> 
 > 

Als gerenommeerde organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp en Educatie met ruim 160 jaar kennis en ervaring in huis, biedt De Hoenderloo Groep een specialistisch aanbod voor meisjes en jongens tussen de 10 en 18 jaar met ernstige/meervoudige problematiek, zowel in open als gesloten setting.

 

Het gaat om jongeren met een langere en vaak versnipperde hulpverleningsgeschiedenis. Zowel jongeren met sterk escalerende problematiek als kwetsbare jongeren met internaliserende problematiek of jongeren met stoornissen, beperkingen of trauma’s. De doelgroep ligt tussen de open en gesloten jeugdzorg en jongeren die behoefte hebben aan een stevig, stabiel opvoedklimaat, gecombineerd met onderwijs/arbeid.

Profiel jongeren die geplaatst worden bij De Hoenderloo Groep

 • Jongeren met (vermoeden van) gedrags- en/of psychische problemen, stoornissen of trauma's. Problematiek o.a. ASS/ADHD, ODD.
 • Jongeren met meervoudige problematiek waaronder (vermoeden van) licht verstandelijke beperking.
 • Jongeren met behoefte aan continuïteit in een stevig opvoedklimaat, in combinatie met goed onderwijs/arbeidsoriëntatie, bij voorkeur in een gezinssetting.
 • Jongeren met een negatief of zelfs destructief/gevaarlijk netwerk (gezin of vriendengroep).
 • Jongeren die behoefte hebben aan een ander appèl (vergelijk buitenlandplaatsing).
 • Doorplaatsingen vanuit trajectaanpak JeugdzorgPlus.

Kenmerken De Hoenderloo Groep

 • 4 milieuvoorziening met zorg, onderwijs en vrije tijd op het terrein en een geïntegreerd GGZ-behandelaanbod.
 • Geen hekken, wel complexe doelgroep met stevige (gedrags)problematiek .
 • Mix van leef- en gezinsgroepen.
 • Mogelijkheden van het terrein geven kansen op andere ervaringen en ander gedrag (omgaan met dieren, werken in de natuur etc.).
 • Geen nee aan de voordeur, te vergelijken met acceptatieplicht JeugdzorgPlus.
 • Bieden van oplossingen, op vraag van de klant en verwijzer.
 • De Hoenderloo Groep kan snel en flexibel schakelen tussen JeugdzorgPlus en open/besloten.
 • Flexibel: crisis en time out - intersectorale diagnostiek - behandeling op maat - long care voor jongeren met ernstige problematiek zonder uitzicht op doorplaatsing.  

Sterke/unieke kanten De Hoenderloo Groep

 • Trajectaanpak, gericht op perspectief jongere: naar huis, (netwerk)pleegzorg, zelfstandig of vervolgzorg. Bij perspectief wordt ook onderwijs/werk betrokken.
 • Ervaring met werken in samenwerkingsverbanden. Behandeling bij De Hoenderloo Groep is onderdeel van een traject van een jongere.
 • De Hoenderloo Groep plaatst jongeren in een relatief open, kindvriendelijke setting, ook als het gaat om jongeren met ernstig probleemgedrag.
 • In gezinshuizen van De Hoenderloo Groep kunnen jongeren met zware problematiek in een gezinssetting opgevangen en behandeld worden.
 • Door de omvang van meer dan 200 plaatsen is er voor elke jongere een passend pedagogisch verblijf.
 • Onderwijs in diverse niveaus: praktijkleren, vmbo beroepsgericht, vmbo-t. Ook mogelijkheden voor deelcertificaten, havo. Arbeidsoriëntatie, praktijkleren en stages.
 • MDFT: systeeminterventie ook bruikbaar wanneer verslavingsproblematiek speelt.

 

Een eerlijke kans creëren voor jongeren in de knel (en hun gezinnen), daar gaat het ons om.

 

Meer over JeugdzorgPlus bij DHG >>

 

Meer over langduriger zorg bij DHG >> 

 

Meer over ons behandelaanbod >>

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]