> 
 > 

De leefgroep Flint (JeugdzorgPlus) op de locatie Kop van Deelen van De Hoenderloo Groep maakt per 12 juni een doorstart als leefgroep Rots met een nieuwe doelgroep. De aanmeldingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) verlopen via de plaatsingscoördinator, regio Zuid-West. In overleg met de Plaatsingscommissie Zuid-West, is ervoor gekozen de vrijgekomen plaatsen te bestemmen voor jongens met een gesloten machtiging in de leeftijd van 12 tot 15,5 jaar met CD/ODD-problematiek.


Rots

De problematiek van de jongeren op de Rots kenmerkt zich door onder andere fors oppositioneel en/of antisociaal gedrag (negatieve opvattingen, riskant gedrag, impulsiviteit, problemen met hanteren van boosheid, laag invoelend vermogen, weinig interesse in school, problemen met middelen gebruik). Onderliggend kunnen er psychiatrische stoornissen, zoals externaliserende en internaliserende hechtingsproblematiek, ADHD, autisme spectrum stoornis aanwezig zijn. Veelal is er sprake van zeer verwaarlozende/traumatiserende omstandigheden in de opvoeding.

Op de Rots wordt er voornamelijk consequent en begrenzend behandeld volgens de Cognitieve gedragstherapie, het Sociaal Competentiemodel en volgens de opvoedingsvaardigheden van Patterson.

 
Het streven is dat jongeren gemiddeld 6 maanden op de Rots verblijven, om vervolgens zonder beperkende maatregelen door te stromen in een volgende fase van het traject om het toekomstperspectief zoals is beschreven in het trajectplan, te behalen.
Pedagogisch medewerkers van de Rots zijn door middel van trainingen (onder andere het Sociaal Competentiemodel, Mentaal en Fysiek Weerbaarheid en de training Juridisch kader) voorbereid op de komst van de jongeren met deze specifieke hulpvraag.

10-06-2012 22:00u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]