> 
 > 

Het Multifunctioneel Leercentrum (MLC) in Hoenderloo is onderdeel van het Hoenderloo College. De jongeren bereiden zich daar via AKA-opleidingen en andere trajecten voor op een beroepsopleiding of toeleiding naar werk. De docenten krijgen bij hun werk ondersteuning van vrijwilligers. Hierdoor ontvangen de cursisten meer persoonlijke aandacht. De vrijwilligers leveren niet alleen een zinvolle bijdrage, in een enkel geval kunnen zij doorstromen naar een betaalde baan.


MLC Hoenderloo College

Steven Jans, intern begeleider arbeidstoeleiding bij het MLC: “Op dit moment werken er bij het MLC vier vrijwilligers. Onze conciërge krijgt ondersteuning van een cliënt van Plurynlocatie Het Hietveld. Daarnaast zijn er vier werkstagiairs van het UWV actief. Met het UWV hebben we afgesproken dat zij de mogelijkheid krijgen om de doelgroep te leren kennen. Ze kunnen werkritme opbouwen en sociale contacten met collega’s opdoen.”
 “We kunnen de vrijwilligers en stagiaires geen salaris bieden. Wel bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar een betaalde baan. Zo zijn er twee vrijwilligers die een baan hebben gevonden: één bij een maatschappelijke onderneming van Pluryn en één bij een andere werkgever.”
 
Meer aandacht
 Steven: “De vrijwilligers en stagiaires staan naast de docent. Ze hebben geen verantwoordelijkheid voor de leerling. Daar zijn ze niet didactisch voor geschoold. De vrijwilligers begeleiden de leerling vooral vakinhoudelijk. Bijvoorbeeld samen in de groenvoorziening een klus met de leerling doen. De leerlingen krijgen zo extra aandacht. Collega-docenten vinden het bovendien fijn dat er een extra paar ogen is. Ook als je een leerling extra aandacht moet geven, is er altijd iemand bij de cursisten aanwezig om toezicht te houden.”
 “De jongeren hebben ook moeite met uitgestelde behoeften. Dankzij de vrijwilligers krijgen zij eerder aandacht als de docent ergens anders mee bezig is.” Kortom: het werken met vrijwilligers bij het MLC biedt voordelen voor alle partijen: jongeren krijgen meer aandacht, docenten worden extra ondersteund, vrijwilligers doen zinvolle werkervaring op.

Erkend leerbedrijf
Het Hoenderloo College biedt AKA-opleidingen aan in samenwerking met het Deltion College. AKA staat voor Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent. De cursisten werken aan een opleiding op mbo-niveau 1 om mogelijk te kunnen doorstromen naar niveau 2.
Steven: “In een aantal jaren tijd hebben we de AKA-opleidingen opgebouwd. We zijn begonnen met 15 en nu volgen 78 leerlingen zo’n opleiding. We maken maximaal gebruik van het MLC. Hier biedt het Hoenderloo College interne stageplekken aan voor horeca, hout, facilitair, metaal, groenvoorziening en fietsreparaties. Dit zijn erkende leerwerkplekken. Daardoor kunnen ook leerlingen die niet van het terrein af mogen, gewoon stage lopen en een opleiding afmaken.”

 

Meer weten over vrijwilligerswerk binnen het Hoenderloo College? Neem contact op met Steven Jans via sjans@pluryn.nl

 

30-01-2014 08:30u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]