De Hoenderloo Groep levert maatwerk als het gaat om behandeltrajecten in de jeugdzorg. We geven de behandeling vorm in samenspraak met alle betrokkenen. Uitgangspunt is dat jongeren niet langer dan strikt noodzakelijk bij DHG verblijven. Maar er zijn ook kwetsbare jongeren die voor langere tijd aangewezen zijn op een beschermde woonvorm met een goed behandelklimaat. Het gaat dan vooral om:

 

  • Jongeren die al een lange en vaak onderbroken zorggeschiedenis achter de rug hebben en belang hebben bij continuïteit.
  • Jongeren die vanwege veiligheid en/of problematiek voor langere tijd een ander opvoedadres nodig hebben met een stevige pedagogische aanpak/begeleiding, gecombineerd met (ggz)behandeling, onderwijs en vrije tijd.

 

Voor deze jongeren biedt De Hoenderloo Groep ‘perspectief biedende plekken’, bijvoorbeeld in een gezinsgroep op het terrein. Naast de instemming van alle direct betrokkenen is daarvoor uiteraard de goedkeuring van de financier noodzakelijk.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantenbureau op T 088 - 779 51 45.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]