> 
 > 

De Hoenderloo Groep en Lindenhout gaan samen starten met de opvang en behandeling van meisjes met ernstige trauma’s en (seksuele) afhankelijkheidsrelaties in Gelderland. Het gaat onder meer om meisjes die slachtoffer zijn van familiegeweld (eerwraak), loverboyslachtoffers en meisjes in andere gevaarlijke afhankelijkheidsrelaties. Op woensdag 9 juli zetten Erwin Duits, directeur De Hoenderloo Groep en Annet van Zon, voorzitter Raad van Bestuur Lindenhout hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.


Ondertekening samenwerking Lindenhout en De Hoenderloo Groep

De Hoenderloo Groep en Lindenhout zetten een doorlopende zorglijn voor meisjes op. Lindenhout onderhoudt het contact met gezinnen in de wijk en is verantwoordelijk voor het volledige hulpverleningstraject van het betrokken meisje. De Hoenderloo Groep zorgt – als het nodig is - voor specialistische behandeling/opname in de nieuwe crisis-diagnostiekgroep voor meisjes: Magnolia. Doel van deze opname is om helderheid te krijgen over de problematiek en risico’s van het meisje en de passende begeleidings- en/of behandelbehoefte. Wanneer dit vanuit het oogpunt van veiligheid nodig blijkt, kan er snel geschakeld worden naar verblijf in een meer gesloten omgeving.

 

“Opname in een residentiële instelling als De Hoenderloo Groep is tijdelijk”, licht Erwin Duits toe. “Onze samenwerking is erop gericht een meisje die hulp te bieden die zij nodig heeft, voor zolang als dat nodig is. Samen willen we het meisje nieuw toekomstperspectief geven. Dat kan zijn in haar eigen wijk of gemeente van herkomst of, vanuit het oogpunt van veiligheid, juist ergens anders”.

 

Presentaties
Voorafgaand aan de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gaven diverse medewerkers van De Hoenderloo Groep een presentatie. Behandelcoördinator Anne Verburgh gaf een toelichting op het behandelaanbod voor meisjes binnen De Hoenderloo Groep en benadrukte het belang van sekse-specifieke  behandeling vanwege de verschillen tussen jongens en meisjes. Pedagogisch medewerker Maurice Soijo vertelde onder andere over de methodiek van de crisis-diagnostiekgroep Magnolia. Arnoud Dijk en Leontine Oosterloo, beiden werkzaam binnen het multidisciplinair team van Magnolia, deelden hun ervaringen rondom de opzet van de nieuwe groep. Met een eigen geschreven lied over de eerste fictieve jongere van Magnolia sloot Arnoud de presentaties muzikaal af.

 

Concrete opvolging
Na de ondertekening van de overeenkomst praatten de aanwezigen na onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgd door de leerlingen van het Hoenderloo College. Een mooie gelegenheid om concrete vervolgafspraken rondom de samenwerking te maken, bleek. Een aantal medewerkers van Magnolia spraken met programma manager Elli Elskamp van Lindenhout af om binnenkort een bezoek te brengen aan een wijkteam in Arnhem.

 

Foto: Erwin Duits (directeur De Hoenderloo Groep) en Annet van Zon (voorzitter Raad van Bestuur Lindenhout)

 

 

14-07-2014 14:30u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]