> 
 > 


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde op dinsdag 9 april twee rapporten, die zijn opgesteld naar aanleiding van twee onaangekondigde bezoeken in november 2018 aan De Hoenderloo Groep, Kop van Deelen. De inspectie bezocht de Kop van Deelen als reactie op berichten over de inzet van repressieve maatregelen door pedagogisch medewerkers. Tegelijkertijd vond een hertoetsing plaats van een onderzoek uit november 2017 naar de kwaliteit van hulp bij behandeling van loverboyproblematiek.

Er is één integraal verbeterplan ingediend bij de Inspectie. Het inspectierapport bevestigt tevens dat De Hoenderloo Groep op de juiste weg is. De Inspectie constateert dat de verbeterplannen voldoende en realistisch zijn en heeft er op basis van al gerealiseerde verbeteringen, vertrouwen in dat De Hoenderloo Groep verdere verbeteringen op de geconstateerde tekortkomingen realiseert. Daarbij is de inspectie enthousiast over de mate van tijd en aandacht die de medewerkers aan de jongeren besteden.

De kern van de conclusies en aanbevelingen die de inspectie doet, is dat er verbetering nodig is op het gebied van het realiseren van een passend leef- en behandelklimaat en het vergroten van deskundigheid van medewerkers. Ook constateerde de inspectie dat jongeren de dupe zijn geweest van ‘strafmaatregelen’. De inspectie concludeert dat de PDCA-cyclus (kwaliteitscyclus) niet op alle niveaus functioneerde.

Bij de hertoetsing van de kwaliteit van hulp bij behandeling van loverboyproblematiek zijn alleen die punten getoetst waaraan De Hoenderloo Groep in 2017 niet voldeed. Verbetering is nog nodig op de criteria: Professionals bieden passende hulp; Professionals kennen verlof verantwoord toe; De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in en De aanbieder voldoet aan de geselecteerde nalevingsnormen.

De Hoenderloo Groep onderschrijft de conclusies uit beide rapporten. Het zijn zaken die eerder ook door De Hoenderloo Groep zijn geconstateerd en waar maatregelen op zijn genomen. De Hoenderloo Groep betreurt het dat deze verbeterslag nog niet door alle jongeren ervaren worden en medewerkers zich soms handelingsverlegen voelen. Het betekent dat er nog stappen te zetten zijn in de vertaling van visie naar dagelijkse zorg.

Rapport: De Hoenderloo Groep: Deelen

Rapport: Hertoets: De kwaliteit van de gespecialiseerde hulp bij Pluryn De Hoenderloo Groep

 

 


09-04-2019 00:00u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]