelen die jullie als gezin nog willen behalen.

 

Wat betreft gezinsinterventies zijn er diverse mogelijkheden:

  • Gezinsbehandeling (IOG-R) 
  • MultDimensionele FamilieTherapie (MDFT) 
  • Nieuwe Autoriteit

 

Meer informatie kunt u lezen in de volgende folders:

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]