Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, april 2015 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Pluktuin als vruchtbare werk- en leerplek

De komst van een pluktuin betekent een welkome uitbreiding op het aanbod van het Hoenderloo College voor leerlingen die later in de groenvoorziening willen werken. De tuin biedt hen de kans om kennis en ervaring op te doen in het verbouwen van kleinfruit, groenten en kruiden. Ook is de tuin een veilige plek om werkervaring op te doen. De pluktuin levert de jongeren bovendien vakantiebaantjes op het eigen terrein op. Ze werken niet alleen in het groen, maar ontvangen ook bezoekers en kunnen zichzelf zo op een positieve manier presenteren.

De pluktuin wordt op 18 april aangelegd door vrijwilligers, tijdens de Hoenderloose Doe-dag. Het winkeltje bij de Pluktuin wordt door leerlingen van het Hoenderloo College verbouwd. Daarbij maken ze gebruik van planken, afkomstig van bomen uit het Hoenderloose bos. Leerlingen van de afdeling Hout leveren mooie producten als vogelhuisjes en banken, die hier te koop zullen worden aangeboden.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Hoenderloo College slaagt voor ISO-audit

Het Hoenderloo College heeft de audit voor voortzetting van de ISO certificering volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs met goed gevolg doorstaan.
In februari voerden auditoren gesprekken met diverse medewerkers van de verschillende locaties van het Hoenderloo College. Zij adviseerden na afloop positief advies over voortzetting van het certificaat.

“De auditoren gaven aan dat er het afgelopen jaar hard is gewerkt en er mooie stappen zijn gezet. Er is meer structuur, verbinding, overzicht, focus en rust. De cultuur heeft een omslag gemaakt van moeten naar willen in een sfeer van continu verbeteren. Een resultaat om trots op te zijn!”, aldus Erwin Duits, directeur Dienstverlening van Pluryn.
 

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Boek ‘Meisjes in zorg: Signalering, preventie en behandeling’

Meisjes in zorg: Signalering, preventie en behandeling’ is de titel van het boek dat Karin Nijhof, senior onderzoeker van de afdeling Research & Development van Pluryn, schreef. Zij deed dat in samenwerking met prof. dr. Rutger Engels, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos Instituut en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Karin Nijhof stond aan de basis van het speciale zorgprogramma voor meisjes van De Hoenderloo Groep.

Waarom een boek over meisjes in zorg? Karin: “Over specifieke behoeften van meisjes in diagnostiek, signalering, preventie en behandeling is weinig bekend. Het gebrek aan deze kennis leidt tot onvoldoende aandacht in het onderwijs en handelingsverlegenheid in de praktijk. De laatste jaren wordt daarnaast steeds meer duidelijk dat het erkennen van sekse-specifieke verschillen in de hulpverlening de effectiviteit van zorg kan vergroten.”
Het boek is online verkrijgbaar bij uitgeverij SWP via www.meisjesinzorg.swpbook.com of via bol.com. De prijs bedraagt € 49,90.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Samenwerking met NTI vergroot mogelijkheden Hoenderloo College

Het toenemend aantal kortdurende behandeltrajecten en crisisplaatsingen bij De Hoenderloo Groep vraagt om steeds meer flexibiliteit in het onderwijs. Om het aanbod passende beroepsopleidingen verder te vergroten, is het Hoenderloo College een samenwerking aangegaan met onderwijsinstituut NTI Zakelijk.

Beroepsopleidingen verzorgt het Hoenderloo College in het eigen Multifunctioneel Leercentrum (MLC). Hier bereiden jongeren zich voor op vervolgonderwijs en werk. “NTI Zakelijk biedt enkele volledige en korte beroepsopleidingen en cursussen aan. Voordeel ervan is dat de opleidingen niet regio- of locatie gebonden zijn. Als jongeren De Hoenderloo Groep verlaten, kunnen ze hun opleiding meenemen”, vertelt Steven Jans, intern begeleider arbeidsmarkt gerichte leerweg (AGL) van het Hoenderloo College over de samenwerking.” Leerlingen kunnen de NTI-opleiding afsluiten met een certificaat of een diploma.

Lees hier het volledige bericht.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Serious game Mindlight in de race voor Award

De 3D-game Mindlight is genomineerd voor de prestigieuze Games for Change Award 2015. Mindlight is een game voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Door middel van neurofeedback leren kinderen in de game hun angsten aan te gaan en te overwinnen. Momenteel onderzoeken verschillende partijen, waaronder De Hoenderloo Groep, de effectiviteit van Mindlight bij kinderen met autisme.

Het PlayNice Institute ontwikkelde de game. Pluryn is hierbij één van de partners. In de game zitten onder meer effectieve ontspanningsoefeningen en zogenaamde exposure-oefeningen, die de speler confronteren met dingen die hij eng vindt.


 

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden vanuit (samenwerkende) gemeenten in 2015

De Hoenderloo Groep biedt behandeling in een 3 milieusetting (wonen, onderwijs/ werk/ arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten), indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling.
 
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2015 voor jongeren (en hun ouders) uit het hele land. Gemeenten hebben de residentiële zorg ingekocht in samenwerking met andere gemeenten uit hun regio. Met nagenoeg alle regio’s heeft De Hoenderloo Groep afspraken over continuering van zorg en met nagenoeg alle regio`s zijn er afspraken over aanmelding en bekostiging van nieuwe aanmeldingen.
Nieuwe aanmeldingen lopen via de gecertificeerde instelling (voorheen Bureau Jeugdzorg) of het betreffende gebiedsgerichte team (wijkteam, sociale team, jeugdteam). In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst.
Wanneer het om jongeren in het beschermingskader gaat (OTS, machtiging uithuisplaatsing, machtiging gesloten) dan kan de gecertificeerde instelling zelf doorverwijzen naar Pluryn / De Hoenderloo Groep. De verdere procedure is afhankelijk van de contractafspraken met de betreffende regio. Vaak kan de zorg op basis van zo`n doorverwijzing starten, soms moet er door de (gezins)voogd nog een melding gedaan worden in het wijkteam of moet de gemeente nog toestemming verlenen voor de start van de zorg. Bij crisis kan er meestal direct gestart worden. Ons Klantenbureau weet welke afspraken er zijn met uw regio. 
 
JeugdzorgPlus
De Hoenderloo Groep biedt JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) voor jongeren uit de regio`s Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland en Holland-Rijnland. Met de samenwerkende regio`s in Gelderland zijn vanaf 2015 afspraken gemaakt over een aantal plaatsingsmogelijkheden voor Gelderse jongeren met een machtiging gesloten. Ook in andere regio`s zijn er afspraken over plaatsingsmogelijkheden voor jongeren in onze JeugdzorgPlus of wordt er op basis van de hulpvraag van de jongere bezien of er een individuele afspraak (maatwerk) mogelijk is.
Ook in 2015 bieden we onze zorg aan in trajecten, waarbij snel geschakeld kan worden tussen het gesloten en open kader met behoud van onderwijs, therapie/training etc. De beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. Jongeren kunnen vanaf 2015 ook geplaatst worden volgens een nieuwe maatregel in de Jeugdwet, namelijk de voorwaardelijke machtiging gesloten. In samenspraak met de gecertificeerde instelling en de collega-instellingen werken we naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, zoeken we naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Pluktuin als vruchtbare werk- en leerplek
Hoenderloo College slaagt voor ISO-audit
Boek ‘Meisjes in zorg: Signalering, preventie en behandeling’
Samenwerking met NTI vergroot mogelijkheden Hoenderloo College
Serious game Mindlight in de race voor Award
Plaatsingsmogelijkheden vanuit (samenwerkende) gemeenten in 2015
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
DHG Jaarplan 2015

Wie zijn we, wat
doen we en waar staan we voor?

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn