> 
 > 

Jongens en meisjes die niet in staat zijn om in een leefgroep te functioneren en daarnaast een zeer intensieve begeleidingsvraag hebben, kunnen voortaan terecht bij Smaragd van De Hoenderloo Groep. Hier krijgen zij zorg, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten, individueel en passend in het traject. Er is een open en een gesloten voorziening.


De jongeren volgen een dagprogramma op maat en werken door middel van een individueel traject aan behandeldoelen. Daarnaast kijken we per jongere naar de noodzaak van aanvullende modules, als diagnostiek, therapieën of training. Naast een vast behandelteam zijn ook een kinder- en jeugdpsychiater en/of een GZ-psycholoog betrokken bij de invulling van het behandeltraject.

 

Intensief en betrouwbaar contact
De gesloten voorziening bevindt zich op de Kop van Deelen, de JeugdzorgPlus-locatie van De Hoenderloo Groep. Hier is plaats voor negen jongeren tot 18 jaar met een gesloten machtiging, afgegeven door de rechter. De open groep met zes plaatsen is te vinden op het terrein van De Hoenderloo Groep in Hoenderloo. De behandeling en begeleiding zijn gericht op stabiliseren en normaliseren, om vervolgens te werken aan de gestelde behandeldoelen. Binnen Smaragd zijn de prikkels van groepsdynamica tot het minimum gereduceerd. Intensief en betrouwbaar contact, rust en de-escalerend werken zijn belangrijke uitgangspunten.

De jongeren gaan vaak al langere tijd niet mee naar school. Bij Smaragd komen ze weer in een dagritme en in aanraking met onderwijs. Jongeren van zowel de gesloten als open voorziening beginnen met  individueel onderwijs in hun eigen gebouw, verzorgd door het Hoenderloo College. Wanneer mogelijk gaan ze naar school.
Aan de basis van de begeleiding en behandeling binnen Smaragd staat de methodiek Competentie Gericht Werken (CGW). Het uitvergroten van competenties en het bekrachtigen van positief gedrag zijn belangrijke technieken om de (identiteits)ontwikkeling en het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten.

 

Heldere opdracht
Essentieel is dat de opdracht van Smaragd vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid helder geformuleerd wordt, zowel in tijd als in perspectief. Voorkeur is dat bij aanvang duidelijk is waar een jongere naartoe werkt, zodat vanuit samenwerking en commitment met alle betrokken (externe) partijen de doelstellingen behaald worden.
Jongeren die voor individuele behandeling in de Smaragd in aanmerking komen, hebben vaak al een lange geschiedenis in de (gesloten) jeugdzorg. Het betreft jongeren met of zonder licht verstandelijke beperking. Ze komen vaak na een vraag vanuit het multidisciplinair overleg (MDO) in de regio bij De Hoenderloo Groep terecht. Desgewenst kan een specialist van De Hoenderloo Groep een MDO bijwonen. Meer informatie verstrekt het Klantenbureau, tel. 088-779 50 00, e-mail klantenbureau@pluryn.nl.

19-10-2015 22:00u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]