> 
 > 

“De fusie brengt geen beperkingen, maar ruimte”


“De fusie brengt geen beperkingen, maar ruimte”

Het is alweer een paar maanden geleden dat de bestuurders van Pluryn en De Hoenderloo Groep een bestuurlijke fusie tussen beide instellingen met hun handtekening bekrachtigden. Doel van de samenwerking is het neerhalen van schotten tussen de zorg voor mensen met een licht verstandelijke handicap, jeugdzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie. Jongeren met gedragsproblemen vinden nu één voorportaal naar zorg. De eerste positieve resultaten zijn er al.   

 

De raad van bestuur van Pluryn en de Hoenderloo Groep wordt gevormd door Rob de Jong (voorzitter), Hans van Schaik en Herman Geerdink. De twee eerstgenoemden zaten voorheen in de raad van bestuur van Pluryn. Herman Geerdink was bestuurder van de Hoenderloo Groep. Hij maakte carrière bij de politie en was ruim zes jaar gemeentesecretaris in Almelo alvorens hij in 2007 voorzitter van de raad van bestuur van De Hoenderloo Groep werd. Zo nam de loopbaan van Herman Geerdink een opvallende wending. Maar geen toevallige! “Ik was na de Politieacademie leidinggevende bij de gemeentepolitie in Rotterdam en Almelo en later de politieregio Twente. Ik merkte dat bestuurlijke vraagstukken en het veiligheidsprobleem mij langzamerhand meer interesseerden dan de operationele dienst.”  

 

Carrièreswitch
Herman Geerdink besloot daarop Bestuurskunde te gaan studeren. Na het behalen van zijn master kon hij als gemeentesecretaris aan de slag in Almelo. Een logische volgende stap zou een gelijke functie bij een grotere gemeente zijn geweest. Niet voor Herman Geerdink. “Na zes jaar had ik behoefte om me weer te verbinden aan een frontlijnorganisatie. Ik had bestuurlijke ervaring opgedaan en affiniteit met kwetsbare groepen in de samenleving. Daarom ben ik me op de zorg gaan oriënteren. Ik had keuze uit jeugdzorg of gehandicaptenzorg. Het werd jeugdzorg. Maar na vier jaar werk ik nu voor beide”, lacht hij. In zijn functie van bestuurder kan Herman Geerdink putten uit de ervaringen uit zijn verleden. “Bij de politie leerde ik wat leiderschap is en hoe je dat moet uitvoeren. Ook kreeg ik zicht op hoe de samenleving in elkaar zit. Ik heb een sterk gevoel voor rechtvaardigheid ontwikkeld. Daarnaast weet ik hoe het bestuur in elkaar zit. We zien nu dat een deel van de zorgfinanciering naar gemeenten wordt overgeheveld. Dat betekent nogal wat voor onze organisatie. Maar ik heb het gevoel dat ik weet hoe we dat moeten aanpakken.” 

 

Vernieuwende initiatieven
Namens De Hoenderloo Groep (DHG) begeleidde Herman Geerdink de fusie met Pluryn. De jeugdzorgorganisatie onderscheidt zich net als Pluryn door haar vernieuwende initiatieven. “Wij hebben elkaar gevonden op inhoud”, benadrukt de bestuurder. “DHG en Pluryn willen beide goede zorg organiseren voor jongeren met complexe gedragsproblemen, los van de hoogte van hun IQ en andere labels. Die inzet werd bemoeilijkt door het financieringstelsel, dus daar moest een oplossing voor komen. Sinds onze kennismaking enkele jaren geleden vinden wij elkaar in de wens om aan iets nieuws te bouwen, zónder schotten tussen LVG-zorg, jeugdzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie.” De beide organisaties besloten tot een bestuurlijke fusie, waarbij de beide ‘merken’ Pluryn en De Hoenderloo Groep hun eigen identiteit behielden. Door bewust te kiezen voor dwarsverbanden in hun portefeuilles, willen de drie bestuurders de verwachte synergie afdwingen. Herman Geerdink is verantwoordelijk voor de onderdelen jeugd, kennisuitwisseling, behandeling en Research & Development (R&D) van beide organisaties. Rob de Jong beheert de portefeuille arbeidsintegratie, dagbesteding, onderwijs en de klanten/ plaatsingsbureaus van DHG en Pluryn. Verder vallen onder Rob de Jong delen van volwassenenzorg en van Service & Control. Hans van Schaik beheert de overige onderdelen van Service & Control en delen van de volwassenenzorg.
 
Het werkt!
Herman Geerdink ziet in de eerste maanden van de fusie tot zijn grote vreugde dat het idee, dat een tijdje geleden is bedacht, in de praktijk blijkt te werken. “Elke week doet zich wel een situatie voor waaruit blijkt dat we nu méér kunnen doen dan voorheen. Dat is ongelooflijk inspirerend en geeft voeding aan het inhoudelijke succes van deze fusie. Wij kunnen en willen ons niet langer verstoppen achter schotten. We willen aanpakken en dat kind een passende plek bieden. En dat kunnen we nu veel beter. Dat is de allergrootste winst van deze fusie.” De bestuurder erkent dat medewerkers van DHG in eerste instantie vraagtekens zetten bij de fusie. “Onder andere de vraag ‘zijn wij wel toegerust om LVG’ers op te vangen’ werd binnen DHG gesteld. Angst voor verandering is er altijd, maar deze fusie biedt juist de mogelijkheid om te differentiëren waar het kan en moet. Wij zullen LVG-jongeren gaan helpen, maar alleen als dat passend is. En andersom kunnen wij jongeren een plek binnen Pluryn aanbieden als blijkt dat ze daar beter tot hun recht komen. De fusie brengt dus geen beperkingen, maar juist ruimte.” Pluryn en de Hoenderloo Groep verwacht door uitwisseling van kennis en kunde bovendien nieuw aanbod te kunnen ontwikkelen, vooral voor lastig plaatsbare jongeren. Er is al een gezamenlijk team begonnen met het opzetten van een zorgprogramma voor zogenoemde zmolk’ers, zeer moeilijk lerende kinderen met een laag IQ en gedragsproblemen. Door de fusie wordt het bovendien eenvoudiger om daadwerkelijk aanbod te ontwikkelen voor niche groepen, die nu buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld voor kinderen bij wie gedragsproblemen gepaard gaan met een ernstige medische aandoening, zoals diabetes.  
 
Goede keuze
De fusie heeft nog een bijkomend voordeel, laat Herman Geerdink weten. Als jongeren met een IQ tussen de 70 en 85 straks uit de AWBZ vallen, verschuift de druk van LVG naar jeugdzorg. “Dat maakt voor ons niet uit want we hebben beide in huis hebben. Gelukkig, want de regels veranderen wel, maar de jongeren zelf niet. Die hebben gewoon passende ondersteuning nodig.” Herman Geerdink tot slot: “Ik ben dan ook blij met de keuze die we gemaakt hebben. We zijn samen beter in staat om kansen te benutten en bedreigingen te temperen. Ik zie veel passie en betrokkenheid in de gehandicaptenzorg. Daar houd ik van. Er wordt gedacht vanuit de cliënt en ik zie dat de mensen waarvoor we zorgen daar baat bij hebben. Wat is er mooier om deze kwetsbare groepen nieuw uitzicht te geven?”  
 
“Regels veranderen, de jongeren niet”

25-07-2011 12:49u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]