> 
 > 

De deelcommissie Justitiƫle Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft Multidimensionele Familietherapie (MDFT) erkend als effectieve behandeling voor jongeren die aan cannabis verslaafd zijn.


Folder MDFT bij De Hoenderloo Groep De commissie, die is ingesteld op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie, erkende MDFT op het hoogste niveau ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’. MDFT is een van de weinige interventies in deze categorie voor de doelgroep jongeren. De therapie wordt ook aangeboden door De Hoenderloo Groep. Bekijk de brochure.

MDFT voor jongeren met meervoudig probleemgedrag

MDFT is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren tussen de 12 en 19+ jaar met vaak meervoudig probleemgedrag (verslaving, criminaliteit, spijbelen). Uitgangspunt van MDFT is dat het gedrag van de jongere wordt beïnvloed door zijn omgeving en dat de omgeving ook een rol speelt bij de oplossing van het probleem. Om te komen tot gedragsverandering gaat de MDFT therapeut in gesprek met zowel de jongere zelf als met de ouders en de ouders en de jongere samen.

Cannabis, andere drugs en alcohol

Uit Amerikaans onderzoek was al bekend dat MDFT verslaving aan cannabis, andere drugs en alcohol terugdringt bij jongeren. INCANT-onderzoek toonde aan dat MDFT ook in West-Europa, waaronder Nederland, positieve effecten heeft op met name cannabisgebruik. Dit zorgde ervoor dat de Erkenningscommissie Justitiële Interventies MDFT erkende op het hoogste niveau.

Vermindering crimineel gedrag

De Nederlandse erkenningscommissie oordeelde verder dat MDFT een gunstig effect heeft op crimineel gedrag van jongeren. Jongeren gaan na behandeling minder vaak de fout in. De bewijskracht hiervoor is sterk in het buitenland. In Nederland is onderzoek hiernaar nog niet afgerond, maar de eerste onderzoeksresultaten zijn positief. De verwachting is dat dit onderzoek zal bijdragen aan een hogere beoordeling van MDFT als het gaat om de effectiviteit met betrekking tot crimineel gedrag.

Stichting Jeugdinterventies

MDFT wordt uitgevoerd door teams van getrainde therapeuten. Er zijn ca. 35 teams actief in Nederland. MDFT-therapeuten worden opgeleid door Stichting Jeugdinterventies (SJI). SJI is aanbieder van trainingen voor professionals op het sociale domein (jeugdzorg, gemeenten/wijkteams, onderwijs).
30-05-2016 22:00u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]