> 
 > 


subsidie

Het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit Nijmegen ontvangt samen met instellingen voor jeugdzorg 1,25 miljoen euro voor de start van de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen. In de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen werken praktijkinstellingen - waaronder De Hoenderloo Groep - en Radboud Universiteit samen aan een betere behandeling en preventie van angst en depressie bij jongeren.

 

De Academische Werkplaats Jeugd wil de kwaliteit van de zorg aan jeugdigen en hun ouders met psychische problemen verbeteren. Het gaat om jeugdigen die gebukt gaan onder heftige negatieve emoties (angsten en depressies) en zich daardoor terugtrekken (internaliserend gedrag).
 

Kennisuitwisseling en betere afstemming
De academische werkplaats wil kennisuitwisseling tot stand brengen, opleiding en nascholing organiseren, onderzoek entameren en de resultaten daarvan vertalen in een beter zorgaanbod. Ook worden nieuwe preventie- en behandelinterventies ontwikkeld. De samenwerking resulteert in meer samenwerking in de regio onder andere doordat instellingen elkaar beter weten te vinden en hun zorg beter op elkaar afstemmen. Kinderen en hun ouders worden actief betrokken bij de opzet van de Academische Werkplaats, onder andere door het opzetten van een digitaal platform waarin zij kunnen meepraten over de opzet van deelprojecten en de kwaliteit van de geboden zorg.
 

Longitudinaal onderzoek
Met de subsidie van ZONMW wordt het mogelijk een grote longitudinale studie te starten waarin kinderen en ouders vanaf aanmelding enkele jaren gevolgd worden om de effecten van zorg in beeld te brengen. Ook start een achttal onderzoeksprojecten waaronder onderzoek naar de diagnostiek van gecombineerde problematiek, onderzoek naar de effecten van preventieprogramma's van angst en depressie op lagere en middelbare scholen, effecten van behandeling van kinderen met traumatische ervaringen en effecten van zorg voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen.
 

Samenwerking
De Academische Werkplaats Jeugd is een samenwerkingsverband tussen jeugdzorginstellingen in Gelderland en Noord-Brabant (De Hoenderloo Groep, Lindenhout, Entrea), GGZ-instellingen (Pro Persona, Karakter, Gelderse Roos, GGZ Oost Brabant), Bureau Jeugdzorg, GGD Nijmegen, gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Zorgbelang Gelderland, het Trimbos-instituut (Utrecht), de HAN en de Radboud Universiteit.
 
Vanuit de universiteit worden bijdragen geleverd vanuit het BSI en het Academisch Centrum Sociale Wetenschappen. Daarnaast participeert ook de medische faculteit (psychiatrie) in de Academische Werkplaats.
 

25-10-2010 07:22u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]