Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, februari 2015 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Weikamperweg: nieuwe kleinschalige woongroep voor jongens

Met de opening van Weikamperweg 12 is De Hoenderloo Groep een uniek kleinschalig projecthuis voor jongens rijker. Drie jongens met forse agressieproblematiek leiden hier een zo gewoon mogelijk gezinsleven. Zo hoopt De Hoenderloo Groep bij hen dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat ze na enkele maanden kunnen doorstromen naar een gezinsgroep of een lichtere vorm van zorg in de eigen regio.

“We willen de jongens de kans bieden om in een kleinschalige woonvorm te wonen. Door hun forse problematiek komen ze niet in aanmerking voor een gezinsgroep. In een leefgroep moeten ze voortdurend opboksen tegen negen andere jongens. Daar komt vaak agressie bij kijken. Door hen uit die omgeving te halen, willen we de jongens uitdagen ander gedrag te laten zien”, vertelt clusterleider Annelies Bakker.

Meer informatie over het projecthuis Weikamperweg staat op de website van De Hoenderloo Groep.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Diagnostiek voor meisjes in Magnolia

Diagnostiekgroep Magnolia is speciaal voor meiden. Vanwege de snelle doorstroming is plaatsing op korte termijn mogelijk. Doel van het verblijf in Magnolia is het verhelderen van het persoonsbeeld en het vaststellen van de begeleidings- en/of behandelbehoefte van meisjes. “We werken hier met een specialistisch team van pedagogisch medewerkers met verschillende opleiding en achtergronden, zoals psychomotorische therapie, psychologie en ergotherapie”, aldus clusterleider Remco Verschuur.

Verder is er een multidisciplinaire samenwerking met het behandelteam, bestaande uit een psychiater, gedragswetenschapper, gezinsbehandelaar, vaktherapeut en diagnosticus. In maximaal drie maanden moet dankzij de handelingsgerichte diagnostiek duidelijk zijn wie het betrokken meisje is. Van daaruit volgt een duidelijk advies over de begeleidingsbehoefte en doorplaatsing binnen De Hoenderloo Groep of een andere instelling.

Neem voor meer informatie contact op met het Klantenbureau via 055 – 527 53 45 of klantenbureaudhg@pluryn.nl. Bekijk de speciale speciale folder over diagnostiekgroep Magnolia.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Cognitieve gedragstherapie bij psychische klachten

Jongeren met psychische klachten hebben vaak baat bij cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie legt een koppeling tussen kennis over jezelf en je omgeving en het aanleren van nieuw gedrag. “De methode is bewezen effectief”, vertelt Mariette Verhoeven, die bij De Hoenderloo Groep cognitieve gedragstherapie verzorgt.

De therapie is specifiek bedoeld voor jongeren met bijvoorbeeld depressieve klachten, een eetstoornis, emotieregulatieproblemen, angststoornissen en trauma’s. “De behandeling is met 15 wekelijkse sessies relatief kort en intensief. De jongeren krijgen ook huiswerkopdrachten mee. De therapie is praktisch en gericht op de klacht. Uitgangspunt is wel de wens van de jongere om behandeld te worden. Die wens is er niet altijd, maar we hebben methoden om jongeren te motiveren.”

Daarbij is ook de rol van de pedagogisch medewerkers op de groepen belangrijk. Zij kunnen de jongeren helpen bij het aanleren van het nieuwe gedrag en hen stimuleren de huiswerkopdrachten te doen. De behandelcoördinator is hierbij de spil in het geheel. Meer informatie over GGz-therapie bij De Hoenderloo Groep vindt u op onze website.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Tot jezelf komen bij Intermezzo

Even een paar maanden weg van alles en iedereen. Tijd om na te denken en jezelf te herpakken. Daarvoor is Intermezzo bestemd, het project van De Hoenderloo Groep dat jongeren tijdelijk bij gezinshuizen in het buitenland plaatst. Intermezzo heeft voor verschillende doelgroepen van 15 tot 23 jaar plekken beschikbaar in Spanje, Frankrijk en Zweden.
Het unieke van Intermezzo is dat het project werkt met Nederlandse gezinshuizen in het buitenland. De jongeren krijgen onderwijs via het ‘Leren op Afstand’-programma, waardoor scholing gewoon door kan gaan tijdens het verblijf in het buitenland. Reden van dit verblijf kunnen bijvoorbeeld de veiligheid van de jongere of zijn/haar omgeving zijn.

Eerdere ervaringen bij Intermezzo hebben aangetoond dat het tijdelijke verblijf in het buitenland een vaak positief effect heeft op de jongere. Veel hangt af van hoe de jongere het resultaat bestendigt na thuiskomst. Hieraan wordt dan ook veel aandacht besteed.
Voor informatie en aanmeldingen: Klantenbureau De Hoenderloo Groep, tel. 055-5275345 of e-mail: klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Nieuwe magazine Sterk! over de kracht van het netwerk

Zelfregie, zelfredzaam zijn en meedoen in de maatschappij. Met die wensen komen mensen naar Pluryn. Ook kloppen ze aan bij hun eigen familie en vrienden. Want in de huidige participatiemaatschappij speelt het netwerk rondom de cliënt een steeds grotere rol.

De nieuwe editie van het magazine Sterk! gaat over sociale netwerken. Zoals dat van Shalida. Zij woont bij Pluryn-locatie De Winckelsteegh en gaat er samen met haar familie steeds vaker op uit. De Hoenderloo Groep werkt aan het versterken van het netwerk van jongeren door de organisatie van een gezinsdag. Het magazine bevat ook de vijf ‘Sterke verhalen’ van mensen die verder kwamen dankzij hun netwerk.
Magazine Sterk! gaat eveneens over behandeling en het ontwikkelen van nieuwe interventies. Bestuursvoorzitter Rutger Engels van het Trimbos-Instituut vertelt erover. De interventie alcohol- en drugsgebruik voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is er een mooi voorbeeld van. Natuurlijk valt er nog veel meer te lezen.

Magazine Sterk! valt binnenkort bij relaties, medewerkers en cliënten van Pluryn in de brievenbus. Gemist? U kunt een exemplaar aanvragen of inzien via www.pluryn.nl.
 

Δ Naar boven
 
   
Een moeder doet verslag van een bijzondere kerst

Hoewel de kerstdagen alweer een tijdje achter ons liggen, blikken we er in deze nieuwsbrief toch nog even op terug. Dit doen we aan de hand van het verslag dat een moeder maakte van de bijzondere kerst, die zij beleefde met haar zoon. Hij verblijft bij De Hoenderloo Groep.

“Kerst 2014: Dit was een kerst anders dan in andere jaren. Een diagnose verder en inmiddels de derde woongroep voor mijn zoontje.
 Wie zijn wij? Een uiteengevallen gezin. Wij als ouders gescheiden, dochter sinds afgelopen zomer op kamers en de jongste sinds februari uit huis. Kerst zou volgens rooster bij mij zijn, zijn moeder. Na alles wat er gebeurd is, kan ik hem dat nog niet bieden en durf ik dat nog niet aan. Daarom heb ik gevraagd of ik niet een nachtje bij hem op De Hoenderloo Groep mag logeren. Dan hebben we toch kerstavond samen en is er een back-up als dat nodig is.”

Lees het volledige verhaal op onze website.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden vanuit (samenwerkende) gemeenten in 2015

De Hoenderloo Groep biedt behandeling in een 3 milieusetting (wonen, onderwijs/ werk/ arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten), indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling.
 
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2015 voor jongeren (en hun ouders) uit het hele land. Gemeenten hebben de residentiële zorg ingekocht in samenwerking met andere gemeenten uit hun regio. Met nagenoeg alle regio’s heeft De Hoenderloo Groep afspraken over continuering van zorg en met nagenoeg alle regio`s zijn er afspraken over aanmelding en bekostiging van nieuwe aanmeldingen.
Nieuwe aanmeldingen lopen via de gecertificeerde instelling (voorheen Bureau Jeugdzorg) of het betreffende gebiedsgerichte team (wijkteam, sociale team, jeugdteam). In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst.
Wanneer het om jongeren in het beschermingskader gaat (OTS, machtiging uithuisplaatsing, machtiging gesloten) dan kan de gecertificeerde instelling zelf doorverwijzen naar Pluryn / De Hoenderloo Groep. De verdere procedure is afhankelijk van de contractafspraken met de betreffende regio. Vaak kan de zorg op basis van zo`n doorverwijzing starten, soms moet er door de (gezins)voogd nog een melding gedaan worden in het wijkteam of moet de gemeente nog toestemming verlenen voor de start van de zorg. Bij crisis kan er meestal direct gestart worden. Ons Klantenbureau weet welke afspraken er zijn met uw regio. 
 
JeugdzorgPlus
De Hoenderloo Groep biedt JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) voor jongeren uit de regio`s Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland en Holland-Rijnland. Met de samenwerkende regio`s in Gelderland zijn vanaf 2015 afspraken gemaakt over een aantal plaatsingsmogelijkheden voor Gelderse jongeren met een machtiging gesloten. Ook in andere regio`s zijn er afspraken over plaatsingsmogelijkheden voor jongeren in onze JeugdzorgPlus of wordt er op basis van de hulpvraag van de jongere bezien of er een individuele afspraak (maatwerk) mogelijk is.
Ook in 2015 bieden we onze zorg aan in trajecten, waarbij snel geschakeld kan worden tussen het gesloten en open kader met behoud van onderwijs, therapie/training etc. De beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. Jongeren kunnen vanaf 2015 ook geplaatst worden volgens een nieuwe maatregel in de Jeugdwet, namelijk de voorwaardelijke machtiging gesloten. In samenspraak met de gecertificeerde instelling en de collega-instellingen werken we naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, zoeken we naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Weikamperweg: nieuwe kleinschalige woongroep voor jongens
Diagnostiek voor meisjes in Magnolia
Cognitieve gedragstherapie bij psychische klachten
Tot jezelf komen bij Intermezzo
Nieuwe magazine Sterk! over de kracht van het netwerk
Een moeder doet verslag van een bijzondere kerst
Plaatsingsmogelijkheden vanuit (samenwerkende) gemeenten in 2015
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
DHG Jaarplan 2015

Wie zijn we, wat
doen we en waar staan we voor?

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn