> 
 > 

Het ConneXionZ programma van De Hoenderloo Groep was dubbel genomineerd: voor de vakprijs én de cliëntenprijs. In beide categorieën mocht DHG de tweede prijs in ontvangst nemen.


triple p

Het ConneXionZ programma van De Hoenderloo Groep was dubbel genomineerd: voor de vakprijs én de cliëntenprijs. In beide categorieën mocht DHG de tweede prijs in ontvangst nemen.

 

Over ConneXionz
Niet de ouders, maar de pedagogisch medewerkers zijn voor jongeren in residentiële instellingen de primaire opvoeders. Tot nu toe zijn er echter geen evidence-based opvoedmethodieken beschikbaar voor jeugdigen met zeer complexe gedragsstoornissen in de residentiële zorg. Uit onderzoek blijkt dat de behandeling van deze jongeren hierdoor weinig succesvol is. De Hoenderloo Groep en het Trimbos-instituut willen daarom de bewezen effectieve methode voor opvoedingsondersteuning Triple P geschikt maken voor de residentiële jeugdzorg. Deze pilot kan in de toekomst verder verspreid worden via Triple P trainingen.
 

De Cliëntenjury over ConneXionz


De jury is onder de indruk van dit project, omdat het een goed onderzochte interventie, Triple P, inzet in de residentiële jeugdzorg. De ervaring van de cliënten is dat het niveau van groepsleiding en andere pedagogisch medewerkers lang niet altijd voldoende is. Dit project vergroot het kunnen van die medewerkers. Dit komt de residentiele jeugdzorg zeer ten goede! Bovendien draagt ConneXionz onmiskenbaar bij aan de professionalisering van de werkers in de residentiële zorg. De jury vindt het wel belangrijk dat dit niet alleen tot De Hoenderloo Groep beperkt wordt, maar dat ook andere instellingen ervan profiteren. Ze zou dan ook graag zien dat het gewonnen bedrag besteed wordt aan het project ConneXionz zelf, en niet aan De Hoenderloo Groep zelf.
 

De Cliëntenjury koos tot winnaar: Methodiek Lima - Kompaan en De Bocht

De Vakjury over ConneXionz
 
Wat de jury sterk vond aan deze inzending is:

1.     De versterking van het pedagogisch vakmanschap van werkers in de residentiële zorg is een belangrijk aandachtspunt. Dit project besteedt aandacht aan de opvoedingsvaardigheden van de pedagogisch medewerkers, iets wat in de dagelijkse praktijk vaak nog onvoldoende gebeurt.
 
2.     Het project kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van pedagogische kwaliteit van leefgroepen in diverse settingen in de jeugdzorg.
 
3.     De jury vond bijzonder sterk aan dit project dat er bovendien wordt gewerkt aan de overdracht van de opvoedingsvaardigheden aan ouders en dat het zo opvoedingsondersteuning aan ouders en opvoeding van jeugdigen in residentiële settingen combineert.
 
4.     Het opleidings- en trainingsprogramma dat is verbonden aan de methodiek is gedegen. Het is een nieuw ontwikkelde variant van Triple P, een erkende en evidence based interventie, dat inmiddels beschikt over een nagenoeg landelijk dekkend opleidings netwerk.
 

De Vakjury koos tot winnaar: Judo in de Zorg – De Judo Bond Nederland

Binnenkort staan er meer informatie op de site van het NJi.

Zie ook het eerdere Actueel bericht op deze website.

23-11-2010 15:48u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]