> 
 > 

In februari 2017 vond een suïcide van een jeugdige plaats op de JeugdzorgPlus-locatie Kop van Deelen, waar jongeren met complexe problematieken verblijven en worden behandeld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft nu het onderzoek naar de suïcide afgerond. Er is ook gesproken met de ouders van de jeugdige en met medewerkers.


Het bestuur: “Een suïcide is een zeer ingrijpende gebeurtenis. We hebben contact gehad met de ouders om ons medeleven te betuigen en tevens is er aandacht voor onze medewerkers, die zich dag in dag uit inspannen om de best mogelijke zorg en begeleiding te bieden. Ook voor hen heeft dit grote impact en roept het vragen op. We hebben zelf onderzoek uitgevoerd en melding gedaan bij de Inspectie.”

De Inspectie signaleert verbeterpunten, met name als het gaat om de verslaglegging in cliëntendossiers en structurele scholing op het punt van suïcide. De ouders geven aan dat ze meer contact met de hoofdbehandelaar hadden willen hebben.
De begeleiding van de jongere rondom deze noodlottige gebeurtenis was voldoende en het behandelteam was intensief betrokken, constateert de inspectie.

”We zijn het eens met de verbeterpunten van de Inspectie. We hebben hierover gesprekken met hen en er zijn diverse extra maatregelen in gang gezet. In algemene zin vloeien de maatregelen voort uit de onderzoeken naar de twee suïcides die de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden in een locatie met besloten setting. Zo komt er nog meer aandacht voor de inschatting van suïciderisico’s bij de intake van deze groep jongeren. Ook wordt er versneld een scholingsprogramma uitgevoerd op het gebied van suïcidepreventie voor medewerkers. Het streven is om conform planning alle verbeterpunten door te voeren. We hebben er alle vertrouwen in dat dat lukt.”
13-02-2018 10:00u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]