Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, juni 2015 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Nieuw: LVB-zorg De Beele op Kop van Deelen

Per 1 september opent De Beele twee groepen op de locatie Kop van Deelen. Hiermee speelt het orthopedagogisch behandelcentrum van Pluryn in op de groeiende vraag naar behandelplaatsen in een gesloten setting voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

“Het betreft jongeren die behoefte hebben aan de structuur die in deze prikkelarme omgeving geboden wordt. We zien veel synergiekansen tussen de gesloten jeugdhulp en de LVB-zorg van De Beele op deze locatie”, licht manager Helmie Velders toe. Mogelijk komen er ook plaatsen voor LVB-jongeren die een machtiging voor gesloten plaatsing opgelegd hebben gekregen. De Beele kan deze jongeren niet op de eigen locatie in Voorst opvangen, maar wel op de Kop van Deelen omdat aan deze locatie een erkenning voor gesloten jeugdzorg gekoppeld is. Daarnaast creëert De Beele met de uitbreiding extra ruimte voor spoedplaatsingen.
Een gespecialiseerd team van De Beele gaat zorgdragen voor begeleiding en behandeling van de LVB-jongeren op de Kop van Deelen. Zij gaan straks naar school op het Hoenderloo College, dat op het terrein gevestigd is. Er wordt een aparte klas voor hen gevormd. Voor vrijetijdsactiviteiten wordt de samenwerking met De Hoenderloo Groep gezocht.
Voor meer informatie: Klantenbureau Pluryn, tel. 088-779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl 

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Nieuw aanbod: Leren op Afstand met gezinscoaching

De afdelingen Leren op Afstand en Gezinsbehandeling van De Hoenderloo Groep hebben de handen ineen geslagen. Dit heeft geleid tot een ontwerp voor een gezamenlijk en uniek behandelaanbod voor jongeren die het niet meer lukt om het reguliere onderwijs te volgen en voor hun ouders die zich regelmatig geen raad meer weten met de weigering van hun kind om naar school te gaan.

Tijdens dit aanbod voor gezinnen wordt in een periode van 3,5 maand zowel individueel digitaal onderwijs als een intensieve vorm van gezinsbehandeling geboden. De intentie is dat de jongere na deze periode weer in het reguliere onderwijs kan instromen, terwijl hij/zij zich daarbij gesteund weet door zijn/haar ouders. “De weigering van een kind om naar school te gaan geeft vaak grote spanningen in een gezin”, vertelt gezinscoach Anita Bergman. “Het valt voor de ouders niet mee om de spanningen te hanteren en om te buigen naar iets positiefs voor alle gezinsleden. Dit samenspel van Leren op Afstand in combinatie met gezinscoaching wordt een verfrissende interventie om de negatieve interactiepatronen in een gezin te doorbreken”.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Nieuwe editie Helden over kansen voor jongeren

De nieuwe editie van het magazine Helden van Pluryn en De Hoenderloo Groep is verschenen. Het magazine vertelt aan de hand van verhalen van de jongeren zelf, wat de jeugdlocaties van Pluryn kunnen betekenen voor jongeren met complexe problematiek.

Zoals voor Kelly. Zij woont met haar zoontje Lorenzo in het Moeder- en kindhuis van Pluryn en mag binnenkort doorstromen naar een zelfstandig appartement, met 24 uurszorg. Kelly werkt aan haar toekomst. In magazine Helden verder een interview met de Apeldoornse jeugdwethouder Paul Blokhuis, over de wijze waarop hij de jeugdzorg in zijn stad heeft georganiseerd en zijn relatie met De Hoenderloo Groep.
Dit en nog veel meer staat te lezen in Helden. Het magazine wordt deze week breed verspreid onder relaties, medewerkers, ouders en natuurlijk de jongeren zelf. U kunt magazine Helden hier bekijken en desgewenst een exemplaar bestellen.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Eigen heftruck biedt betere lesmogelijkheden

Voor de doorstroming van jongeren van het Hoenderloo College naar de arbeidsmarkt, luistert het Hoenderloo College vanzelfsprekend naar vragen vanuit de markt. Een goed voorbeeld hiervan is de aanschaf van een eigen heftruck.

Sinds twee maanden heeft het Hoenderloo College de beschikking over een eigen heftruck. “Zeker voor jongeren die niet in staat zijn een regulier diploma te halen is een heftruckcertificaat ontzettend waardevol”, vertelt Steven Jans van het Hoenderloo College. “De vraag hiernaar vanuit de arbeidsmarkt wordt namelijk steeds groter.”
Voorheen werd voor de heftruckrijles een extern bedrijf ingehuurd. Hier kregen de jongeren een vijfdaagse spoedcursus. “Dat was voor onze jongeren vaak te kort voor theorie én praktijk”, legt Steven Jans uit. “Met onze eigen heftruck kunnen de jongeren boven de 16 jaar onder begeleiding in alle rust oefenen. Ons volgende doel is ook een examenlocatie te creëren op het terrein van De Hoenderloo Groep.”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
De Bolster en Leren op Afstand ontwikkelen digitale leeromgeving

Een leertraject op maat, samengesteld met slechts enkele muisklikken. Een samenwerking tussen De Bolster, de school voor speciaal onderwijs op het terrein van De Beele in Voorst, en Leren op Afstand van De Hoenderloo Groep, maakt dit mogelijk voor leerlingen van het speciaal onderwijs.

Dankzij deze samenwerking wordt het delen en uitwisselen van expertise en onderwijstrajecten tussen de scholen bovendien nog eenvoudiger. Tijdens het ontwikkelproces hield De Bolster zich voornamelijk bezig met de vormgeving van de digitale leeromgeving. Leren op Afstand kon vanuit zijn ervaring en expertise de onderwijsinhoud implementeren.
In de digitale leeromgeving kunnen leerlingen overal een leertraject op maat krijgen. Harald Janischka van Leren op Afstand: “Als een leerling van De Bolster een ander niveau heeft dan de school gewend is, kunnen we met twee muisklikken een lesprogramma implementeren".

Harald Janischka en Arjan Steenbeek (locatieleider De Bolster) onderzoeken of en hoe de digitale leeromgeving ook bij andere locaties van Pluryn kan worden ingezet. 

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Hoenderloo in beweging dankzij De Hoenderloo Groep

Verbinden en bewegen. Dat zijn de twee doelen van het Buurtsportcoachproject, dat de dorpsraad van Hoenderloo is gestart voor inwoners van Hoenderloo. Onderdeel hiervan is dat zij bij De Hoenderloo Groep terecht kunnen om te sporten.

Hiermee stelt De Hoenderloo Groep haar faciliteiten en de expertise van haar sportmedewerkers beschikbaar voor de ‘buren’. Dit in het kader van het Buurtsportcoachproject van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Hoenderloërs hebben bij De Hoenderloo Groep keuze uit drie sportdisciplines: fitness, survival en Nordic Walking.
“Het is een mooie wisselwerking”, legt Pascal van den Hoorn uit. Hij is activiteitenbegeleider van De Hoenderloo Groep. “Enerzijds kunnen we inwoners van Hoenderloo helpen te bewegen, gezonder te worden. Anderzijds maken zij kennis met De Hoenderloo Groep en haar terrein, jongeren en medewerkers. We leggen graag de verbinding, willen goede buren zijn.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pascal van den Hoorn, activiteitenbegeleider van De Hoenderloo groep, via pvdhoorn@pluryn.nl of tel. 055-3788914.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Pluryn-onderdelen vinden elkaar op gebied van Arbeid

Het aantal samenwerkingen op het gebied van Arbeid binnen Pluryn neemt hand over hand toe. Zo hebben de locaties Hoenderloo College, Het Hietveld in Beekbergen, De Bolster in Voorst en Werkzin in Elst de handen ineen geslagen.
Doel van deze samenwerking is elkaar versterken en ondersteunen. Versterken door gebruik te maken van elkaars expertise en kennis te delen, ondersteuning door over en weer (externe) arbeidsmatige opdrachten uit te wisselen en zo zinvolle arbeid aan cliënten te kunnen bieden. Onderling houden de stagecoördinatoren bijvoorbeeld ook contact over vraag en aanbod op het gebied van stageplaatsen. Momenteel onderzoekt een stuurgroep de mogelijkheden om deze samenwerking uit te breiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van der Meulen, locatieleider van het Hoenderloo College en lid van de stuurgroep, via cvdmeulen@pluryn.nl of 055 - 378 12 57.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden vanuit (samenwerkende) gemeenten in 2015

Plaatsingsmogelijkheden vanuit (samenwerkende) gemeenten in 2015
De Hoenderloo Groep biedt behandeling in een 3 milieusetting (wonen, onderwijs/ werk/ arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten), indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling. 
 
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2015 voor jongeren (en hun ouders) uit het hele land. Gemeenten hebben de residentiële zorg ingekocht in samenwerking met andere gemeenten uit hun regio. Met nagenoeg alle regio’s heeft De Hoenderloo Groep afspraken over continuering van zorg en met nagenoeg alle regio`s zijn er afspraken over aanmelding en bekostiging van nieuwe aanmeldingen. 
Nieuwe aanmeldingen lopen via de gecertificeerde instelling (voorheen Bureau Jeugdzorg) of het betreffende gebiedsgerichte team (wijkteam, sociale team, jeugdteam). In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst. 
Wanneer het om jongeren in het beschermingskader gaat (OTS, machtiging uithuisplaatsing, machtiging gesloten) dan kan de gecertificeerde instelling zelf doorverwijzen naar Pluryn / De Hoenderloo Groep. De verdere procedure is afhankelijk van de contractafspraken met de betreffende regio. Vaak kan de zorg op basis van zo`n doorverwijzing starten, soms moet er door de (gezins)voogd nog een melding gedaan worden in het wijkteam of moet de gemeente nog toestemming verlenen voor de start van de zorg. Bij crisis kan er meestal direct gestart worden. Ons Klantenbureau weet welke afspraken er zijn met uw regio.  
 
JeugdzorgPlus 
De Hoenderloo Groep biedt JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) voor jongeren uit de regio`s Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland en Holland-Rijnland. Met de samenwerkende regio`s in Gelderland zijn vanaf 2015 afspraken gemaakt over een aantal plaatsingsmogelijkheden voor Gelderse jongeren met een machtiging gesloten. Ook in andere regio`s zijn er afspraken over plaatsingsmogelijkheden voor jongeren in onze JeugdzorgPlus of wordt er op basis van de hulpvraag van de jongere bezien of er een individuele afspraak (maatwerk) mogelijk is. 
Ook in 2015 bieden we onze zorg aan in trajecten, waarbij snel geschakeld kan worden tussen het gesloten en open kader met behoud van onderwijs, therapie/training etc. De beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. Jongeren kunnen vanaf 2015 ook geplaatst worden volgens een nieuwe maatregel in de Jeugdwet, namelijk de voorwaardelijke machtiging gesloten. In samenspraak met de gecertificeerde instelling en de collega-instellingen werken we naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, zoeken we naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Nieuw: LVB-zorg De Beele op Kop van Deelen
Nieuw aanbod: Leren op Afstand met gezinscoaching
Nieuwe editie Helden over kansen voor jongeren
Eigen heftruck biedt betere lesmogelijkheden
De Bolster en Leren op Afstand ontwikkelen digitale leeromgeving
Hoenderloo in beweging dankzij De Hoenderloo Groep
Pluryn-onderdelen vinden elkaar op gebied van Arbeid
Plaatsingsmogelijkheden vanuit (samenwerkende) gemeenten in 2015
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
DHG Jaarplan 2015

Wie zijn we, wat
doen we en waar staan we voor?

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn