Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, november 2013 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Loolaan: springplank uit de jeugdhulpverlening

Jongeren die in een instelling voor jeugdzorg verblijven en toe zijn aan een volgende fase, kunnen zich daarop voorbereiden in de groep Loolaan in Apeldoorn. Loolaan is een uitstroomgroep voor jongens van 16 tot 18 jaar. “De jongens hebben allemaal een doel. De een gaat naar zijn ouders, de ander gaat op zichzelf wonen of begeleid wonen. We kijken wat de jongere nodig heeft om zijn doel te bereiken en zetten een individueel traject uit. Dat kan een half jaar tot een jaar in beslag nemen”, legt pedagogisch medewerker Yvo Ploeg uit.
Iedere jongere heeft zijn eigen dagprogramma, dat varieert van school en werk tot dagbesteding. Ze doen zelf boodschappen en koken voor de groep. Verder biedt de plek van het huis nabij het centrum van Apeldoorn goede mogelijkheden om te resocialiseren.
Loolaan kan momenteel nieuwe jongeren plaatsen. Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau, tel. 055 - 527 53 45 of klantenbureaudhg@pluryn.nl. 

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Gezinsgroepen: ruimte voor groei en ontwikkeling

Naast leefgroepen heeft De Hoenderloo Groep ook gezinsgroepen op het terrein in Hoenderloo. De professionele gezinsgroepouders zijn gespecialiseerd in de opvoeding en behandeling van jongens en meisjes met uiteenlopende problematieken. Het aanbod van de gezinsgroepen is aanvullend op dat van de leefgroepen.
Kenmerkend voor de visie van DHG op kinderen en jongeren is het respecteren van ieders eigenheid, temperament en karakter, talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden. Belangrijk is dat de omgeving voorwaarden biedt voor groei en ontwikkeling. Die omgeving bieden de gezinsgroepen, waar jongeren binnen de context van een gezin veiligheid en vertrouwen, structuur en regelmaat vinden.
Meer informatie over de plaatsing van jongeren bij gezinsgroepen geeft het Klantenbureau, tel. 055 - 527 53 45 of email klantenbureaudhg@pluryn.nl

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Nieuwe folder over Vaktherapie verschenen

Een belangrijk onderdeel van het behandelaanbod van De Hoenderloo Groep is vaktherapie. Deze specialistische vorm van behandeling richt zich op het bewerkstelligen van veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen bij jongeren met probleemgedrag. Therapeuten van De Hoenderloo Groep bieden vaktherapie aan in drie verschillende disciplines: beeldende therapie, dramatherapie en psychomotorische therapie. Onlangs verscheen de folder ‘Vaktherapie, werken aan verandering, ontwikkeling en acceptatie’. Daarin leest u alles over vaktherapie bij De Hoenderloo Groep. Belangstelling? U kunt de folder hier inzien.
Er is een speciale versie van de folder voor jongeren, met informatie over vaktherapie en groepstrainingen.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Gemeentelijke stagiaires onder de indruk van DHG

De Hoenderloo Groep verwelkomde op woensdag 13 november 2013 twee stagiaires die in het kader van de Week van de Jeugdzorg een kijkje kwamen nemen bij DHG. Annemieke Dibbink, beleidsadviseur Jeugd en Zorg & Welzijn bij de gemeente Rheden en Erica Schmahl, raadslid van de VVD in Apeldoorn, spraken met jongeren en medewerkers en maakten een rondwandeling over het terrein. Ook namen ze een kijkje in het Hoenderloo College.
Na afloop waren de reacties van de stagiaires lovend. Erica Schmahl: “Ik vind het verrassend om te zien dat De Hoenderloo Groep een compleet verhaal biedt aan de jongeren, van wonen en onderwijs tot behandeling. Ook is me de bevlogenheid van de medewerkers opgevallen”.
“Die bevlogenheid is inderdaad mooi, maar tegelijkertijd is het ook niet gek dat je bevlogen bent als je hier werkt”, aldus Annemieke Dibbink. “Je moet ook sterke schouders hebben om dit werk te doen, anders houd je het niet lang vol. Binnen de gemeente Rheden spreken we veel over de verbinding tussen onderwijs en zorg. Goed om te zien dat dit bij De Hoenderloo Groep op kleinere schaal een heel belangrijk onderwerp is. Ik kom graag nog eens terug om hierover door te praten.”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Pluryn organiseert symposium Aan het werk!

Hoe leid je mensen met een complexe zorgvraag toe naar werk? Pluryn laat het zien op het symposium Aan het werk!, op donderdagmiddag 28 november in Cardo Theater in Groesbeek. Het symposium is bedoeld voor vertegenwoordigers van gemeenten, jeugdzorg, zorgkantoren, bedrijven en van bij de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) aangesloten instellingen.
Sprekers zijn onder andere Ina Hol, lid van de directieraad van de gemeente Nijmegen en Hans Schirmbeck, directeur van de VGN. Ook komen diverse managers van Pluryn aan het woord over de transities en de manier waarop Pluryn  participatie vormgeeft, binnen deze landelijke ontwikkelingen. Rob Louwinger, voorzitter van de Cliëntenraad, vertelt over zijn werk, hobby’s en zijn weg naar zelfstandigheid. De bijeenkomst wordt afgesloten met een forumgesprek, waarbij cliënten in gesprek gaan met de aanwezigen in de zaal.
Heeft u belangstelling? Schrijf u dan hier in.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013-2014

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk/arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten).

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2013-2014 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2013 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Loolaan: springplank uit de jeugdhulpverlening
Gezinsgroepen: ruimte voor groei en ontwikkeling
Nieuwe folder over Vaktherapie verschenen
Gemeentelijke stagiaires onder de indruk van DHG
Pluryn organiseert symposium Aan het werk!
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013-2014
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Symposium Pluryn

Aan het werk!
28 november 2013
Groesbeek

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn