> 
 > 

Van een muffe kelder naar het CODA archief


De rijke historie van De Hoenderloo Groep ligt voortaan veilig opgeslagen in het CODA Archief, dat collecties uit Apeldoorn en omgeving beheert. Donderdag 15 september vond de officiële overdracht plaats van de archiefstukken, die de periode van de oprichting in 1851 tot 1989 beslaan.

 

Niet alleen papier maar ook voorwerpen worden voortaan bewaard onder optimale condities. Ze vertellen de verhalen van de ‘knapen' die indertijd werden geplaatst in het ‘doorgangshuis'. Vandaag de dag spreken we over ‘jongeren' en een ‘organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp en Educatie'. Betrof het toen vooral jongens die op dievenpad gingen vanwege armoede en problemen thuis, bij de huidige Hoenderloo Groep verblijven jongens en meisjes met complexe gedragsproblemen.

 

Goed beschermd 
Het archief van De Hoenderloo Groep lag tot voor kort opgeslagen in de kelder van het hoofdgebouw aan de Kampheuvellaan in Hoenderloo. Herman Geerdink, bestuurder van Pluryn, waarvan De Hoenderloo Groep deel  uitmaakt, werd al snel met de kelder geconfronteerd toen hij vier jaar geleden bij De Hoenderloo Groep begon.
 
"Af en toe komen oud-jongeren of hun kinderen in Hoenderloo langs met de vraag of ze in het archief mogen kijken; op zoek naar informatie en beeldmateriaal. Maar de kelder is oud, muf en vochtig en informatie is lastig te terug te vinden."
 
Bij het CODA Archief staat de informatie nu geïnventariseerd, gerubriceerd, keurig gestickerd in zuurvrije dozen en enveloppen opgeslagen. Er is klimaatbeheersing, er worden handschoenen gedragen. Kortom, er wordt alles aan gedaan om dit waardevolle archief te beschermen en goed te conserveren.
 

Levende geschiedenis
Babette Vegter en Manon Venema lieten de geschiedenis van De Hoenderloo Groep de afgelopen tijd door hun handen gaan. Ze hebben maandenlang gesorteerd, gekopieerd en gerubriceerd. Ze werden gegrepen door de geschiedenis van de instelling. Ze zagen het bewijs van inschrijving van een jongen, een bewijs van overlijden door de Spaanse griep van diezelfde jongen en ze vonden zijn foto. Dan gaat geschiedenis leven.
 
Overdag verbleven de oudere jongens in het werkjongensgebouw en de jongere jongens in het schooljongensgebouw. Ze kregen voeding, medische zorg en een slaapplek in een grote zaal. Het geloof speelde een grote rol. De enige uitjes waren wandelingen in de natuur en een keer per jaar een kamp, waar de jongens zongen uit het kampliederenboekje.
 
Het internaat telde destijds 300 jongeren op een totale bevolking van Hoenderloo van 1.500 inwoners. Dit resulteerde bijvoorbeeld in de aanwezigheid van een huisarts in het dorp. Verder waren er waren banden met het koninklijk huis: Prins Hendrik was beschermheer. Later nam Koningin Juliana die functie over.
 

Juiste plek
Mevrouw Carin Reinders, directeur/bestuurder CODA is blij met de aanwinst: "Het is goed om de bewaarplaats te zijn voor zo'n archief. Alles ligt nu op één veilige plek."Het ligt er ook veilig omdat het archief niet wordt getroffen door bezuinigingen. "Dankzij de archiefwet zijn we in staat de geschiedenis van Apeldoorn en de omliggende dorpen blijvend veilig te stellen" zegt Carin Reinders.
 

02-10-2011 21:19u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]