Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, oktober 2012 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Timshoek: last resort voor oppositionele jongeren

Leefgroep Timshoek op het terrein van De Hoenderloo Groep biedt behandeling aan oppositionele jongens van 14 tot 18 jaar. Er is per direct plaats voor nieuwe jongeren. “Daarbij zijn we bereid wat breder naar de problematiek te kijken. Voorwaarde is wel dat de jongen in de groep past”, laat clusterleider Harry van Duyne weten. De jongens die in Timshoek wonen, hebben een ‘flinke rugzak’. “Voor hen is deze leefgroep een soort ‘last resort’. Door het bieden van een dagstructuur, school, behandeling en therapie proberen we het goede weer in ze naar boven te halen. Met als doel dat ze weer terug naar huis kunnen. Of als dat niet gaat op kamertraining of naar een andere vorm van zelfstandigheid. We werken volgens het sociaal competentiemodel”, aldus Harry van Duyne.
Neem voor meer informatie over Timshoek contact op met het klantenbureau van De Hoenderloo Groep, tel. 088 779 50 00.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Helden van De Hoenderloo Groep vertellen hun verhaal

Deze maand verschijnt het magazine Helden van De Hoenderloo Groep. Hierin komen de jongeren aan het woord om wie het draait bij De Hoenderloo Groep: jongeren met complexe gedragsproblemen, die knokken voor een eigen zelfstandig bestaan. Via hun verhalen willen we inzicht geven in ons werk en vooral laten zien aan wie we hulp bieden.
Dat is nodig omdat het voortbestaan van landelijk werkende gespecialiseerde jeugdzorginstellingen, zoals De Hoenderloo Groep, op de tocht staat. Een en ander is het gevolg van de veranderende financiering. Natuurlijk willen wij doorgaan met ons werk: het bieden van kansen aan jongeren met de meest complexe problemen.
Eén van deze jongeren die in het magazine aan het woord komt is Sjaak. Hij woont bij De Hoenderloo Groep en vertelt openhartig zijn verhaal. Wilt u het lezen? Bestel het magazine Helden van De Hoenderloo Groep gratis via onze website.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Paul Schnabel: “Gemeenten moeten samenwerken”

Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, maakt zich zorgen over de toekomst van de jeugdzorg. In het magazine ‘Helden van De Hoenderloo Groep’ zegt hij: “De jeugdzorg is erg versnipperd. Het verschilt bijvoorbeeld of je via justitie, RIAGG of GGZ binnenkomt. Je entree bepaalt hoe het verder met je gaat. Dat is niet goed. De problematiek moet bepalend zijn voor de zorg die je krijgt.”
“We weten nu dat de gemeenten de regie krijgen over de jeugdzorg. Het is een illusie dat ze dit allemaal op gemeentelijk niveau kunnen organiseren. De meeste gemeenten zijn hiervoor te klein. Den Haag heeft de neiging de ernst en de diepte van dit probleem te onderschatten. Het gaat alleen lukken als gemeenten in samenwerkingsverband prestatiecontracten gaan afsluiten met gespecialiseerde jeugdzorginstellingen, zoals De Hoenderloo Groep. Net zoals verzekeraars met ziekenhuizen doen. Er is dus samenwerking nodig en die gaat er ook komen.”
Bestel hier het magazine Helden van De Hoenderloo Groep en lees het volledige interview met Paul Schnabel.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Salix, behandelgroep voor oudere meiden

Salix, een behandelgroep voor oudere meiden op het terrein van De Hoenderloo Groep, kan nieuwe aanmeldingen snel honoreren. Bij Salix werken 10 meisjes van 16 tot 18 jaar aan hun zelfstandigheid. Dat gebeurt in fases, waarbij de begeleiding verandert van een meer leidende rol, naar een begeleidende en tot slot een coachende rol. Einddoel is een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. De meiden van Salix kampen met meervoudige gedragsproblematiek en hebben beperkte sociale vaardigheden. Ze hebben vaak al in verschillende instellingen gewoond. Clusterleider Roy Poels vertelt: “De meiden maken gebruik van onze 4 milieusvoorziening, met een aanbod in wonen, leren, arbeidsintegratie en vrije tijd. De meeste meiden zitten nu op school, maar er zijn ook mogelijkheden tot arbeidsintegratie.” Neem voor meer informatie over plaatsingsmogelijkheden bij Salix contact op met klantenbureaudhg@pluryn.nl of tel. 088 779 50 00.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Erwin Duits benoemd tot directeur DHG


Erwin Duits is, met ingang van 1 november 2012, benoemd tot directeur van De Hoenderloo Groep. Tot die tijd is Erwin nog manager van de buitenlocaties van orthopedagogisch behandelcentrum Jan Pieter Heije, eveneens onderdeel van Pluryn.

Erwin Duits zal De Hoenderloo Groep in de functie van directeur zowel intern als extern vertegenwoordigen. Hij wordt verantwoordelijk voor zowel Open Jeugdzorg, JeugdzorgPlus als het Hoenderloo College.
“Het is mijn uitdaging om voor en samen met de jongeren de weg naar zelfstandigheid en optimale integratie te vinden. De 4 milieusvoorziening van De Hoenderloo Groep is daarbij uniek. Het samenkomen van wonen, onderwijs, vrije tijd én arbeidsintegratie geeft de juiste ondersteuning en maakt de kans van slagen groot”, aldus de nieuwe directeur.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Gelderse jongeren geholpen dankzij extra budget provincie

Dankzij een extra budget van de provincie Gelderland heeft De Hoenderloo Groep onlangs drie jongeren met een zeer complexe problematiek direct in zorg kunnen nemen. Het ging daarbij onder andere om jongeren die bij een collega-instelling in een leefgroep waren geplaatst en daarom niet als ‘onverantwoord wachtende’ bij DHG op de lijst stonden.
Jongeren zijn bij DHG aangemeld omdat hun (gedrags)problematiek vraagt om een specialistisch zorgaanbod. Te lange wachttijd betekent voor de betrokken collega-instellingen dat de kwaliteit van zorg voor de betrokken jongere niet optimaal is en dat de kwaliteit en het leefklimaat voor de andere kinderen in zo’n leefgroep onder druk kan komen staan. “Dat we juist deze jongeren een oplossing konden bieden, bevestigt de achtervangfunctie die De Hoenderloo Groep heeft”, zegt Tanja Otte, verantwoordelijk voor Subsidierelaties & Zorgverkoop bij DHG.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
De Hoenderloo Groep krijgt eigen lunchcafé

De Hoenderloo Groep krijgt in het Multifunctioneel Leercentrum (MLC) op het eigen terrein een gloednieuw lunchcafé waar leerlingen van Het Hoenderloo College basisgerichte arbeidstraining kunnen volgen. Studenten oefenen in een realistische veilige omgeving hoe het er in de horeca aan toegaat.
“Rond eind oktober gaan we officieel open”, laat docent Kees Hoedeman weten. Voor die tijd moet er nog een hoop geregeld en ontwikkeld worden. De keuken, de routing, de menukaart, het restaurant. Het meeste is er allemaal al, maar er is nog wel wat onderhoud nodig en hier en daar een reparatie. “We betrekken de jongeren overal bij. Wat is er nodig en wat moet je doen voor je kunt starten?”
Het lunchcafé is in eerste instantie een intern restaurant, al zijn voorbijgangers welkom voor een kopje koffie. “We zijn open tijdens schooluren of in overleg. De jongeren zijn in ieder geval enorm enthousiast. Het wordt een prachtige leerwerkomgeving.” Over een naam en een huisstijl voor het etablissement wordt momenteel hard nagedacht.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Hoenderloo College uit de financiële zorgen

Na een fikse bezuinigingsronde is het Hoenderloo College uit de financiële zorgen. De cluster 4-school, verbonden aan De Hoenderloo Groep (onderdeel van Pluryn), boekte in de eerste helft van 2012 een positief financieel resultaat. “We zijn fris begonnen aan het nieuwe schooljaar, waarin kansen voor jongeren centraal staan”, aldus Jan Coenders, manager van het Hoenderloo College.
De school werd in 2011 geconfronteerd met teruglopende financiering. De directie informeerde de onderwijsinspectie over de situatie en trof onmiddellijk maatregelen om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. De reorganisatie is snel en strak uitgevoerd, in goed overleg met de vakbonden en de medezeggenschapsraad. “De inspectie ontvangt ieder kwartaal onze financiële cijfers. We lopen inmiddels voor op de destijds ingediende meerjarenbegroting.”
Jan Coenders tot slot: “Bij alle stappen die we namen, stond het bieden van kwalitatief hoogwaardig en veilig onderwijs centraal. We werken nauw samen met onze partners in het mbo en vo om het Hoenderloo College klaar te maken voor passend onderwijs. Daarin zijn we goed op weg.”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Pluryn: misbruik te allen tijde bestrijden

Pluryn heeft met zorg kennis genomen van het eindrapport van de commissie Samson ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’. De commissie deed twee jaar lang onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die tussen 1954 en heden op gezag van de overheid in instellingen en/of pleeggezinnen zijn geplaatst.
De commissie concludeert dat seksueel misbruik ruim twee keer zo vaak voorkomt bij kinderen in een jeugdzorginstelling als bij kinderen die thuis opgroeien. Bij kinderen met een verstandelijke handicap is dat drie keer zoveel.
Pluryn biedt binnen een aantal locaties ondersteuning aan en behandeling van jongeren met een licht verstandelijke handicap en/of complexe gedragsproblemen. Wij kunnen daarin alleen succesvol zijn, wanneer jongeren bij ons een veilige basis vinden. Naar onze mening moet misbruik dan ook altijd en overal bestreden worden.
Klik hier voor een uitgebreide reactie  van Pluryn op het rapport van de commissie Samson.

Δ Naar boven
 
   
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012

De verdeling van de capaciteit van De Hoenderloo Groep is in 2012 gebaseerd op het aantal aanmeldingen per Bureau Jeugdzorg. De plaatsingsmogelijkheden volgen in 2012 daarmee de vraag die vanuit uw Bureau Jeugdzorg in het recente verleden is gesteld. Jongeren die geplaatst worden bij De Hoenderloo Groep hebben de garantie dat zij het zorgtraject kunnen afronden.
Bij de planning van de capaciteit per provincie gaat De Hoenderloo Groep uit van een gemiddeld behandeltraject. Een afgerond behandeltraject duurt anderhalf jaar. De duur van het traject wordt uiteindelijk bepaald door het hulpverleningsplan en het zorgaanbod dat voor de betreffende jongere wordt ingezet. Wanneer jongeren uit uw regio eerder uitstromen, kunnen er meer jongeren van de wachtlijst van uw regio geplaatst worden.

Lees verder op onze website over de verdeling van plaatsen per provincie/stadsregio.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Timshoek: last resort voor oppositionele jongeren
Helden van De Hoenderloo Groep vertellen hun verhaal
Paul Schnabel: “Gemeenten moeten samenwerken”
Salix, behandelgroep voor oudere meiden
Erwin Duits benoemd tot directeur DHG
Gelderse jongeren geholpen dankzij extra budget provincie
De Hoenderloo Groep krijgt eigen lunchcafé
Hoenderloo College uit de financiële zorgen
Pluryn: misbruik te allen tijde bestrijden
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Congres Het Hietveld
LVB jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen 
8 november 2012
 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn