> 
 > 


Betere kansen voor kwetsbare jongeren

 

De zeer kwetsbare groep jongeren met een multiproblematiek betere kansen op een menswaardige toekomst bieden. Dat is het doel van de fusie die Pluryn en De Hoenderloo Groep aangaan. Gisteren ondertekenden de voorzitters van de raden van bestuur van beide Gelderse zorginstellingen hiertoe een intentieverklaring.

 

De beide instellingen zijn van mening dat er momenteel onvoldoende opvang is voor licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jongeren met een gedragsstoornis. Rob de Jong, bestuursvoorzitter van Pluryn, zegt hierover: “Er bestaat in Nederland al jarenlang een noodzaak om schotten weg te halen tussen LVG-zorg, Jeugdzorg en Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Deze sectoren zouden beter moeten samenwerken op het gebied van jongeren met een multiproblematiek. We gaan nu in de regio doen wat landelijk niet lukt, in het belang van de jongeren.” In de praktijk is er straks één voordeur voor jongeren met gedragsproblemen, ongeacht oorzaak en achtergrond. “Jongeren kunnen zich hier melden. Wij kijken hoe we achter die voordeur de verbindingen gaan leggen.”
 

Eén gezamenlijke voordeur
“We hebben elkaar gevonden op inhoud. We willen samen één voorportaal creëren en jongeren goed opvangen en behandelen”, bevestigt Herman Geerdink, bestuursvoorzitter van De Hoenderloo Groep. Een jongere met gedragsproblemen kan momenteel via verschillende voordeuren het zorgsysteem binnenkomen, afhankelijk van de instantie die heeft doorverwezen: GGZ, justitie, jeugdhulpverlening, zorgverzekeraars. Elk deur kent zijn eigen financieringvorm. Herman Geerdink: “Wij denken vanuit de jongere en willen maximale zorg bieden. Niet gehinderd door financieringsstromen en stelsels. Met deze fusie bundelen wij onze kennis, brengen financieringsstromen bij elkaar en passen die ongedeeld toe op jongeren. We zijn dankzij deze schaalvergroting bovendien in staat dit voor lange tijd te doen. Voor medewerkers heeft de samenwerking het voordeel van een grotere organisatie en daardoor betere ontplooiingsmogelijkheden.”

Gelijkwaardigheid
Het ondertekenen van de intentieverklaring is het resultaat van ruim twee jaar aan voorbereiding. “We gaan fuseren op basis van gelijkwaardigheid. Onze voornemens worden nu voorgelegd aan de beide organisaties. We hopen voor de zomer een definitief besluit te kunnen nemen. In januari 2011 kunnen we de fusie effectueren”, schetst Rob de Jong de plannen.
 

Over Pluryn
Pluryn is er voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Pluryn richt zich vooral op cliënten die een meer complexe ondersteuning en zorg nodig hebben en ontwikkelde een specialiteit in de ondersteuning van licht verstandelijke gehandicapte kinderen, jongeren en jongvolwassenen met leer-, ontwikkelings-, gedrags- en sociale en medische problemen. Pluryn heeft meer dan honderd locaties in Gelderland, Noord- en Midden-Limburg en Noordoost-Brabant. Acht centrale vestigingen vormen het hart van de organisatie: De Beele, Het Hietveld, Jan Pieter Heije, Werkenrode Jongeren en Werkenrode Volwassenen, De Winckelsteegh, Groesbeekse Tehuizen en Kemnade.
 
Kijk voor meer informatie op www.pluryn.nl
 

Over De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep biedt specialistische 24-uurs zorg aan jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar met complexe gedragsproblemen, die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Zij komen bij De Hoenderloo Groep met een indicatie afgegeven door een Bureau Jeugdzorg. Naast reguliere jeugdzorg, biedt de instelling ook Jeugdzorg Plus aan voor jongeren die met een machtiging gesloten jeugdzorg geplaatst worden. De Hoenderloo Groep biedt de jongeren een veilige, gestructureerde omgeving en rust, zodat jongeren aan hun ontwikkeling kunnen werken. De Hoenderloo Groep heeft vestigingen in Hoenderloo, Deelen, Wezep, Deventer en Apeldoorn.
 
Kijk voor meer informatie op www.dehoenderloogroep.nl

28-04-2010 06:00u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]