Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, mei 2013 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Diagnostiek doet aanvullend GGZ-onderzoek

Dossierstudie wijst uit dat gemiddeld 70% van de jongeren die bij De Hoenderloo Groep verblijven, met psychiatrische problematiek kampt. DHG beschikt over een uitgebreid GGZ-aanbod om deze jongeren van een passende behandeling te voorzien. De afdeling Diagnostiek maakt deel uit van dit GGZ-aanbod.
Jongeren die bij DHG binnenkomen worden standaard door de psychiater gezien. “De psychiater kan stoornissen zoals bijvoorbeeld ADHD of ASS indiceren, maar soms is verder psychodiagnostisch onderzoek nodig. Dan komt de jongere bij ons”, vertelt José Leeters van de afdeling Diagnostiek. Zij is GZ-psycholoog en werkt binnen de afdeling samen met een ontwikkelingspsycholoog en een psychodiagnostisch medewerker.
“Het is niet altijd duidelijk waar bepaald gedrag vandaan komt. Wij kijken bijvoorbeeld naar intelligentie, sociaal emotionele ontwikkeling of gewetensontwikkeling om een beter inzicht te krijgen in sterke en zwakke kanten van het functioneren. Dit doen we door middel van intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en/of neuropsychologisch onderzoek. Voor neuropsychologisch onderzoek werken we deels samen met Denkkracht, een onderdeel van Karakter in Nijmegen.”
Na afronding van het onderzoek levert de afdeling Diagnostiek een advies over de in te zetten therapieën en interventies, maar ook hoe er in de groep en op school met het kind kan worden omgegaan.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Nieuwe modules voor seksuele vorming

De afdeling Therapie & Training van De Hoenderloo Groep werkt sinds kort met Girls’ Talk en Make a Move, twee nieuwe modules gericht op seksuele vorming voor meisjes en jongens. Girls’ Talk is een groepscounselingprogramma voor kwetsbare meisje van 14-18 jaar. “Het draait om empowerment en het vergroten van de weerbaarheid”, vertelt therapeut Marieke van der Sanden. “De meisjes is veel overkomen in het verleden. Daar konden ze niet altijd wat aan doen. We bespreken met de meiden hun non-verbale uitstraling, hoe ze op de ander over komen en hoe ze op de ander willen overkomen. Door middel van gesprekken, discussies en oefeningen proberen we ze de regie over hun leven en lijf weer terug te geven.”
Make a Move is de jongensvariant van het programma. Ook jongens hebben vaak vragen over het onderwerp seksualiteit en meisjes. Meisjes zijn lastig te interpreteren waardoor jongens soms onbedoeld, soms bewust over grenzen heen gaan. “Met hen praten we over zaken als mannelijkheid, groepsdruk en het verkeerd interpreteren van signalen. En ook leren ze grenzen van zichzelf en een ander kennen en ermee omgaan. Met name bewustwording is bij jongens belangrijk”, aldus Marieke.
Girls’ Talk en Make a Move zijn erkende modules, ontwikkeld door kenniscentrum Rutgers WPF.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Regelmatig plaats in meidencluster

Het meidenhulpverleningscluster van De Hoenderloo Groep omvat vier gespecialiseerde behandelgroepen. De gehanteerde methodieken zijn op elkaar afgestemd. “De groepen kunnen deel uitmaken van een behandeltraject, maar instromen kan op elke leeftijd en ieder moment. Er is regelmatig plaats”, aldus clusterleider Roy Poels. De Hoenderloo Groep behandelt jongeren met ernstige, vaak meervoudige gedrags- en ggz-problematieken.
Meiden van 10-14 jaar kunnen terecht in Plataan. Bij de leeftijdsgroep 14-16 jaar is onderscheid gemaakt tussen meiden met internaliserend en externaliserend gedrag. Voor de eerste groep is Nova bestemd, voor de tweede Linde. Tot slot is er de groep Salix voor meiden van 16-18 jaar.
Alle groepen maken gebruik van de diensten die de viermilieuvoorziening op het eigen terrein biedt, zoals wonen, onderwijs, therapie en sport. 
Roy Poels: “De behandeling richt zich op een snelle terugkeer naar de eigen omgeving. In de oudste groepen werken we toe naar zelfstandigheid. Daarvoor beschikken de huizen over re-entrays, waar meiden kunnen oefenen met zelfstandig wonen.”
Voor meer informatie over plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met het Klantenbureau, tel. 055 - 527 53 45 of e-mail klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
DHG jongeren op uitwisseling naar Ierland

Zes jongeren en drie begeleiders van De Hoenderloo Groep bezochten onlangs het Ballyborough Youth Project in Dublin (Ierland), in het kader van een jongerenuitwisseling. Doel van het - door de EU gefinancierde - project is om groepen jongeren uit verschillende landen met elkaar te verbinden. Ook worden Europese thema’s onder de aandacht gebracht en wordt bevorderd dat jongeren onderling samenwerken en ervaringen uitwisselen. Het thema van het bezoek aan Ierland was Explore More: probeer zoveel mogelijk uit, beleef, ervaar en leer.
En dat deden de jongeren van DHG volop. Alleen het vliegen naar Dublin was voor de meeste jongeren al een unieke ervaring. Hoewel het nog erg koud was in Ierland, waren er
veel outdooractiviteiten. Natuurlijk werd er in Dublin geshopt, de Botanische tuin bekeken en een pub bezocht. Ook stonden de jongeren in het donker aan zee en ze vierden een feestje in het Youth Centre. Het was een leuke, leerzame, bijzondere en vermoeiende uitwisseling, waarin veel is gezien en geleerd over de Ieren en de Ierse cultuur. En dat was de bedoeling!

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk /arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten). 

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2013 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst. 
Voor alle jongeren die op 1 januari in zorg zijn, is de bekostiging van het behandeltraject bij De Hoenderloo Groep in 2013 gegarandeerd.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2013 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Diagnostiek doet aanvullend GGZ-onderzoek
Nieuwe modules voor seksuele vorming
Regelmatig plaats in meidencluster
DHG jongeren op uitwisseling naar Ierland
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Kijk op onze website

voor het laatste
nieuws van
De Hoenderloo Groep

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn