> 
 > 

Per 1 september opent De Beele twee groepen op de locatie Kop van Deelen. Hiermee speelt het orthopedagogisch behandelcentrum van Pluryn in op de groeiende vraag naar behandelplaatsen in een gesloten setting voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).


Pluryn-locatie De Beele opent twee groepen voor LVB-zorg op de Kop van Deelen.

“Het betreft jongeren die behoefte hebben aan de structuur die in deze prikkelarme omgeving geboden wordt. We zien veel synergiekansen tussen de gesloten jeugdhulp en de LVB-zorg van De Beele op deze locatie”, licht manager Helmie Velders toe. Mogelijk komen er ook plaatsen voor LVB-jongeren die een machtiging voor gesloten plaatsing opgelegd hebben gekregen. De Beele kan deze jongeren niet op de eigen locatie in Voorst opvangen, maar wel op de Kop van Deelen omdat aan deze locatie een erkenning voor gesloten jeugdzorg gekoppeld is. Daarnaast creëert De Beele met de uitbreiding extra ruimte voor spoedplaatsingen.
Een gespecialiseerd team van De Beele gaat zorgdragen voor begeleiding en behandeling van de LVB-jongeren op de Kop van Deelen. Zij gaan straks naar school op het Hoenderloo College, dat op het terrein gevestigd is. Er wordt een aparte klas voor hen gevormd. Voor vrijetijdsactiviteiten wordt de samenwerking met De Hoenderloo Groep gezocht.
Voor meer informatie: Klantenbureau, tel. 088-779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.  

18-06-2015 22:00u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]