Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief, mei 2012 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
DHG geeft kansen aan jongeren

Met deze nieuwsbrief wil Pluryn u maandelijks kort en bondig informeren over ontwikkelingen binnen De Hoenderloo Groep. De Hoenderloo Groep (DHG) biedt Jeugdzorg en JeugdzorgPlus aan jongeren met complexe gedragsproblemen. Samen met Pluryn bieden we één voordeur naar zorg, ongeacht IQ, voorgeschiedenis of achtergrond van de jongere.

Heeft u vragen of wilt u een bepaald onderwerp in de nieuwsbrief terugzien? Laat het ons weten. Voor meer informatie over alle onderwerpen in deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met ons klantenbureau: klantenbureaudhg@pluryn.nl, T 055 527 53 45

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Nova, nieuwe leefgroep voor meiden

Per 1 mei startte de leefgroep Nova, voor meiden van 14-16 jaar. Nova is gevestigd in De Bosvilla op het terrein van De Hoenderloo Groep. In hetzelfde nieuwe gebouw is ook leefgroep De Linde gevestigd, voor meiden met oppositionele opstandige gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen. “De doelgroep van Nova is hetzelfde. Er is een klein nuanceverschil. Meiden die bij De Linde wonen hebben een meer externaliserende gedragsproblematiek, meiden die bij Nova wonen meer internaliserend”, laat clusterleider Roy Poels weten. Een aantal meiden is van De Linde overgeplaatst naar Nova, daarnaast is er instroom van buiten. Nova maakt deel uit van een behandeltraject voor meiden met gedragsproblematiek. Voor meiden van 11-14 jaar is er De Plataan, aansluitend kunnen meiden terecht in De Linde en Nova. Vanaf hun 16e jaar worden ze in Salix voorbereid op een meer zelfstandige woonsituatie.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Inspectie: Intermezzo voldoet uitstekend

De Intermezzo gezinshuizen van De Hoenderloo Groep in Zweden (3), Spanje (2) en Frankrijk (5) voldoen uitstekend, vindt de Inspectie Jeugdzorg. De gezinshuizen in het buitenland, met uitsluitend Nederlandse gezinnen, zijn bedoeld voor jongeren die in de knel zitten en tijdelijk uit hun systeem gehaald moeten worden. In principe starten deze jongeren in het buitenland met de eerste fase van hun behandeling. Gelijktijdig wordt vanuit De Hoenderloo Groep systeembegeleiding opgestart.
Intermezzo onderscheidt zich van andere aanbieders onder meer door het onderwijsaanbod. Jongeren volgen onderwijs via LOA (Leren Op Afstand), een initiatief van Het Hoenderloo College. Ze hebben regelmatig  via de webcam contact met een LOA-docent en volgen een aangepast lesprogramma. Verder hebben begeleiders van Intermezzo toegang tot het zorgsysteem Care-4, dat  bij De Hoenderloo Groep wordt gehanteerd. Dat maakt informatieuitwisseling eenvoudig. De Inspectie noemt ook een paar verbeterpunten. Coördinator Wouter van Weenum van Intermezzo: “Plaatsing bij Intermezzo geldt als start van een behandeltraject bij De Hoenderloo Groep. Op verzoek van de Inspectie omschrijven we beter waarom een jongere in het buitenland wordt geplaatst. Ze willen voorkomen dat plaatsing in het buitenland als overbrugging wordt ingezet. Daarnaast wil de Inspectie dat wij nadrukkelijker aangeven hoe lang de periode van verblijf bij Intermezzo duurt. Ook daar proberen we aan te voldoen, al blijft voor ons de inhoud altijd het meest belangrijk. Een jongere kan pas terug naar Nederland als hij of zij daar echt aan toe is.”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Wie wordt Hoenderloo’s mooiste?

Visagisten, kappers, stylisten en fotografen vanuit het hele land kwamen maandag 23 april naar De Hoenderloo Groep om 60 meiden een fantastische make-over te bezorgen. Hoenderloo’s Next Top Model is een jaarlijks terugkerend evenement van De Hoenderloo Groep.
De meiden worden een dag lang flink in de watten gelegd. Voorafgaand aan de dag maken ze een moodboard waarmee ze laten zien welke kleuren en stijl ze leuk vinden. Op de vraag of haar metamorfose overeenkomt met haar moodboard, antwoordt een meisje: “Nee, ik heb ter plekke besloten en het is helemaal anders geworden. Maar ik vind het wel leuk dat ik het helemaal zelf heb uitgekozen”.
En dat is ook het doel van de dag. De meisjes leren op een bewuste manier met zichzelf bezig te zijn. Ze krijgen tips over uiterlijke verzorging en doen positieve ervaringen op met betrekking tot hun zelfbeeld.
Een meisje heeft allemaal kleine vlechtjes laten invlechten: “Het blijft een maand zitten, maar ik moet het wel goed verzorgen. Ik moet vet tussen de vlechtjes smeren zodat de hoofdhuid niet uitdroogt. Ik heb al eens zoiets gehad, maar dit is mooier’.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Korte wachtlijst bij Klimop

Leefgroep Klimop op het terrein van De Hoenderloo Groep biedt passende behandeling aan tien jonge jongens, van 10-13 jaar. Zij hebben overwegend CD-problematiek, soms in combinatie met ODD. Gezien het oppositionele en agressieve gedrag van de jongeren, kent de groep een stevig klimaat. De behandeling biedt de jongens inzicht in hun problematiek. Ze leren praktische en sociale vaardigheden om daarmee om te gaan. Klimop heeft momenteel een kleine wachtlijst waardoor plaatsing op redelijk korte termijn mogelijk is. Neem voor meer informatie over plaatsingsmogelijkheden bij Klimop contact op met klantenbureaudhg@pluryn.nl, tel. 055 527 53 45.

Δ Naar boven
 
   
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012

De verdeling van de capaciteit van De Hoenderloo Groep is in 2012 gebaseerd op het aantal aanmeldingen per Bureau Jeugdzorg. De plaatsingsmogelijkheden volgen in 2012 daarmee de vraag die vanuit uw Bureau Jeugdzorg in het recente verleden is gesteld. Jongeren die geplaatst worden bij De Hoenderloo Groep hebben de garantie dat zij het zorgtraject kunnen afronden.

Bij de planning van de capaciteit per provincie gaat De Hoenderloo Groep uit van een gemiddeld behandeltraject. Een afgerond behandeltraject duurt anderhalf jaar. De duur van het traject wordt uiteindelijk bepaald door het hulpverleningsplan en het zorgaanbod dat voor de betreffende jongere wordt ingezet. Wanneer jongeren uit uw regio eerder uitstromen, kunnen er meer jongeren van de wachtlijst van uw regio geplaatst worden.

Lees verder op onze website over de verdeling van plaatsen per provincie/stadsregio.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
DHG geeft kansen aan jongeren
Nova, nieuwe leefgroep voor meiden
Inspectie: Intermezzo voldoet uitstekend
Wie wordt Hoenderloo’s mooiste?
Korte wachtlijst bij Klimop
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Kijk op onze website
voor het laatste
nieuws van
De Hoenderloo Groep
 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn