> 

Als specialistische hulp nodig is

Pluryn is er voor jongeren met complexe zorgvragen, zoals jongeren met ernstige gedragsproblemen, eventueel in combinatie met een licht verstandelijke handicap. In alles wat we doen, staat het belang van de jongere voorop. We denken niet vanuit een stoornis of beperking, maar vanuit wat echt nodig en passend is voor de jongere zelf! Wanneer vanwege de complexe hulpvraag in de eigen gemeente of regio geen passend zorgaanbod voorhanden is, is tijdelijke opname in een van onze behandelcentra een oplossing. Voor elk kind en zonodig met een maatwerkarrangement, met zijn of haar ouder(s) of op een andere wijze.

Toenemend appèl van gemeenten

Steeds meer gemeenten doen een beroep op onze specialistische hulp voor jongeren met complexe gedragsproblemen, afkomstig uit complexe situaties. In het geval reguliere (ambulante) jeugdhulp niet toereikend is, als een regionale plaatsing niet lukt, als er zwaardere zorg nodig is of als een jongere een tijdje uit zijn sociale context gehaald moet worden. Wij zijn in staat combinaties te leggen tussen jeugd met een verstandelijke beperking en een sterke gedragsstoornis, jeugd GGZ, jeugd- en opvoedhulp en JeugdzorgPlus. Elke zorgvraag beantwoorden we met een aanbod op maat. Thuis, in de wijk of op een van onze locaties.

Optimaal gebruik van elkaars expertise

Onze integrale en multidisciplinaire aanpak is er op gericht om de behandel- en verblijfsduur in onze specialistische centra zo kort mogelijk te houden. We maken afspraken met zorgorganisaties in het hele land, waardoor jongeren na hun verblijf bij Pluryn zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar de eigen omgeving. Naar huis of een andere passende plek, met aansluitende ambulante hulpverlening. Samen met andere (jeugd)zorg- en onderwijsinstellingen vormen we zo een sterke en efficiënte keten. We gebruiken elkaars expertise en de gemeente houdt de regie.

Wij geven alles. Behalve op.

Onze expertise en ervaring zetten we in om voor iedere jongere een passend traject en een behandeling te vinden. Als ‘landelijke achtervang’ hebben we binnen Pluryn een grote diversiteit in behandelmogelijkheden. We bieden altijd een passend pedagogisch klimaat. Juist voor jongeren die niet binnen een van de ‘oude hokjes’ vallen, leveren wij behandeling die aansluit op de hulpvraag van de ouders en de jongere zelf. Maar ook op de vraag van de betrokken casemanager, (gezins)voogd of de opdracht vanuit gemeenten. Ons motto daarbij: Wij geven alles. Behalve op!

 

Lees meer over Pluryn voor jeugd op de website

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]