Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, december 2014 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Intermezzo: plekken beschikbaar in Spanje, Frankrijk en Zweden

Even een paar maanden weg van alles en iedereen. Tijd om na te denken en jezelf te herpakken. Daarvoor is Intermezzo bestemd, het project van De Hoenderloo Groep dat jongeren tijdelijk bij gezinshuizen in het buitenland plaatst. Intermezzo heeft voor verschillende doelgroepen van 15 tot 23 jaar plekken beschikbaar in Spanje, Frankrijk en Zweden.
Het unieke van Intermezzo is dat het project werkt met Nederlandse gezinshuizen in het buitenland. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan het ‘Leren op Afstand’-programma, waardoor scholing gewoon door kan gaan tijdens het verblijf in het buitenland. Reden van dit verblijf kunnen bijvoorbeeld de veiligheid van de jongere of zijn/haar omgeving zijn.

Eerdere ervaringen bij Intermezzo hebben aangetoond dat het tijdelijke verblijf in het buitenland een positief effect heeft op de jongere. Veel hangt af van hoe de jongere het resultaat bestendigt na thuiskomst. Hieraan wordt dan ook eveneens veel aandacht besteed.
Aanmelding en/of meer informatie kan via het Klantenbureau van De Hoenderloo Groep, tel. 055-5275345 of e-mail: klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Uitgebreide informatie gezinsgroepen op website DHG

Naast leefgroepen bevinden zich ook gezinsgroepen op het terrein van De Hoenderloo Groep. Op de website van De Hoenderloo Groep is er vanaf heden extra informatie over deze speciale leefgroepen te vinden.
Voordeel van het feit dat de gezinsgroepen van De Hoenderloo Groep zich op het terrein zelf bevinden, is dat de jongeren kunnen profiteren van de aanwezige voorzieningen. Ze gaan naar school op het Hoenderloo College en kunnen ook voor behandeling en therapie en voor vrijetijdsactiviteiten op het terrein terecht.

De jongeren die bij de gezinsgroepen wonen, zijn afkomstig van leefgroepen op het terrein, uit een van de jeugdzorgPlus-groepen, van andere instellingen of uit (pleeg)gezinnen. Na een observatieperiode, een consult bij de kinder- en jeugdpsychiater en eventueel aanvullend diagnostisch onderzoek, krijgen ze een individueel behandelplan. Dit wordt regelmatig met elkaar besproken en eventueel bijgesteld. Verblijf in een gezinsgroep kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Nieuwe editie Helden verschenen

Onlangs verscheen de nieuwe editie van Helden, het magazine over jeugd bij Pluryn. De verhalen gaan over de jeugdzorg en jeugdzorgPlus van De Hoenderloo Groep, maar ook over de behandeling van LVB-jongeren in Oosterbeek en Voorst, de zorg die Werkenrode Jeugd levert en vooral de onderlinge verbinding tussen de verschillende locaties voor jeugd bij Pluryn.

In Helden komen voornamelijk de jongeren zelf aan het woord. Zij zijn de helden, het magazine hun podium. De jongeren vertellen over hun ontwikkeling, ambities en dromen. Zoals Tino, die na jeugdzorgPlus zijn draai vond bij Pluryn in Oosterbeek, en Begum, die behandeling kreeg in Hoenderloo en nu zelfstandig woont met ambulante begeleiding van Pluryn. Maar lees ook het verhaal van Justin, die woont en stageloopt in Groningen en naar school gaat in Hoenderloo. Daarnaast valt er nog veel meer te lezen in Helden.

Het magazine is breed verspreid onder gemeenten, bureaus jeugdzorg en andere relaties van Pluryn. De nieuwe Helden is daarnaast online te bekijken en te bestellen.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Folder Levensbeschouwing overhandigd aan Cliëntenraad

Marieke Lammers, Hoofd Behandeling van De Hoenderloo Groep, reikte op dinsdag 18 november 2014 de informatiefolder ‘Levensbeschouwing’ uit aan Thomas, voorzitter van de Cliëntenraad. De folder gaat over hoe De Hoenderloo Groep omgaat met het geloof en levensvragen en wat jongeren daarbij van DHG kunnen verwachten. De Hoenderloo Groep heeft met Anneke Lammers een aandachtsfunctionaris Levensbeschouwing in dienst. Iedereen kan bij haar terecht met vragen, ongeacht cultuur of religie. Iedere jongere krijgt de folder uitgereikt.

Met het verschijnen van de folder is tegemoet gekomen aan een wens van de toenmalige Jongerenraad. Deze hield op 5 oktober 2012 een bijeenkomst met vertegenwoordigers van andere instellingen om over geloofsbelijdenis te spreken. De bijeenkomst resulteerde in een Manifest Geloof dat alle aanwezigen ondertekenden. De informatiefolder is hier een uitvloeisel van.

De folder is hier te bekijken.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
“Verrast door uitgebreid aanbod De Hoenderloo Groep”

In het kader van de ‘Week van de Jeugdzorg’ kreeg De Hoenderloo Groep op dinsdag 18 november twee speciale stagiairs op bezoek. Saskia Wilmsen, Bestuursadviseur bij de gemeente Arnhem, en Stefan Brosky, jongerenwerker/combinatiefunctionaris bij Stichting Welzijn Lochem, kregen een uitgebreide rondleiding en spraken met verschillende medewerkers en jongeren. Stefan Brosky vertelt over zijn ervaringen.

“Via mijn werk als jongerenwerker kom ik soms situaties van uithuisplaatsing tegen. Natuurlijk had ik daar een beeld bij, maar ik wilde meer weten over hoe dat er daadwerkelijk uitzag. Vandaar dat ik graag een stagedag bij De Hoenderloo Groep deed. Een goede keuze, want ik vond het zeer interessant in Hoenderloo. Ik was eigenlijk ook wel verrast hoe uitgebreid het aanbod van De Hoenderloo Groep is.
Het was leuk om tijdens de lunch bediend te worden door jongeren die hun opleiding genieten op het Hoenderloo College. Zodoende kon ik ook van één van hen horen hoe hij zijn verblijf bij De Hoenderloo Groep beleeft. Ook de gesprekken met de medewerkers waren erg interessant. Ik heb het idee dat er mensen werken met hart voor de zaak. Dat zie je terug in hoe de medewerkers over hun werk vertellen. Ze zijn trots op wat De Hoenderloo Groep te bieden heeft. Dankzij deze stagedag heb ik echt een goed beeld kunnen krijgen van wat uithuisplaatsing, zowel open als gesloten, betekent en welke mogelijkheden er zijn.”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Uitnodiging officiële opening De Waag

Pluryn en Werkenrode School realiseerden in Groesbeek een unieke voorziening voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen (ZMOLK). Er is plaats voor twee groepen van acht jongeren. In gebouw De Waag ontvangen zij kleinschalige, intensieve behandeling en begeleiding op het gebied van wonen, leren, werken en vrijetijd. In De Waag bevinden zich naast gezamenlijke ruimtes als een huiskamer en klaslokalen, ook ruimtes voor individueel werk, praktijkvakken, creativiteit en therapie. Iedere jongere heeft een eigen zit-/slaapkamer met douche en toilet.

Op 14 januari 2015 vindt de officiële opening plaats van gebouw De Waag, dat gevestigd is op de locatie Pluryn Jeugd aan de Nijmeegsebaan 9 in Groesbeek. Het programma begint om 13.00 uur met een ontvangst in Cardo Theater op hetzelfde terrein. Bent u benieuwd naar de nieuwe voorziening? Belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden via de website van Pluryn. Daar vindt u ook het volledige programma.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden vanuit (samenwerkende) gemeenten in 2015

De Hoenderloo Groep biedt behandeling in een 3 milieusetting (wonen, onderwijs/ werk/ arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten), indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling.

De Hoenderloo Groep werkt ook in 2015 voor jongeren (en hun ouders) uit het hele land. Gemeenten hebben de residentiële zorg ingekocht in samenwerking met andere gemeenten uit hun regio. Met nagenoeg alle regio’s heeft De Hoenderloo Groep afspraken over continuering van zorg en aanmelding en bekostiging van nieuwe aanmeldingen.
Nieuwe aanmeldingen lopen via de gecertificeerde instelling of het betreffende gebiedsgerichte team (wijkteam, sociale team, jeugdteam). Wanneer het om jongeren in het beschermingskader gaat (OTS, machtiging uithuisplaatsing, machtiging gesloten) dan kan de gecertificeerde instelling zelf doorverwijzen. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst.

JeugdzorgPlus

Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep jeugdzorgPlus voor jongeren uit de regio`s Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland en Holland-Rijnland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio’s geplaatst in een jeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. Ook in 2015 blijven we onze zorg aanbieden in trajecten waarbij snel geschakeld kan worden tussen het gesloten en open kader met behoud van onderwijs, therapie/training etc. De beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. Jongeren kunnen vanaf 2015 ook geplaatst worden volgens een nieuwe maatregel in de Jeugdwet, namelijk de voorwaardelijke machtiging gesloten. In samenspraak met de gecertificeerde instelling en de collega-instellingen werken we naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, zoeken we naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Intermezzo: plekken beschikbaar in Spanje, Frankrijk en Zweden
Uitgebreide informatie gezinsgroepen op website DHG
Nieuwe editie Helden verschenen
Folder Levensbeschouwing overhandigd aan Cliëntenraad
“Verrast door uitgebreid aanbod De Hoenderloo Groep”
Uitnodiging officiële opening De Waag
Plaatsingsmogelijkheden vanuit (samenwerkende) gemeenten in 2015
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
DHG Jaarplan 2015

Wie zijn we, wat
doen we en waar staan we voor?

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn