> 
 > 


Vandaag, op 1 juli 2010, sluit De Sprint haar deuren na 11 jaar betrokkenheid, passie en hard werken. Aanleiding daarvoor is dat onderdelen van de groepsdynamische interventie niet passen binnen de kaders van de wet op de gesloten jeugdzorg. Het is spijtig dat we niet door kunnen gaan met ons behandelprogramma voor jeugdgroepen die overlast veroorzaken en die niet meer bereikbaar zijn voor de reguliere hulpverlening. We blijven in gesprek met overheid en instanties om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk probleem van groepen overlastgevende jongeren.

Historie
In 1999 startte de Glen Mills School in Wezep voor 125 jongeren. Tien jaar later werd de Glen Mills School aangewezen als gesloten instelling, waarbij ook de methodiek veranderde. Er was meer aandacht voor de individuele jongere en zijn gezin. In juni 2009 veranderde de locatie van De Hoenderloo Groep in navolging van de gewijzigde methodiek van naam en symboliek: De Sprint en de fakkel werden geïntroduceerd. In maart 2010 werd het directiebesluit aangekondigd dat De Sprint haar deuren op 1 juli 2010 zou sluiten.

 

Jongeren
De datum van 1 juli is gekozen om jongeren een kans te geven om het schooljaar goed af te ronden. We zijn dan ook blij met het feit dat vijf jongeren hun diploma hebben gehaald en enkele jongeren een of meerdere certificaten hebben behaald.

In de periode van maart tot en met juni zijn alle jongeren bij De Sprint uitgestroomd om hun traject binnen De Hoenderloo Groep of bij een externe instelling voort te zetten of terug te keren naar huis. Voor iedere jongere geldt dat er goed overleg over het vervolgtraject is geweest met de plaatsende instantie en de omgeving van de jongere.
 Vanuit het Ministerie van Jeugd en Gezin is waardering uitgesproken voor de wijze waarop de medewerkers het proces van de afbouw in goede banen hebben geleid. Bij dit proces waren veel mensen betrokken. Ouders, jongeren, gezinsvoogden, instellingen waarnaar jongeren zijn uitgestroomd en niet in de laatste plaats de medewerkers van De Sprint. Gezamenlijk hebben we voortvarend en zorgvuldig gehandeld om een goed perspectief te creëren voor de jongeren en hun omgeving.

Een nieuwe werkplek voor medewerkers De Sprint
Uiteraard is het voor de collega’s van De Sprint – die hun werk met veel inzet en betrokkenheid hebben uitgevoerd – een moeilijke periode geweest. Voor de meeste medewerkers is inmiddels een nieuwe werkplek binnen De Hoenderloo Groep gevonden. Voor enkele collega’s is de herplaatsing door bijzondere omstandigheden nog niet gerealiseerd, maar naar verwachting wordt dit binnenkort afgerond.
 
We wensen alle collega’s veel succes en zijn ervan overtuigd dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de zorg die we bieden op Hoenderloo en Deelen. En daarmee kansen creëren voor zichzelf én onze jongeren! Ook de collega’s die hebben besloten dit moment te kiezen om afscheid te nemen van onze organisatie wensen wij alle goeds.
 

directie De Hoenderloo Groep

01-07-2010 09:53u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]