> 
 > 

De externe audit op het Hoenderloo College op 22 januari is goed verlopen. Het Hoenderloo College heeft sinds 2010 een ISO-certificering. Jaarlijks toetst een externe, certificerende instelling de school op de ISO 9001:2008 norm, volgens het Certiked-model. Eens in de drie jaar volgt een hercertificering, waarin de auditoren het volledige kwaliteitssysteem onder de loep nemen. De eerste hercertificering zal voor het Hoenderloo College eind 2013 plaatsvinden.


Hoenderloo College

Op 22 januari keken de auditoren in hoeverre de organisatie haar leerlingen centraal stelt en continue verbetering nastreeft via een goed lopende PDCA-cyclus. Verder toetsten zij het centraal positioneren van professionals en een procesmatige benadering van de bedrijfsvoering. Ook beoordeelden ze het kwaliteitssysteem. Nieuw is dat de auditoren keken naar inhouden in het primaire proces, gekoppeld aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

De auditoren gaven aan plezierige en ook boeiende interviews te hebben gehouden. Ze waren onder de indruk van de betrokkenheid en professionaliteit. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De school is blij met het resultaat, zeker omdat het Hoenderloo College waarschijnlijk de enige VSO-school is die dit Certificaat heeft. De bedoeling is dat ook andere VSO-scholen dit traject gaan lopen.

 

 

27-02-2013 14:00u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]