> 
 > 

Als gevolg van een veranderende financiering staat het voortbestaan van landelijk werkende gespecialiseerde jeugdzorginstellingen op de tocht. Het is voor De Hoenderloo Groep aanleiding om het magazine ‘Helden van De Hoenderloo Groep’ uit te geven.


In het magazine komen de jongeren aan het woord om wie het draait bij De Hoenderloo Groep: jongeren met complexe problematiek, die knokken voor een eigen zelfstandig bestaan. Via de verhalen van jongeren wil DHG inzicht geven in haar werk en vooral laten zien aan wie zij hulp biedt. Het eerste exemplaar van het magazine wordt dinsdag 23 oktober overhandigd aan Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

 

Klik hier om het magazine 'Helden van De Hoenderloo Groep' te downloaden.

 

De jongeren die vanuit het hele land bij De Hoenderloo Groep (DHG) binnenkomen, hebben het nodige meegemaakt. Ze worden gezien als ‘moeilijke gevallen’. DHG is voor veel van hen een ‘last resort’. Hier beginnen ze met een schone lei. ‘Wij geven alles, behalve op’, is het motto van DHG. Een diepgeworteld geloof in de mens, zorgt ervoor dat behandelaars en begeleiders de potentie zien van deze jongeren. In hun ogen zijn het allemaal jonge helden.

 

Belangrijke maatschappelijke taak
Een van deze jonge helden is Sjaak. Sjaak woont bij De Hoenderloo Groep en vertelt in het magazine openhartig zijn verhaal. Het gaat over zijn problemen maar vooral ook over zijn toekomst. Het is een belangrijke maatschappelijke taak om jongeren als Sjaak weer mee te laten doen in de samenleving.

 

Naast Sjaak komen ook andere jongeren aan het woord. Verder is er aandacht voor behandelmethodes en wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van foto’s geeft het magazine een beeld van het unieke terrein van DHG en van het schoolleven op het Hoenderloo College.

 

Den Haag onderschat het probleem
De financiering van jeugdzorgplaatsen bij De Hoenderloo Groep liep tot twee jaar geleden via penvoerder de provincie Zuid-Holland. Het voortbestaan van De Hoenderloo Groep is onzeker geworden nu de budgetten via een subsidieregeling rechtstreeks van de twaalf provincies en drie stadsgewesten moeten komen. De bestaande budgetgarantie komt per 1 januari 2013 te vervallen. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg.

 

Behandeling van jongeren in de thuissituatie is het eerste uitgangspunt van beleid. Daar staat De Hoenderloo Groep achter, maar  juist voor deze complexe doelgroep is een gespecialiseerde omgeving nodig, die in de thuissituatie niet te organiseren valt. 

 

Eén van de jongeren van De Hoenderloo Groep interviewde Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Paul Schnabel spreekt zich in het magazine duidelijk uit over de financieringsproblematiek: “Den Haag heeft de neiging de ernst en de diepte van dit probleem te onderschatten. Het gaat alleen lukken als gemeenten in samenwerkingsverband prestatiecontracten gaan afsluiten met gespecialiseerde jeugdzorginstellingen, zoals De Hoenderloo Groep.”

 

Officiële overhandiging
Dinsdag 23 oktober overhandigen jongeren van De Hoenderloo Groep het eerste exemplaar van het magazine Helden van De Hoenderloo Groep aan Paul Schnabel. Daarna gaan de jongeren richting Binnenhof om het magazine te overhandigen aan Renske Leijten (SP) en Loes Ypma (PvdA). Het magazine is bedoeld voor jongeren, ouders, medewerkers, beleidsmakers, politici, gemeenten en andere geïnteresseerden.

 

Gratis verkrijgbaar
Het magazine Helden van De Hoenderloo Groep verschijnt eind oktober en is voor belangstellenden gratis verkrijgbaar. Het kan hier worden aangevraagd.

 

18-10-2012 08:30u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]