> 
 > 

De Hoenderloo Groep behandelt jongeren met een gesloten machtiging in het kader van JeugdzorgPlus op de locatie Kop van Deelen. Op dinsdag 2 en woensdag 3 mei 2012 bracht de certificerende instelling LRQA een bezoek aan de RVE JeugdzorgPlus van De Hoenderloo Groep voor de hercertificering voor het keurmerk ISO 9001:2008.
Hiervoor voerde LRQA gedurende twee dagen gesprekken met medewerkers en jongeren in relatie tot JeugdzorgPlus. De conclusie van dit bezoek is dat het managementsysteem van de RVE JeugdzorgPlus voldoet aan de eisen uit NEN-EN-ISO 9001: 2008 norm. De RVE kan voorgedragen worden voor hercertificering.


Kop van Deelen

De certificerende instelling LRQA (Lloyds) concludeert dat er de afgelopen periode veel is ingezet in het verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Er is een grote mate van planmatig werken aangetroffen, doelstellingen en monitoring zijn helder geformuleerd.

 

RVE Manager Hannie Kuiper en Hoofd Behandeling Gerda Velthuizen zijn uitermate tevreden met het toetsingsrapport. “Er is binnen korte tijd veel werk verzet door de ondersteunende diensten en medewerkers JeugdzorgPlus. Dit is het resultaat van anderhalf jaar werk en bewijst dat we een heel eind op de goede weg zijn! Net zoals de politiek en maatschappij constant in beweging zijn, blijft het streven van DHG om hier op een adequate manier aan bij te dragen, zonder daarbij de kwaliteit van zorgverlening aan onze jongeren uit het oog te verliezen. Continu deze kwaliteit van zorg verbeteren, het lerend vermogen van de organisatie vergroten, blijft onze uitdaging, omdat we geloven in kansen voor jongeren en daar een bijdrage aan willen leveren!”
 

HKZ Open Jeugdzorg

DHG is sinds begin 2008 HKZ gecertificeerd. Sinds het ontstaan van het JeugdzorgPlus-aanbod heeft DHG hiervoor een ISO-certificaat, aangezien de normen voor JeugdzorgPlus toen nog niet waren verwerkt in het HKZ-schema. Vandaar dat DHG nu een ISO-certificaat voor JeugdzorgPlus heeft en een HKZ-certificaat voor Open jeugdzorg. In 2013 maakt DHG de overstap naar het herziene HKZ-schema waarin ook de JeugdzorgPlus normen volledig zijn verwerkt.

 

Op 13 en 14 juni 2012 krijgt de RVE Open Jeugdzorg een regulier opvolgbezoek in het kader van de HKZ-certificering.

10-06-2012 22:00u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]