Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, oktober 2013 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Jongeren in gesprek met bestuurders transitieregio’s

Wethouders van de zeven Gelderse transitieregio’s en de Gelderse gedeputeerde Annemieke Traag spraken op woensdag 1 oktober met jongeren uit de jeugdzorg over hun wensen voor zorg en nazorg. Ook jongeren van De Hoenderloo Groep waren present. De bijeenkomst vond plaats in het Omnisportcentrum in Apeldoorn. Eerst gaven  de topvolleyballers van Draisma Dynamo een clinic aan de jongeren en bestuurders. Daarna werd er gesproken en pizza gegeten.

De persoonlijke verhalen van de jongeren waren indrukwekkend.  Hun ervaring is dat ze voortdurend moeten verhuizen. Ze spraken de behoefte uit aan meer rust en stabiliteit. Ook willen ze meer betrokken worden bij besluiten die er over hen worden genomen.  Ze wensen zo snel mogelijk te integreren in het normale leven, waardoor ze alle nare ervaringen zo snel mogelijk achter zich kunnen laten. 
De wethouders gaven aan de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente als een uitdaging te zien om de zorg voor jongeren te verbeteren. Ze knoopten de suggesties van de jongeren in hun oren. Ze willen graag met hen in gesprek blijven.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Uniek: gezinsgroepen binnen een 4 milieusvoorziening

Wonen in een gezinscontext en ondertussen profiteren van de faciliteiten van een vier milieusvoorziening. Die unieke vorm van hulpverlening bieden de gezinsgroepen van De Hoenderloo Groep aan jongeren met zwaardere gedragsproblemen.

De gezinsgroepen staan op het bosrijke terrein van De Hoenderloo Groep in Hoenderloo. Ze bieden jongeren 24-uurs behandeling binnen een integraal programma van wonen, leren, werk/arbeidstoeleiding en vrijetijdsactiviteiten. De gezinsgroepouders kunnen profiteren van de expertise van de afdeling behandeling, het laagdrempelige onderwijs van het Hoenderloo College en van het uitgebreide aanbod op het gebied van vrije tijd. Daarmee bieden de gezinsgroepen een uniek, vraaggericht en op maat gemaakt product, dat long-stay niet uitsluit.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Vlaggensysteem duidt seksueel gedrag jongeren

In de komende maanden krijgen alle groepsleiders van De Hoenderloo Groep een training in het ‘Vlaggensysteem’. Het Vlaggensysteem is een objectieve methode om seksueel gedrag van jongeren in kaart te brengen. “In 2011 hebben we een pilot gehouden op een aantal groepen. Daarna zijn we betrokken geweest bij de doorontwikkeling van het systeem. Naar aanleiding van het rapport ‘Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’ van de commissie Rouvoet hebben we besloten om het vlaggensysteem bij alle groepen te introduceren”, vertelt Marieke van der Sanden van de afdeling Therapie & Training.

Het blijkt in de praktijk vaak lastig voor groepsleiders om tot een eensluidend oordeel te komen over seksueel gedrag van jongeren, omdat ieder zijn eigen achtergrond en ideeën daarover meebrengt. Het Vlaggensysteem bevat zes criteria waarmee de groepsleider of behandelaar kan toetsen of gesignaleerd gedrag passend is voor het kind of de jongere in kwestie. Het resultaat wordt gekoppeld aan een kleur vlag, variërend van groen (gezond seksueel gedrag en experimenteergedrag) tot zwart (zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag). Het geeft de groepsleiding en behandelaars een handvat om het gedrag te bespreken en te beïnvloeden.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Onderzoek Hoenderloo College naar havo-onderwijs

Het Hoenderloo College onderzoekt de mogelijkheden om op korte termijn havo-onderwijs aan te gaan bieden, naast het bestaande basisonderwijs (bovenbouw) en de vmbo- en mbo-programma’s. “We krijgen steeds vaker de vraag of we ook havo-onderwijs verzorgen. We staan op het standpunt dat onderwijs geen contra-indicatie mag zijn. Dat wil zeggen dat het niet zo mag zijn dat jongeren die vanwege hun problematiek helemaal op een hun plek zijn bij De Hoenderloo Groep, niet kunnen komen omdat ze hier geen havo kunnen volgen. Het is overigens wel opvallend dat er een groeiende groep jongeren is die ondanks een ernstige gedragsstoornis toch cognitief sterk zijn”, aldus locatieleider Chris van der Meulen van het Hoenderloo College.
Voor het geven van havo-onderwijs zijn niet alle docenten bevoegd. Er vinden gesprekken plaats met diverse onderwijsinstanties om te kijken of er een samenwerking mogelijk is. Streven is om met ingang van het nieuwe kalenderjaar met havo-onderwijs te starten.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk /arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten). 

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2013 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst. 
Voor alle jongeren die op 1 januari in zorg zijn, is de bekostiging van het behandeltraject bij De Hoenderloo Groep in 2013 gegarandeerd.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2013 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Jongeren in gesprek met bestuurders transitieregio’s
Uniek: gezinsgroepen binnen een 4 milieusvoorziening
Vlaggensysteem duidt seksueel gedrag jongeren
Onderzoek Hoenderloo College naar havo-onderwijs
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Hij komt er weer aan!

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn