> 
 > 


De Hoenderloo Groep heeft het besluit genomen om op korte termijn te stoppen met haar behandelprogramma op De Sprint. In de praktijk van nu blijkt dat onderdelen van de groepsdynamische interventie niet passen binnen de kaders van de nieuwe wet op de gesloten jeugdzorg. Ook bestaat sinds 1 januari 2010 de volledige acceptatieplicht om alle jongeren op te nemen vanuit de gesloten jeugdzorg, dus ook jongeren voor wie het programma minder geschikt is.
 

De Hoenderloo Groep was al in gesprek met het Ministerie over een afbouw van het behandelprogramma binnen de JeugdzorgPlus op De Sprint gegeven de blijvende leegstand, als gevolg van een verminderde vraag en een nieuwe regio-indeling. Daarbij kwam dat De Hoenderloo Groep ook constateerde dat het programma op onderdelen niet uitvoerbaar bleek binnen de wettelijke kaders van de gesloten jeugdzorg. Ook de Inspectie constateerde dit bij haar entreetoets. Op dit moment ligt het conceptrapport van de Inspectie voor commentaar bij ons voor. Hierin zet de Inspectie vraagtekens bij de geboden kwaliteit en stelt daarnaast een aantal tekortkomingen vast die verweven zijn met de groepsdynamische aanpak. Dit alles heeft het besluit van de directie versneld.
 

De Hoenderloo Groep betreurt dat het wettelijk kader voor haar behandelprogramma voor jeugdgroepen die overlast veroorzaken en die niet meer bereikbaar zijn voor de reguliere hulpverlening ontbreekt. Hoewel zij nog steeds achter de methodiek van De Sprint staat, kan zij deze niet toepassen binnen de huidige wettelijke kaders van de gesloten jeugdzorg.  De Hoenderloo Groep is van mening dat een deel van de oplossing van dit groeiend maatschappelijk probleem voorhanden is, maar het kader voor de uitvoering ontbreekt. Daarover wil De Hoenderloo Groep met de overheid en het maatschappelijk veld in gesprek blijven.
 

De directie van De Hoenderloo Groep realiseert zich de impact voor de organisatie en medewerkers en bezint zich nog op de praktische uitwerking van deze stap. Zij zal zich inspannen om de medewerkers van De Sprint voor de organisatie te behouden. Op De Sprint worden op dit moment 46 jongens behandeld, die allemaal onderwijs volgen. Om het schooljaar goed af te ronden, is besloten om 1 juli als sluitingsdatum van De Sprint aan te houden. Alle jongeren die op 1 juli nog verblijven op De Sprint wordt een passend behandelprogramma geboden in een ander onderdeel van De Hoenderloo Groep op de locatie Kop van Deelen, dat in aanpak afwijkt van De Sprint.

18-03-2010 15:30u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]