> 
 > 

Na een fikse bezuinigingsronde is het Hoenderloo College uit de financiële zorgen. De cluster 4-school, verbonden aan De Hoenderloo Groep (onderdeel van Pluryn), boekte in de eerste helft van 2012 een positief financieel resultaat. “We beginnen fris aan het nieuwe schooljaar, waarin kansen voor jongeren centraal staan”, aldus Jan Coenders, manager van het Hoenderloo College.


Eerder deze week verscheen het bericht dat het Hoenderloo College door de inspectie van het onderwijs wordt aangemerkt als school met een verhoogd financieel risico. “Dit is oud nieuws”, legt Jan Coenders uit. “In 2011 werden wij geconfronteerd met teruglopende financiering. We hebben toen zelf aan de bel getrokken bij de inspectie en hebben onmiddellijk maatregelen getroffen om onze organisatie klaar te maken voor de toekomst. Dit is gebeurd in goed overleg met de vakbonden en de medezeggenschapsraad. De reorganisatie is snel en strak uitgevoerd en inmiddels afgerond. De inspectie ontvangt ieder kwartaal onze financiële cijfers. We lopen inmiddels voor op de destijds ingediende meerjarenbegroting.”

 
Kwaliteit is op peil gebleven

De bezuiniging is niet alleen gerealiseerd door het afvloeien van personeel. Ook is er goed op de kosten gelet. “Het Hoenderloo College heeft duidelijk de tering naar de nering gezet. Verder heb ik respect voor de wijze waarop medewerkers zijn omgegaan met de onzekerheid, die de afgelopen periode met zich heeft meegebracht. Mensen zijn betrokken gebleven, er is een laag ziekteverzuimcijfer en de kwaliteit van het onderwijs is op peil gebleven.”
Dit laatste blijkt onder meer uit de resultaten die in het afgelopen schooljaar zijn behaald, zoals een groot aantal landelijk erkende branchecertificaten en vmbo- en mbo-diploma’s. Ook het behoud, na hercertificering, van het ISO 9001:2008 certificaat is een goed signaal.
Jan Coenders tot slot: “Bij alle stappen die we hebben genomen, stond het bieden van kwalitatief hoogwaardig en veilig onderwijs centraal. We werken nauw samen met onze partners in het mbo en vo om het Hoenderloo College klaar te maken voor passend onderwijs. Daarin zijn we goed op weg.”

 

Bij het Hoenderloo College ontvangen 420 jongeren onderwijs, zowel intern als extern en via e-learning.

03-09-2012 22:00u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]