> 
 > 

De Hoenderloo Groep doet het goed met haar Intermezzo Gezinshuizen in het buitenland. De gezinshuizen zijn van goede kwaliteit en voegen iets unieks toe aan de behandeling van jongeren. Plaatsingen namen af door negatieve publiciteit over de risico’s. Inmiddels heeft de werkgroep van het Interprovinciaal Overleg (IPO) advies gegeven over kwaliteitsmaatstaven buitenlands zorgaanbod.


intermezzo

De Hoenderloo Groep doet het goed met haar Intermezzo Gezinshuizen in het buitenland. De gezinshuizen zijn van goede kwaliteit en voegen iets unieks toe aan de behandeling van jongeren. Plaatsingen namen af door negatieve publiciteit over de risico’s. Inmiddels heeft de werkgroep van het Interprovinciaal Overleg (IPO) advies gegeven over kwaliteitsmaatstaven buitenlands zorgaanbod.

 

Politiek, Inspectie en media zijn belangrijke spelers in de discussie rondom diverse vormen van buitenlands zorgaanbod voor jongeren. De politiek is niet gerust op de kwaliteit. De inhoud van het rapport ‘Buitenlands zorgaanbod: maximale kansen en minimale risico’s’ was voor Minister Rouvoet reden het IPO in te schakelen. De Inspectie Jeugdzorg en de MOgroep zaten in de werkgroep en het LCFJ heeft als cliëntenorganisatie gereageerd.

 

De werkgroep presenteerde in mei 2010 ‘Kwaliteitsmaatstaven buitenlands zorgaanbod in de jeugdzorg’. Het IPO stelt in dit advies dat je wel allerlei kwaliteitsmaatstaven kunt opstellen, maar vraagt zich af wat de waarde is als de Inspectie niet kan toetsen in het buitenland? 

 

Neemt de IPO adviescommissie Sociaal Beleid dit advies over, dan verbinden provincies/stadsregio’s zich aan het hanteren van dit toetsingskader. De Inspectie gebruikt dit kader dan weer om de kwaliteit van het buitenlands zorgaanbod te toetsen.

 

De Hoenderloo Groep is een Nederlandse zorgaanbieder die Nederlandse jongeren bij een Nederlands gezin plaatst in het buitenland. Bij De Hoenderloo Groep staat het verblijf in het buitenland nooit op zichzelf; het is altijd een onderdeel van een behandeltraject dat zorg, onderwijs en activiteiten inhoudt. Het Hoenderloo College verzorgt het onderwijs door ‘Leren op Afstand’ in een digitale leeromgeving. Dit betekent dat de jongeren onderwijs volgen met behulp van een digitale boekentas en een computer. Op vaste online momenten is er contact met de leraar in Nederland in digitaal klassenverband of een-op-een. We proberen het op maat gemaakte onderwijstraject van de jongere zo goed mogelijk te continueren. Hierbij sluiten de theorievakken aan bij het gekozen vervolgtraject.

 

Een van de extra eisen is dat een aantal protocollen vertaald moet worden in de taal van het land waar de zorg gegeven wordt. Voor De Hoenderloo Groep zijn dit de talen Engels, Frans, Spaans en Zweeds. Die protocollen – die voor De Hoenderloo Groep al vertaald zijn - gaan over zorg, verblijf, veiligheid en calamiteiten. Op deze manier hebben ook locale autoriteiten inzicht in onze werkwijze.
 
Daarnaast is de rol van de vertrouwenspersoon groter; de klachtenregeling moet het bestaan van een vertrouwenspersoon extra benadrukken. Informatie over instanties wordt extra toegankelijk gemaakt voor jongeren in het buitenland. De klachtenregeling is één van de pijlers voor het onderzoek van de Inspectie.
  
De Hoenderloo Groep is blij met veranderingen die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit. We zijn verantwoordelijk voor het toepassen van deze kwaliteitseisen. Als zorgaanbieder zijn wij verplicht om de Inspectie door te geven welke organisatie in het buitenland toezicht houdt op de kwaliteit van geleverde zorg. Als de Inspectie zich verbindt met buitenlandse toezichthouders en kaders schept om de kwaliteitseisen naar een hoger niveau te tillen, dan zijn wij controleerbaar door de Nederlandse Inspectie. En kan de Inspectie constateren of de kwaliteit van de dienstverlening voldoet.
  
Om hierin een slag te maken start de Nederlandse Inspectie een proefproject in Frankrijk. Hopelijk maakt de Inspectie snel afspraken met de Franse collega’s die dan bij de Intermezzo Gezinshuizen toezicht kunnen houden. Ook De Hoenderloo Groep is gebaat bij een gekwalificeerde toezichthouder die controleert en constateert dat ons buitenlands zorgaanbod kwalitatief goed is.
  
We hopen dat Bureaus Jeugdzorg De Hoenderloo Groep weten te vinden.
 
Wilt u meer weten over onze Intermezzo Gezinshuizen, ga dan naar vraag en antwoord of download de Interventiebeschrijving
 Zie ook het artikel in Perspectief van juni 2010. 

12-11-2010 09:07u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]