> 
 > 

De Hoenderloo Groep ontstond in 1851 uit sociale betrokkenheid bij het lot van achtergestelde kinderen. In deze lange historie deed de organisatie veel kennis en ervaring op in het bieden van een toekomst aan jongeren met moeilijkheden. Het doorgangshuis voor verwaarloosde jongens groeide uit tot een eigentijdse instelling voor de deskundige opvoeding en opleiding van jongeren met complexe gedragsproblemen.

Momentopnamen uit de geschiedenis

1851  Dominee O.G. Heldring en zijn vrienden beginnen met de opvang van kinderen. Op 7 februari van dat jaar wordt de stichtingsakte van de Stichting Hoenderloo getekend. Er is veel armoede en kinderen dreigen hierdoor te ontsporen. Ook meester Bernardus Gangel en zijn vrouw stonden aan de wieg van het doorgangshuis in Hoenderloo. Tussen 1845 en 1847 vingen zij maar liefst 48 kinderen op in hun eenvoudige woning bij de school.
1907 Bouw van het eerste echte schoolgebouw voor onderwijs aan de kinderen. Nog steeds is het bieden van onderwijs aan probleemjongeren één van de belangrijkste pijlers onder het zorgaanbod van de Hoenderloo Groep.
1908 Prins Hendrik, gemaal van Koningin Wilhelmina bezoekt het doorgangshuis en wordt Beschermheer van de Stichting Hoenderloo.
1909 Ontstaan van de eerste werkplaatsen, die een belangrijke rol in de opleiding van jongens vervullen. De werkplaatsen op boerderij ‘Ottho Hoeve' (gebouwd in 1903) zorgen ook voor benodigdheden voor de dagelijkse maaltijd. Er was daarnaast een drukkerij (én uitgeverij), timmerwinkel, schoenmakerij, smederij etc.
1930 Bouw van ‘Kampheuvel', het huidige kantoorgebouw van De Hoenderloo Groep.
1943 Tijdens de 2e Wereldoorlog eist de Ortscommandant van Apeldoorn de gebouwen van het doorgangshuis Hoenderloo op. Na de oorlog is wederopbouw noodzakelijk: de gebouwen zijn helemaal uitgewoond en deels verwoest.
1951 Hoenderloo bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt een gedenkboek met foto's van de destijds nog niet zo bekende fotograaf Paul Huf. Overigens werd zijn naam nergens in het jubileumboek genoemd. Dit komt waarschijnlijk omdat de familie Huf katholiek was en dit in die tijd veel vraagtekens zou hebben opgeroepen!
1961  De nieuwe Gangelschool wordt in gebruik genomen. De zestiger jaren betekenden ook voor Hoenderloo een roerige tijd. Het relatieve isolement waarin het huis zich bevindt, wordt doorbroken. In 1965 staan op de meeste groepen televisietoestellen.
1977 Hoenderloo krijgt een nieuwe directeur: Hans Nieukerke. Zijn komst luidt een heel ander jeugdbeleid in. ‘Hoenderloo'' voerde in zijn lange bestaan meerdere benamingen. Van het ‘Doorgangshuis' en de ‘Stichting' ging het via ‘t Jongenshuis' en het ‘Jongenshuis' naar ‘De Hoenderloo Groep' (in 1995).
1980 Het onderwerp Jeugdzorg komt politiek gezien steeds meer in de belangstelling te staan. Hiermee staat ook het Jongenshuis steeds nadrukkelijker op de kaart van Nederland.
1983 De eerste gezinsgroepen ontstaan en ook meisjes worden in Hoenderloo opgenomen. In 1988 sluit het Pedagogisch therapeutisch instituut 't Wezeveld in Twello zich aan.
1999 De Glen Mills School in Wezep opent haar deuren voor 125 jongeren.
Ook breidt De Hoenderloo Groep uit naar het buitenland; het project ‘Intermezzo' start met de tijdelijke opvang van jongeren in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Zweden.
2005 De Hoenderloo Groep opent de Gangelhof (kantoor, therapieruimten en poli).
Onder grote belangstelling start De Hoenderloo Groep het ‘Valor-project' voor meiden die slachtoffer zijn van loverboys.
2006 De laatste aanwinst van De Hoenderloo Groep is de Kop van Deelen. Dit voormalige militaire terrein is 27 ha. groot en is inmiddels aangewezen als rijksmonument.
2007  Per 1 februari verkoopt De Hoenderloo Groep 't Wezeveld. Medewerkers gaan naar de hoofdlocatie in Hoenderloo of naar de Kop van Deelen. Per 1 juli treedt na 30 jaar Hans Nieukerke een nieuwe directeur aan: Herman Geerdink.
2008 De Hoenderloo Groep is per 1 januari 2008 aangewezen als 'gesloten' jeugdzorginstelling die valt onder de Wet op de Jeugdzorg.
Ook voldoet De Hoenderloo Groep aan de richtlijnen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen (HKZ).
De Hoenderloo Groep krijgt de GGZ erkenning met de status 'instelling voor ambulante GGZ'.
2009 Per 1 januari 2009 is de Glen Mills School aangewezen als gesloten jeugdzorginstelling.  
Deze ontwikkeling gaat gepaard met een gewijzigde methodiek, waarin meer aandacht is voor het individu en het gezin van de jongere.
2009 In juni 2009 verandert de Glen Mills School van naam in navolging van de gewijzigde methodiek: De Sprint.
2010  De Sprint sluit na 11 jaar haar deuren. Aanleiding is dat onderdelen van de groepsdynamische interventie niet passen binnen de kaders van de wet op de gesloten jeugdzorg.

2011               

In 2011 fuseert De Hoenderloo Groep met Pluryn. De GGZ gaat van start.
2011  'DHG 160 jaar non-stop': De Hoenderloo bestaat 160 jaar en organiseert daarom onder ander een congres en een reünie
2014 Dankzij een samenwerking met opleidingsinstituut IVIO@school biedt het Hoenderloo College ook havo- en vwo-niveau
2015 De Hoenderloo Groep start met het opzetten van een kleinschalige woonvorm aan de Weikamperweg 12. Hier wonen 3 jongeren die vanwege hun problematiek niet in aanmerking komen voor een gezinsgroep en een leefgroep.
2015 Plurynlocatie De Beele opent twee groepen op de locatie Kop van Deelen. Hiermee speelt De Beele in op de groeiende vraag naar behandelplaatsen in een gesloten setting voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).
2015 Op de Kop van Deelen opent individuele behandelsetting Smaragd, voor jongeren met een zeer intensieve begeleidingsvraag die niet in staat zijn om in een leefgroep te functioneren.
2016 De Hoenderloo Groep sluit zich aan bij Equipe Mont Ventoux. Jongeren beklimmen in juni de berg Mont Ventoux, samen met hun buddy's. Pluryn deed al meerdere jaren mee aan dit project, geïnitieerd door Koraal Groep.

2016

Schooljaargroep De Hulst start als nieuw initiatief. Hier moeten jongeren met gedragsproblematiek en een sterk versnipperde en onderbroken schoolloopbaan binnen een jaar het plezier in leren terugvinden.
2017  Entr'acte is de nieuwe naam voor de Intermezzo buitenlandprojecten van DHG. Een nieuwe naam was nodig vanwege de groeiende verwarring met Intermetzo, de jeugdzorgorganisatie die sinds 2016 tot Pluryn behoort.
2017 Sporthal De Linde wordt geopend. De sporthal vervangt sporthal De Weikamp.
2017 Lotus is de vierde in de reeks van Intensief Kleinschalige Behandelgroepen (IKB’s), die in korte tijd op het terrein van De Hoenderloo Groep zijn geopend. De andere zijn Heibult, Weikamperweg 12 en Klavertje 4.
2017 Open Smaragd opent in Hoenderloo, als vervolg op de gesloten setting van Smaragd op de Kop van Deelen.
2017  Museum De Kleine Arcke opent. Het museum is een samenwerkingsverband tussen DHG en het dorp Hoenderloo en toont werken van lokale kunstenaars en jongeren van De Hoenderloo Groep. Ook de geschiedenis van Hoenderloo en DHG komt aan bod.
2017  Het Hoenderloo College behaalt het vignet Gezonde School, een kwaliteitskeurmerk voor scholen die actief werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen.

 

Kijkt u ook eens bij de Boekentips op één van de volgende pagina's.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]