De Hoenderloo Groep behandelt jongeren die door de rechter een zogenaamde ‘machtiging voor gesloten jeugdzorg' kregen. Dit doen we op de locatie Kop van Deelen. Omdat mensen bij ‘gesloten' vaak aan een gevangenis denken, en wij dat niet (willen) zijn, gebruiken wij liever de term JeugdzorgPlus dan gesloten jeugdzorg.

Wat is gesloten jeugdzorg?

Het begrip ‘gesloten' in gesloten jeugdzorg betekent dat jongeren tegen hun wil in kunnen worden opgenomen. Het betekent niet dat zij in een gevangenis terechtkomen, waar hekken omheen staan. Vroeger werden jongeren die ernstig vastliepen binnen het gezin of binnen hun dagelijkse omgeving door de rechter soms in een justitiële jeugdinrichting (jeugdgevangenis) geplaatst. Sinds 2008 is dat niet meer langer nodig, omdat de overheid een aantal jeugdzorginstellingen zoals De Hoenderloo Groep heeft aangewezen als ‘gesloten' instelling. Daarmee kan de rechter nu ook een jongere in een jeugdzorginstelling als de onze laten behandelen.

 

Naast JeugdzorgPlus biedt De Hoenderloo Groep ook ‘gewone' jeugdzorg aan. Het grote verschil met deze jeugdzorg is dat zorgverleners binnen JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) jongeren tegen hun wil maatregelen mogen opleggen, die hun vrijheid kunnen beperken.

Beperkende maatregelen

De Jeugdwet kent:

  • vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals vastpakken/vasthouden,
  • beperkende maatregelen zoals gedwongen hulpverlening, en
  • beperkende maatregelen ter controle, zoals lichamelijk onderzoek.

Belangrijk om te weten is dat wij deze maatregelen alleen mogen gebruiken als ze in het hulpverleningsplan van de jongere staan. Een uitzondering daarop vormen noodsituaties, waarin een tijdelijke maatregel opgelegd mag worden. Ook kan het hulpverleningsplan tussentijds aangepast worden, als blijkt dat voor een jongere meer of minder beperkende maatregelen nodig zijn.

Geen tralies

Wij geloven niet in tralies en willen ook jongeren met een gesloten machtiging alle ruimte bieden om zich te ontwikkelen en om te leren. Om dit veilig en ordelijk te laten verlopen, vraagt wel om regels. Jongeren met een machtiging voor gesloten jeugdzorg krijgen daarom bij hun aankomst een informatieboekje waarin veel gedragsregels, verwachtingen, rechten en plichten staan.
De Jeugdwet stelt hoge eisen aan het toepassen van beperkende maatregelen. Dit betekent veel regels en voorschriften die wij als instelling aan jongeren moeten laten weten. In het informatieboekje dat zij bij aankomst ontvangen, proberen we alles zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Toch kunnen we ons voorstellen dat niet alles altijd even leesbaar of begrijpelijk voor is. Jongeren kunnen daarom altijd de behandelcoördinator of één van de begeleiders om uitleg vragen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]