> 
 > 

Veranderingen in de financiering van Jeugdzorg hebben gevolgen voor De Hoenderloo Groep, die sinds 1 januari 2011 deel uitmaakt van Pluryn. Om dreigende tekorten weg te werken, gaat De Hoenderloo Groep bezuinigen. Rob de Jong, voorzitter Raad van Bestuur Pluryn, verwacht het tekort binnen een jaar weg te werken.


Veranderingen in de financiering van Jeugdzorg hebben gevolgen voor De Hoenderloo Groep, die sinds 1 januari 2011 deel uitmaakt van Pluryn. Om dreigende tekorten weg te werken, gaat De Hoenderloo Groep bezuinigen. Rob de Jong, voorzitter Raad van Bestuur Pluryn, verwacht het tekort binnen een jaar weg te werken.

 

De Hoenderloo Groep schrapt daarvoor in het aantal leidinggevenden, zet de inhuur van uitzendkrachten stop en zal tijdelijke contracten niet verlengen. Daarnaast wil de organisatie het ziekteverzuim fors terugdringen en andere uitgaven flink omlaag brengen. De meerwaarde van De Hoenderloo Groep voor Pluryn blijft onverminderd overeind.

 

Per 1 oktober voert Pluryn de eigen managementstructuur in bij de instelling in Hoenderloo. Daar hoort ook een managementinformatiesysteem bij, zodat snelle sturing op kosten beter mogelijk is. Naast bezuinigingen zoekt Pluryn naar meer inkomsten. Zo wil de organisatie bijdragen van het ministerie veiligstellen en zoeken naar subsidies en andere financieringsbronnen.

Mogelijke tekorten
 Het tekort is deels ontstaan bij de afdeling Jeugdzorg van de organisatie, waar De Sprint (voorheen Glen Mills School) moest worden gesloten op basis van een sociaal plan zonder gedwongen ontslagen. In het meest negatieve scenario bedraagt het verlies eind dit jaar 2 miljoen euro. Indien subsidieaanvragen alsnog worden gehonoreerd, is het verlies kleiner. Bij het Hoenderloo College, de onderwijstak van de groep, is sprake van een mogelijk verlies van 2 miljoen euro. Ook daar wordt gesneden in het aantal personeelsleden.

 

Landelijk minder geld voor jeugdzorg
De bestuurders van De Hoenderloo Groep wijzen in een reactie op de omstandigheden, zoals een veranderende financiering, niet-toegekende of lagere subsidies, bezuinigingen en hogere kosten. “Hiermee is De Hoenderloo Groep een van de instellingen die last heeft van de teruglopende subsidiegelden voor de jeugdzorg in Nederland,” aldus een woordvoerder.

 

Oplosbaar probleem
Voorzitter Rob de Jong van de Raad van Bestuur Pluryn over de problemen: “De situatie heeft geen directe financiële gevolgen voor Pluryn. We gaan uit van het principe dat iedere locatie zijn eigen broek moet ophouden. Dat geldt ook voor De Hoenderloo Groep. Hoewel het een stevig probleem is, gaan we ervan uit dat we het kunnen oplossen. Over een jaar zullen we het te boven zijn.”'

 

Geen gedwongen ontslagen verwacht
Binnen de Jeugdzorg van De Hoenderloo Groep moet een relatief klein aantal mensen weg, vooral teamleiders en expertisemanagers. De Jong verwacht niet dat er gedwongen ontslagen zullen vallen bij De Hoenderloo Groep. Hij rekent erop dat boventalligen een andere plek bij Pluryn zullen vinden. In totaal telt die organisatie 3500 medewerkers. Managers moeten opnieuw op hun functies solliciteren, waarvan er minder beschikbaar komen. Per 1 oktober neemt De Jong, als bestuursvoorzitter, binnen de nieuwe organisatie rechtsreeks de aansturing op zich van De Hoenderloo Groep.

 

Meerwaarde
De Jong stelt dat de meerwaarde van De Hoenderloo Groep voor Pluryn onverkort overeind blijft: “Over de mogelijkheden die de fusie biedt voor jongeren ben ik onverminderd enthousiast. Elke week doet zich wel een situatie voor waaruit blijkt dat we nu meer kunnen doen dan voorheen. Doel van de samenwerking is het neerhalen van schotten tussen de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, jeugdzorg en kinderen- en jeugdpsychiatrie. Jongeren met gedragsproblemen vinden nu een voorportaal naar de zorg. De eerste positieve resultaten zijn er al.”
 

15-08-2011 09:30u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]