Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor jeugdzorgorganisaties. Zij biedt zelf geen directe zorg voor de jeugd, maar schept de voorwaarden waaronder haar leden hun werk optimaal kunnen doen. Meer informatie: www.jeugdzorgnederland.nl  

GGZ Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Meer informatie: www.ggznederland.nl

Tactus verslavingszorg

Sinds 2009 werkt De Hoenderloo Groep samen met Tactus verslavingszorg. Jongeren die bij DHG verblijven, hebben soms te maken met risicovol gebruik van genotmiddelen, zoals drank of cannabis. Dit kan leiden tot problemen in de ontwikkeling van de jongeren en zelfs tot verslaving. Tactus en De Hoenderloo Groep ontwikkelden een gezamenlijke visie op het gebruik van genotmiddelen en een programma-aanbod. Hierbij gaat het onder andere  om diagnostiek, motiverende gesprekken en toeleiding naar zorg bij Tactus. Ook ouders, opvoeders en/of voogden worden bij de zorg betrokken. Meer informatie: www.tactus.nl 

Fier Fryslân

Sinds 2009 werken De Hoenderloo Groep en Fier Fryslân samen aan de ontwikkeling en uitwerking van methodieken voor jongeren die ernstig bedreigd of tegen zichzelf beschermd moeten worden. Zowel Fier Fryslân als De Hoenderloo Groep maken zich sterk voor het ontwikkelen van alternatieven om jongeren veiligheid en bescherming te bieden zonder ze op te sluiten achter hekken en tralies. Er wordt gewerkt met een geïntegreerd concept van veiligheid en bescherming, orthopedagogische hulpverlening en jeugd-ggz. De kracht van de samenwerking is dat beide organisaties jarenlange expertise inbrengen hoe op zorgvuldige, vernieuwende manier om te gaan met de doelgroep. Fier Fryslân in de vorm van kleinschalige behandeling en De Hoenderloo Groep vooral als residentiële organisatie. Meer informatie: www.fierfryslan.nl 

Gezinshuis.com

In sommige gevallen plaatst De Hoenderloo Groep jongeren in gezinshuizen van Gezinshuis.com. De samenwerking met Gezinshuis.com maakt het mogelijk om nog adequater in te springen op de zorgvraag van jongeren en ondersteunt DHG bij specifieke vragen. Gezinshuis.com verzorgt dan de start en begeleiding van de gezinshuisouders. Meer informatie: www.gezinshuis.com

Habion

De Hoenderloo Groep en Habion ontwikkelden een concept waarbij jong en oud elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Deze twee verschillende doelgroepen hebben elkaar nodig en kunnen veel voor elkaar betekenen. Het gaat om jongeren met ernstige gedragsproblemen die na behandeling terugkeren in de maatschappij en ouderen die in een sociaal isolement zitten. Meer informatie: www.habion.nl

Hulphond Nederland

De Hoenderloo Groep en Hulphond Nederland werken nauw samen; Hulphond Nederland heeft zelfs een locatie op het terrein van DHG in Hoenderloo. Deze stichting zet Therapie-hulphonden in voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand en psychische stoornissen. Met de unieke combinatie van een professionele therapeut en een zorgvuldig geselecteerde hulphond reikt Hulphond Nederland deze doelgroep de helpende hand. Het dierondersteunde therapie- en coachingprogramma vergroot hun zelfvertrouwen, leert hen om hun gedrag af te stemmen op een ander en zorgt voor zelfcontrole. Meer informatie: www.hulphond.nl

Spirit

Samenwerkingspartner voor het vormgeven van behandeltrajecten voor jongeren met complexe hulpvragen uit de regio Amsterdam

William Schrikker Groep

Samenwerkingspartner voor het vormgeven van behandeltrajecten voor jongeren en of ouders met LVB problematiek

Pactum

Samenwerkingspartner voor het vormgeven van behandeltrajecten voor jongeren met complexe hulpvragen uit Overijssel en Gelderland

Lindenhout

Samenwerkingspartner voor het vormgeven van behandeltrajecten voor jongeren met complexe hulpvragen uit Gelderland

Jeugdformaat

Samenwerkingspartner voor het vormgeven van behandeltrajecten voor jongeren met complexe hulpvragen uit de regio Haaglanden

Elker

Samenwerkingspartner voor het vormgeven van behandeltrajecten voor jongeren met complexe hulpvragen uit Groningen

Jeugdhulp Friesland

Samenwerkingspartner voor het vormgeven van behandeltrajecten voor jongeren met complexe hulpvragen uit Friesland

Yorneo

Samenwerkingspartner voor het vormgeven van behandeltrajecten voor jongeren met complexe hulpvragen uit Drenthe

Trias

Samenwerkingspartner voor het vormgeven van behandeltrajecten voor jongeren met complexe hulpvragen uit Overijssel

Juvent

Samenwerkingspartner voor het vormgeven van behandeltrajecten voor jongeren met complexe hulpvragen uit Zeeland

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]